Nêu những lợi ích và bất lợi của hội nhập dọc? Nêu các hình thức hội nhập dọc trong thực tế?

Please follow and like us:

Nêu những lợi ích và bất lợi của hội nhập dọc? Nêu các hình thức hội nhập dọc trong thực tế?

=> CL hội nhập dọc: Là Chiến lược phát triển doanh nghiệp trên cơ sở thiết lập và mở rộng mối quan hệ liên kết với các trung gian và đối thủ cạnh tranh trong một số lĩnh vực nhất định.

=> Lợi ích:     + DN chủ động hơn trong sản xuất kinh doanh.

                        + Thu được lại 1 phần lợi nhuận.

                        + mô tăng dần 1 cách ổn định.

=> Bất lợi:      + Tính chuyên nghiệp hóa bị ảnh hưởng.

                        + Đầu tư ban đầu lớn.

                        + Dễ bị lệ thuộc vào công nghệ.

=> Các hình thức hội nhập dọc trong thực tế:

CL hội nhập phía trên (ngược chiều)

CL hội nhập phía dưới (thuận chiều)

CL hội nhập ngang

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *