Những nội dung chủ yếu trong chính sách TMQT của Việt Nam từ năm 1986 đến nay

Please follow and like us:

Câu hỏi: Những nội dung chủ yếu trong chính sách TMQT của Việt Nam từ năm 1986 đến nay

 1. Mô hình chính sách: Thúc đẩy xuất khẩu, bảo hộ có chọn lọc và hội nhập kinh tế quốc tế.
 2. Nội dung đổi mới
 • Chính sách mặt hàng: XD và nâng cao chất lượng cơ cấu hàng hóa XNK phù hợp với lợi thế của quốc gia
 • Cơ cấu hàng hóa xuất khẩu: Lợi thế đk tự nhiên và lao động
 • Cơ cấu hàng hóa nhập khẩu: phù hợp với trình độ phát triển sx trong nước.
 • Chính sách thị trường: XD được thị trường trọng điểm và khai thác tốt hơn các thị trường tiềm năng.
 • Các biện pháp hỗ trợ và quản lý:

– Năm 1988 ban hành luật thuế XNK

– Năm 1989:

+ Xóa bỏ hạn ngạch XK và hạn ngạch NK đối với hầu hết hàng hóa(trừ 10 mặt hàng xk và 14 mặt hàng NK)

+ Xóa bỏ trợ cấp XK bằng NSNN

+ Tiến hành phá giá VND, xóa bỏ chế độ hai tỷ giá, hình thành hệ thống tỷ giá thống nhất dựa trên tỷ giá chính thức do NHNN công bố.

 • Năm 1991:

+ Mở cửa sàn giao dịch ngoại hối tại HN và TP HCM

+ Ban hành quyết định về thành lập khu chế xuất

+ Miễn thuế đầu tư đối với sx hàng XK

 • Năm 1995

+ Việt Nam gia nhập ASEAN và tham gia AFTA năm 1996

+ ký hiệp định khung với EU

 • Năm 1997: ban hành và đưa vào thực hiện luật thương mại
 • Năm 1998: Việt Nam được kết nạp là thành viên thứ 21 của APEC
 • Năm 2000: thành lập cục XTTM -> tăng cường hoạt động xuất khẩu
 • Năm 2001: ký hiệp định thương mại VN-Hoa kỳ, có hiệu lực năm 2002
 • Năm 2005: quốc hội thông qua và cho phép ban hành nhiều đạo luật -> hoàn thiện hệ thống luật pháp cho quá trình đổi mới, hội nhập KTQT

+ Luật thương mại sửa đổi, bổ sung

+ Luật Thuế XNK sửa đổi bổ sung

+ Luật cạnh tranh và chống độc quyền

 • Năm 2007: Việt Nam gia nhập WTO

 

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *