Mẫu nhận xét đơn vị thực tập

Please follow and like us:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-*—————–

NHẬN XÉT THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Đơn vị thực tập: Công ty Cổ phần …………..

Địa chỉ :………………………..

Xác nhận  sinh viên : …………………………… Đã thực tập tại công ty chúng tôi trong thời gian từ tháng 9/2018 đến tháng 11/2018.

            Sau đây là một số nhận xét về sinh viên như sau:

  1. Về tinh thần, thái độ, ý thức tổ chức kỷ luật:

Đã hoàn thành tốt mọi công việc mà phòng kinh doanh giao phó, có tinh thần và ý thức trách nhiệm cao đối với công việc của tập thể, ý thức tự giác tốt, ham học hỏi.

  1. Về công việc được giao:

            – Chức vụ: Nhân viên thử việc (phòng kinh doanh).

– Thực hiện các công việc theo sự chỉ đạo trực tiếp của quản lý cấp trên.

           Hà Nội, Ngày 05 tháng 03 năm 2018

Xác nhận của đơn vị thực tập

 

Giám đốc

Tải về file word: Tại đây

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *