Mức bội chi NSNN được xác định như thế nào? Giải pháp giải quyết vấn đề bội chi NSNN?

Please follow and like us:

Mức bội chi NSNN được xác định như thế nào? Giải pháp giải quyết vấn đề bội chi NSNN?
1-Mức bội chi NSNN được xác định như thế nào? Bội chi ngân sách nhà nước là (Tổng số) chỉ lớn hơn (tổng số) thu trong năm ngân sách, tình trạng mất cân đối của ngân sách, phản ánh sự thiếu hụt của nền tài chính.
2- Giải pháp giải quyết vấn đề bội chi NSNN?là đưa ra mức bội chi hợp lý, bảo đảm nhu cầu tài trợ cho tiêu cung như đầu tư phát triển kinh tế đồng thời bảo đảm công nợ quốc gia ở mức hợp lý. Bội chi NSNN được hiểu một cách chung nhất là sự vượt trội vê chi tiêu so với tiền thu được trong năm tài khóa hoặc thâm hụt ngân sách do sự cố ý của chính phủ tạo ra nhằm thực hiện chính sách kinh tế vĩ mô. Có nhiều cách để chính phủ bù đắp thiếu hụt ngân sách như tăng thu từ thuế, phí, lệ phí: giảm chi ngân sách, vay nợ trong nước, vay nợ nước ngoài, phát hành thêm tiền để bù đắp chi tiêu.. Sử dụng phương pháp nào, nguồn nào tùy thuộc vào điều kiện kinh tế và chính sách kinh tế tài chính trong từng thời kỳ của mỗi quốc gia.Bội chi ngân sách tác động đến nền kinh tế vi mô phụ thuộc vào các giải pháp nhằm bù đắp dều làm ảnh hưởng đến cân đối kinh tế vĩ mô. Một số giải pháp cơ bản chúng ta dùng
-Thứ nhất :Tập trung các khoản vay do Trung ương đảm nhận
-Thứ hai : Giải quyết tốt mối quan hệ giữa chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên, nhất là ngân sách địa phương.
-Thứ ba :Nếu chấp nhận chi ngân sách địa phương thì cần quản lý và giám sát chặt chẽ việc vay vốn.
-Thứ Tư: Tăng thu, giảm chi
-Thứ Năm: Biện Pháp vay nợ.
-Thứ sáu :Vay Ngân Hàng
-Thứ Bẩy :Tăng cương vai trò quản lý nhà nước.

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *