Luật lao động

Please follow and like us:

Xem full: https://www.quantri123.com/luat-lao-dong-full/
Áp dụng hình thức kỷ luật sa thải đối với người lao động tự ý bỏ việc đối với người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong một tháng, 20 ngày cộng dồn trong một năm. Trường hợp có lý do chính đáng là?
Select one:
a. Do thiên tai, hỏa hoạn;
b. Bản thân, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố vợ, mẹ vợ, bố chồng, mẹ chồng, vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi hợp pháp bị ốm có giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật;
c. Các trường hợp khác được quy định trong nội quy lao động.
d. Cả 3 đáp án A. B, C
Phản hồi
Phương án đúng là: Cả 3 đáp án A. B, C. Vì Căn cứ Khoản 2 Điều 31 Nghị định 05/2015/NĐ-CP Text

The correct answer is: Cả 3 đáp án A. B, C

Thời hiệu xử lý vi phạm kỷ luật lao động được quy định như thế nào?
Select one:
a. Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động tối đa là 06 tháng, kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm;.
b. Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động tối đa là 03 tháng, kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm;.
c. Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động tối đa là 12 tháng, kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm;.
d. Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động tối đa là 04 tháng, kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm;.
Phản hồi
Phương án đúng là: Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động tối đa là 06 tháng, kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm. Vì căn cứ Khoản 1 Điều 124 Bộ luật lao động 2012 Text

The correct answer is: Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động tối đa là 06 tháng, kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm;.

Người sử dụng lao động phải đăng ký nội quy lao động tại cơ quan nhà nước nào sau đây?
Select one:
a. Cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh
b. Cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện
c. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh
d. UBND cấp huyện
Phản hồi
Phương án đúng là: Cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh. Vì căn cứ Khoản 1 Điều 120 Bộ luật lao động 2012 Text

The correct answer is: Cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh

Thời hạn người sử dụng lao động có quyền tạm đình chỉ công việc của người lao động để xác minh xử lý kỷ luật lao động trong những trường hợp quy định là?
Select one:
a. Thời hạn tạm đình chỉ công việc không được quá 15 ngày, trường hợp đặc biệt cũng không được quá 90 ngày.
b. Thời hạn tạm đình chỉ công việc không được quá 30 ngày, trường hợp đặc biệt cũng không được quá 90 ngày.
c. Thời hạn tạm đình chỉ công việc không được quá 15 ngày, trường hợp đặc biệt cũng không được quá 60 ngày.
d. Thời hạn tạm đình chỉ công việc không được quá 30 ngày, trường hợp đặc biệt cũng không được quá 60 ngày.
Phản hồi
Phương án đúng là: Thời hạn tạm đình chỉ công việc không được quá 15 ngày, trường hợp đặc biệt cũng không được quá 90 ngày. Vì Căn cứ Khoản 2 Điều 129 Bộ luật lao động 2012 Text

The correct answer is: Thời hạn tạm đình chỉ công việc không được quá 15 ngày, trường hợp đặc biệt cũng không được quá 90 ngày.

Nguyên tắc xử lý bồi thường thiệt hại là?
Select one:
a. Việc xem xét, quyết định mức bồi thường thiệt hại phải căn cứ vào lỗi, mức độ thiệt hại thực tế của người lao động.
b. Việc xem xét, quyết định mức bồi thường thiệt hại phải căn cứ vào lỗi, mức độ thiệt hại thực tế và và tài sản của người lao động.
c. Việc xem xét, quyết định mức bồi thường thiệt hại phải căn cứ vào lỗi, mức độ thiệt hại thực tế và hoàn cảnh thực tế gia đình, nhân thân và tài sản của người lao động.
d. Việc xem xét, quyết định mức bồi thường thiệt hại phải căn cứ vào mức độ thiệt hại thực tế và hoàn cảnh thực tế gia đình của người lao động.
Phản hồi
Phương án đúng là: Việc xem xét, quyết định mức bồi thường thiệt hại phải căn cứ vào lỗi, mức độ thiệt hại thực tế và hoàn cảnh thực tế gia đình, nhân thân và tài sản của người lao động. Vì Căn cứ Khoản 1 Điều 131 Bộ luật lao động 2012 Text

The correct answer is: Việc xem xét, quyết định mức bồi thường thiệt hại phải căn cứ vào lỗi, mức độ thiệt hại thực tế và hoàn cảnh thực tế gia đình, nhân thân và tài sản của người lao động.

Điều kiện hưởng chế độ thai sản khi người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi?
Select one:
a. Người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi nhận nuôi con nuôi.
b. Người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi nhận nuôi con nuôi .
c. Người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 09 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi nhận nuôi con nuôi.
d. Người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 02 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi nhận nuôi con nuôi.
Phản hồi
Phương án đúng là: Người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi nhận nuôi con nuôi . Vì Căn cứ Khoản 2 Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014 Text

The correct answer is: Người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi nhận nuôi con nuôi .

Mức trợ cấp tuất hàng tháng đối mỗi với thân nhân trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng là bao nhiêu?
Select one:
a. 50% mức lương cơ sở
b. 70% mức lương cơ sở
c. 75% mức lương cơ sở.
d. 100% mức lươn cơ sở.
Phản hồi
Phương án đúng là: 70% mức lương cơ sở. Vì căn cứ Khoản 1 Điều 68 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 Text

The correct answer is: 70% mức lương cơ sở

Thời gian nghỉ việc tối đa hưởng chế độ khi sẩy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý đối với lao động nữ có thai dưới 05 tuần tuổi tháng là bao nhiêu lâu?
Select one:
a. 10 ngày.
b. 15 ngày.
c. 20 ngày.
d. 30 ngày .
Phản hồi
Phương án đúng là: 10 ngày. Vì căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 33 Luật bảo hiểm xã hội 2014 Text

The correct answer is: 10 ngày.

Trường hợp nào người lao động không được hưởng chế độ từ người sử dụng lao động khi bị tai nạn lao động?
Select one:
a. Do mâu thuẫn của chính nạn nhân với người gây ra tai nạn mà không liên quan đến việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động.
b. Do người lao động cố ý tự hủy hoại sức khỏe của bản thân
c. Do sử dụng ma túy, chất gây nghiện khác trái với quy định của pháp luật.
d. Cả 3 trường hợp A, B, C.
Phản hồi
Phương án đúng là: Cả 3 trường hợp A, B, C. Vì căn cứ Khoản 1 Điều 40 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 Text

The correct answer is: Cả 3 trường hợp A, B, C.

Thời gian hưởng chế độ đối với mỗi con trong một năm khi con dưới 03 tuổi ốm đau là bao nhiêu lâu?
Select one:
a. Tối đa là 20 ngày làm việc để chăm sóc con.
b. Tối đa là 15 ngày làm việc để chăm sóc con .
c. Tối đa là 30 ngày làm việc để chăm sóc con.
d. Tối đa là 10 ngày làm việc để chăm sóc con.
Phản hồi
Phương án đúng là: Tối đa là 20 ngày làm việc để chăm sóc con. Vì căn cứ Khoản 1 Điều 27 Luật bảo hiểm xã hội 2014 Text

The correct answer is: Tối đa là 20 ngày làm việc để chăm sóc con.
Ngày có hiệu lực của Thỏa ước lao động tập thể được quy định như thế nào?
Select one:
a. Ngày có hiệu lực của thoả ước lao động tập thể được ghi trong thoả ước. Trường hợp thoả ước lao động tập thể không ghi ngày có hiệu lực thì có hiệu lực kể từ ngày các bên ký kết.
b. Ngày có hiệu lực của thoả ước lao động tập thể là 03 ngày kể từ ngày các bên ký kết.
c. Ngày có hiệu lực của thoả ước lao động tập thể là 05 ngày kể từ ngày các bên ký kết.
d. Ngày có hiệu lực của thoả ước lao động tập thể là ngày thỏa ước lao động tập thể đã được gửi đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Phản hồi
Phương án đúng là: Ngày có hiệu lực của thoả ước lao động tập thể được ghi trong thoả ước. Trường hợp thoả ước lao động tập thể không ghi ngày có hiệu lực thì có hiệu lực kể từ ngày các bên ký kết. Vì Căn cứ Điều 76 Bộ luật lao động 2012 Text

The correct answer is: Ngày có hiệu lực của thoả ước lao động tập thể được ghi trong thoả ước. Trường hợp thoả ước lao động tập thể không ghi ngày có hiệu lực thì có hiệu lực kể từ ngày các bên ký kết.

Thỏa ước lao động tập thể là gì?
Select one:
a. Thỏa ước lao động tập thể là văn bản thoả thuận giữa tập thể lao động và doanh nghiệp về các vấn đề lao động mới mà hai bên đã đạt được thông qua thương lượng tập thể.
b. Thỏa ước lao động tập thể là văn bản thoả thuận giữa đại diện tập thể lao động và đại diện người sử dụng lao động về các điều kiện lao động mà hai bên đã đạt được thông qua thương lượng tập thể..
c. Thỏa ước lao động tập thể là văn bản thoả thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động về các điều kiện lao động mà hai bên đã đạt được thông qua thương lượng tập thể.
d. Thỏa ước lao động tập thể là văn bản thoả thuận giữa tập thể lao động trong trong doanh nghiệp và người sử dụng lao động về các điều kiện lao động mới mà hai bên đã thương lượng được.
Phản hồi
Phương án đúng là: Thỏa ước lao động tập thể là văn bản thoả thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động về các điều kiện lao động mà hai bên đã đạt được thông qua thương lượng tập thể. Vì Căn cứ Khoản 1 Điều 73 Bộ luật lao động 2012: Thỏa ước lao động tập thể là văn bản thoả thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động về các điều kiện lao động mà hai bên đã đạt được thông qua thương lượng tập thể Text

The correct answer is: Thỏa ước lao động tập thể là văn bản thoả thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động về các điều kiện lao động mà hai bên đã đạt được thông qua thương lượng tập thể.

Thỏa ước lao động tập thể vô hiệu toàn bộ thuộc một trong những trường hợp?
Select one:
a. Có toàn bộ nội dung trái pháp luật; Người ký kết không đúng thẩm quyền.
b. Có toàn bộ nội dung trái pháp luật; Việc ký kết không đúng quy trình thương lượng tập thể
c. Có toàn bộ nội dung trái pháp luật; Người ký kết không đúng thẩm quyền; Việc ký kết không đúng quy trình thương lượng tập thể.
d. Có toàn bộ nội dung trái pháp luật; Người ký kết không đúng thẩm quyền; Việc ký kết không đúng quy trình thương lượng tập thể; Không đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Phản hồi
Phương án đúng là: Có toàn bộ nội dung trái pháp luật; Người ký kết không đúng thẩm quyền; Việc ký kết không đúng quy trình thương lượng tập thể. Vì Căn cứ Khoản 2 Điều 78 Bộ luật lao động 2012 Text

The correct answer is: Có toàn bộ nội dung trái pháp luật; Người ký kết không đúng thẩm quyền; Việc ký kết không đúng quy trình thương lượng tập thể.

Nghỉ lễ, tết đối với lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam quy định như thế nào?
Select one:
a. Được nghỉ lễ, tết như đối với công dân Việt Nam.
b. Ngoài ngày nghỉ lễ theo quy định đối với lao động Việt Nam còn được nghỉ thêm 01 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 01 ngày Quốc khánh của nước họ.
c. Ngoài ngày nghỉ lễ theo quy định đối với lao động Việt Nam còn được nghỉ thêm 01 ngày Tết cổ truyền dân tộc của họ.
d. Ngoài ngày nghỉ lễ theo quy định đối với lao động Việt Nam còn được nghỉ thêm 01 ngày quốc khánh của nước họ.
Phản hồi
Phương án đúng là: Ngoài ngày nghỉ lễ theo quy định đối với lao động Việt Nam còn được nghỉ thêm 01 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 01 ngày Quốc khánh của nước họ. Vì Căn cứ Khoản 2 Điều 115 Bộ luật lao động 2012 Text

The correct answer is: Ngoài ngày nghỉ lễ theo quy định đối với lao động Việt Nam còn được nghỉ thêm 01 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 01 ngày Quốc khánh của nước họ.

Theo quy định hiện hành, người lao động được nghỉ chuyển ca như thế nào?
Select one:
a. Người lao động làm việc theo ca được nghỉ ít nhất 10 giờ trước khi chuyển sang ca làm việc khác.
b. Người lao động làm việc theo ca được nghỉ ít nhất 6 giờ trước khi chuyển sang ca làm việc khác.
c. Người lao động làm việc theo ca được nghỉ ít nhất 8 giờ trước khi chuyển sang ca làm việc khác.
d. Người lao động làm việc theo ca được nghỉ ít nhất 12 giờ trước khi chuyển sang ca làm việc khác.
Phản hồi
Phương án đúng là: Người lao động làm việc theo ca được nghỉ ít nhất 12 giờ trước khi chuyển sang ca làm việc khác. Vì Căn cứ Điều 109 Bộ luật lao động 2012 Text

The correct answer is: Người lao động làm việc theo ca được nghỉ ít nhất 12 giờ trước khi chuyển sang ca làm việc khác.

Thời giờ làm việc bình thường được quy định như thế nào?
Select one:
a. Không quá 08 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01 tuần.
b. Không quá 08 giờ trong 01 ngày và 40 giờ trong 01 tuần
c. Không quá 08 giờ trong 01 ngày và 44 giờ trong 01 tuần
d. Không quá 10 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01 tuần
Phản hồi
Phương án đúng là: Không quá 08 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01 tuần. Vì Căn cứ Khoản 1 Điều 104 Bộ luật lao động 2012 Text

The correct answer is: Không quá 08 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01 tuần.

Phụ cấp lương là gì?
Select one:
a. Phụ cấp lương là khoản tiền bù đắp các yếu tố về điều kiện lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ trong mức lương theo công việc hoặc chức danh;
b. Phụ cấp lương là khoản tiền bù đắp các yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp của công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động chưa được tính đến trong mức lương.
c. Phụ cấp lương là khoản tiền bù đắp các yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp của công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ trong mức lương theo công việc hoặc chức danh;
d. Phụ cấp lương là khoản tiền bù đắp các yếu tố về tính chất phức tạp của công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động chưa được tính đến trong mức lương theo công việc hoặc chức danh;
Phản hồi
Phương án đúng là: Căn cứ Điểm b Khoản 1 Điều 21 Nghị định 05/2015/NĐ-CP Text

The correct answer is: Phụ cấp lương là khoản tiền bù đắp các yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp của công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ trong mức lương theo công việc hoặc chức danh;

Tiền thưởng là gì?
Select one:
a. Tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm.
b. Tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào mức độ hoàn thành công việc của người lao động.
c. Tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.
d. Tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động phải trả theo thỏa thuận cho người lao động nếu người lao động hoàn thành vượt mức công việc được giao.
Phản hồi
Phương án đúng là: Tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động. Vì Căn cứ Khoản 1 Điều 103 Bộ luật lao động 2012 Text

The correct answer is: Tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Người sử dụng lao động có nghĩa vụ gì đối với công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động?
Select one:
a. Bảo đảm nơi làm việc đạt yêu cầu về không gian, độ thoáng, bụi, hơi, khí độc, phóng xạ, điện từ trường, nóng, ẩm, ồn, rung, các yếu tố có hại khác.
b. Bảo đảm nơi làm việc đạt yêu cầu về không gian, độ thoáng, bụi, hơi, khí độc, phóng xạ, điện từ trường, nóng, ẩm, ồn, rung, các yếu tố có hại khác được quy định tại các quy chuẩn kỹ thuật liên quan và các yếu tố đó phải được định kỳ kiểm tra, đo lường.
c. Bảo đảm nơi làm việc đạt yêu cầu về không gian, độ thoáng, bụi, hơi, khí độc, phóng xạ, điện từ trường, nóng, ẩm, ồn, rung, các yếu tố có hại khác và các yếu tố đó phải được định kỳ kiểm tra, đo lường.
d. Bảo đảm nơi làm việc đạt yêu cầu về không gian, độ thoáng, bụi, hơi, khí độc, nóng, ẩm, ồn, rung, các yếu tố có hại khác được quy định tại các quy chuẩn kỹ thuật liên quan và các yếu tố đó phải được định kỳ kiểm tra, đo lường.
Phản hồi
Phương án đúng là: Bảo đảm nơi làm việc đạt yêu cầu về không gian, độ thoáng, bụi, hơi, khí độc, phóng xạ, điện từ trường, nóng, ẩm, ồn, rung, các yếu tố có hại khác được quy định tại các quy chuẩn kỹ thuật liên quan và các yếu tố đó phải được định kỳ kiểm tra, đo lường. Vì Căn cứ điểm a khoản 1 điều 138 Bộ luật lao động 2012 Text

The correct answer is: Bảo đảm nơi làm việc đạt yêu cầu về không gian, độ thoáng, bụi, hơi, khí độc, phóng xạ, điện từ trường, nóng, ẩm, ồn, rung, các yếu tố có hại khác được quy định tại các quy chuẩn kỹ thuật liên quan và các yếu tố đó phải được định kỳ kiểm tra, đo lường.

An toàn, vệ sinh viên hoạt động dưới sự quản lý và hướng dẫn của ai?
Select one:
a. Người sử dụng lao động.
b. Ban chấp hành công đoàn cơ sở.
c. Bộ phận quản lý công tác an toàn, vệ sinh lao động.
d. Cả 3 đáp án trên.
Phản hồi
Phương án đúng là: Ban chấp hành công đoàn cơ sở. Vì căn cứ khoản 3 Điều 74 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 Text

The correct answer is: Ban chấp hành công đoàn cơ sở.
Trường hợp nào sau đây hợp đồng lao động KHÔNG bị vô hiệu toàn bộ?
Select one:
a. Công việc mà hai bên giao kết trong hợp đồng lao động là công việc bị pháp luật cấm
b. Các bên vi phạm về hình thức hợp đồng
c. Nội dung hợp đồng hạn chế hoặc ngăn cản quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn của người lao động
d. Người ký kết hợp đồng lao động không đúng thẩm quyền
Phản hồi
Phương án đúng là: Các bên vi phạm về hình thức hợp đồng. Vì Căn cứ Khoản 1 Điều 50 Bộ luật lao động 2012 thì hình thức hợp đồng không phải là căn cứ xác định hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ. “1. Hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Toàn bộ nội dung của hợp đồng lao động trái pháp luật; b) Người ký kết hợp đồng lao động không đúng thẩm quyền;c) Công việc mà hai bên đã giao kết trong hợp đồng lao động là công việc bị pháp luật cấm;d) Nội dung của hợp đồng lao động hạn chế hoặc ngăn cản quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn của người lao động” Text

The correct answer is: Các bên vi phạm về hình thức hợp đồng

Hậu quả pháp lý trong trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật?
Select one:
a. Người lao động không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.
b. Bồi thường chi phí đào tạo (nếu có) cho người sử dụng lao động
c. Nếu vi phạm quy định thời hạn báo trước, phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.
d. Tất cả phương án A, B, C đều đúng
Phản hồi
Phương án đúng là: Tất cả phương án A, B, C đều đúng. Vì Người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người sử dụng lao động phải thực hiện các nghĩa vụ theo điều 43 Bộ luật lao động 2012 Text

The correct answer is: Tất cả phương án A, B, C đều đúng

Khi sử dụng lao động từ 13 đến dưới 15 tuổi, người sử dụng lao động phải thực hiện điều kiện sau?
Select one:
a. Thời giờ làm việc không được quá 4 giờ trong một ngày, 20 giờ trong một tuần.
b. Bảo đảm điều kiện làm việc, an toàn lao động, vệ sinh lao động phù hợp với lứa tuổi
c. Chỉ được sử dụng làm các công việc nhẹ theo danh mục do Bộ Lao động thương binh xã hội quy định
d. Không được sử dụng làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm nếu không được sự đồng ý của cha mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật.
Phản hồi
Phương án đúng là: Không được sử dụng làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm nếu không được sự đồng ý của cha mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật. Vì Không được sử dụng người từ 13 đến 15 tuổi làm thêm giờ, làm việc ban đêm trong bất kỳ trường hợp nào theo quy định khoản 2 điều 163 Bộ luật lao động 2012 là không quá Text

The correct answer is: Không được sử dụng làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm nếu không được sự đồng ý của cha mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật.

Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào KHÔNG PHẢI đương nhiên chấm dứt hợp đồng lao động?
Select one:
a. Người lao động bị kết án tù giam.
b. Người lao động đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội và tuổi hưởng lương hưu theo quy định pháp luật.
c. Người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự.
d. Cả A, B, C đều đúng
Phản hồi
Phương án đúng là: Người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự. Người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự mới chỉ tạm hoãn thực hiện hợp đồng, không phải là chấm dứt hợp đồng lao động (Khoản 1 Điều 32 Bộ luật lao động 2012) Text

The correct answer is: Người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự.

Điều kiện để người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động là?
Select one:
a. Đúng các trường hợp theo quy định của pháp luật và phải được sự đồng ý của Ban chấp hành công đoàn cơ sở.
b. Đúng các trường hợp theo quy định của pháp luật và phải báo trước với người lao động trong một khoảng thời gian nhất định
c. Đúng các trường hợp theo quy định của pháp luật và phải thông báo với Ban chấp hành công đoàn cơ sở.
d. Tất cả phương án A, B, C đều sai.
Phản hồi
Phương án đúng là: Đúng các trường hợp theo quy định của pháp luật và phải báo trước với người lao động trong một khoảng thời gian nhất định. Vì Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động trong những trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 38 Bộ luật lao động 2012 và phải báo trước cho người lao động một thời hạn nhất định theo Khoản 2 Điều 38 Bộ luật lao động 2012 Text

The correct answer is: Đúng các trường hợp theo quy định của pháp luật và phải báo trước với người lao động trong một khoảng thời gian nhất định

Có mấy loại hợp đồng lao động, đó là những loại hợp đồng nào ?
Select one:
a. Hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn.
b. Hợp đồng lao động theo mùa vụ, Hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 1 năm đến 5 năm, Hợp đồng trên 5 năm
c. Hợp đồng lao động không xác định thời hạn, Hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 12 tháng đến 48 tháng, Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc công việc nhất định dưới 12 tháng.
d. Hợp đồng lao động không xác định thời hạn, Hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng, Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc công việc nhất định dưới 12 tháng.
Phản hồi
Phương án đúng là: Hợp đồng lao động không xác định thời hạn, Hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng, Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc công việc nhất định dưới 12 tháng. Vì Căn cứ quy định về các loại hợp đồng lao động tại Điều 22 Bộ luật lao động 2012 Text

The correct answer is: Hợp đồng lao động không xác định thời hạn, Hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng, Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc công việc nhất định dưới 12 tháng.

LLĐ.B2.014: Trường hợp vì lý do kinh tế, người sử dụng lao động có thể cho người lao động thôi việc mà KHÔNG cần phải thực hiện điều kiện, thủ tục sau?
Select one:
a. Số lượng lao động cho nghỉ việc phải từ 10 người lao động trở lên
b. Phải trao đổi trước với tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở
c. Phải thông báo trước 30 ngày cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh
d. Phải trả trợ cấp mất việc cho người lao động đầy đủ
Phản hồi
Phương án đúng là: Số lượng lao động cho nghỉ việc phải từ 10 người lao động trở lên.Vì Trường hợp vì lý do kinh tế người sử dụng lao động phải cho thôi việc từ 02 người lao động trở lên thì người sử dụng lao động phải thực hiện nghĩa vụ theo quy định tại Điều 44 Bộ luật lao động 2012 (khoản 3 Điều 13 Nghị định 05/2015/NĐ-CP) Text

The correct answer is: Số lượng lao động cho nghỉ việc phải từ 10 người lao động trở lên

Hợp đồng lao động xác định thời hạn kết thúc nhưng hai bên không giao kết hợp đồng mới và người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì?
Select one:
a. Hợp đồng giao kết đã chấm dứt và người lao động sẽ không được bảo vệ quyền lợi.
b. Hợp đồng lao động đã giao kết đương nhiên chuyển sang loại hợp đồng lao động không xác định thời hạn.
c. Hợp đồng lao động đã giao kết đương nhiên chuyển sang loại hợp đồng lao động xác định thời hạn 12 tháng.
d. Hợp đồng lao động đã giao kết đương nhiên chuyển sang loại hợp đồng lao động xác định thời hạn 12 tháng.
Phản hồi
Phương án đúng là: Hợp đồng lao động đã giao kết đương nhiên chuyển sang loại hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Vì Người lao động đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội và tuổi hưởng lương hưu theo quy định pháp luật thuộc trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động (Khoản 4 Điều 36 Bộ luật lao động 2012.
Trường hợp A, C là tạm hoãn hợp đồng lao động (khoản 1, 2 Điều 32 Bộ luật lao động) Text

The correct answer is: Hợp đồng lao động đã giao kết đương nhiên chuyển sang loại hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Khi sử dụng lao động từ 15 đến dưới 18 tuổi, người sử dụng lao động KHÔNG phải thực hiện điều kiện sau?
Select one:
a. Phải lập sổ theo dõi riêng và xuất trình khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.
b. Phải ký hợp đồng lao động bằng văn bản với người đại diện theo pháp luật của người lao động và phải được sự đồng ý của người lao động.
c. Không được sử dụng sản xuất và kinh doanh cồn, bia, rượu, thuốc lá, chất tác động đến tinh thần và chất gây nghiện khác.
d. Được làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm trong một số nghề và công việc theo quy định pháp luật.
Phản hồi
Phương án đúng là: Không được sử dụng sản xuất và kinh doanh cồn, bia, rượu, thuốc lá, chất tác động đến tinh thần và chất gây nghiện khác. Vì Đây là điều kiện áp dụng khi ký hợp đồng lao động sử dụng người từ 13 đến 15 tuổi (điểm a khoản 2 điều 163 Bộ luật lao động 2012). Người từ đủ 15 đến dưới 18 tuổi được trực tiếp ký hợp đồng lao động nhưng phải được sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật của người lao động (điểm b Khoản 2 Điều 3 Nghị định 05/2015/NĐ-CP) Text

The correct answer is: Không được sử dụng sản xuất và kinh doanh cồn, bia, rượu, thuốc lá, chất tác động đến tinh thần và chất gây nghiện khác.

Hậu quả pháp lý trong trường hợp người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật?
Select one:
a. Phải nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết.
b. Phải nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết và trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những ngày người lao động không được làm việc.
c. Phải nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết và trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những ngày người lao động không được làm việc cộng với ít nhất 01 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.
d. Phải nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết và trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những ngày người lao động không được làm việc cộng với ít nhất 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.
Phản hồi
Phương án đúng là: Phải nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết và trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những ngày người lao động không được làm việc cộng với ít nhất 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động. Vì Người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động phải thực hiện các nghĩa vụ theo khoản 1 điều 43 Bộ luật lao động 2012 Text

The correct answer is: Phải nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết và trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những ngày người lao động không được làm việc cộng với ít nhất 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.
Đối tượng điều chỉnh của Bộ luật lao động 2012 bao gồm?
Select one:
a. Người lao động Việt Nam; Người sử dụng lao động; Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động.
b. Người lao động Việt Nam; người học nghề, tập nghề và người lao động khác được quy định tại Bộ luật; Người sử dụng lao động; Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động.
c. Người lao động Việt Nam; người học nghề, tập nghề và người lao động khác được quy định tại Bộ luật; Người sử dụng lao động; Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động.
d. Người lao động Việt Nam; người học nghề, tập nghề và người lao động khác được quy định tại Bộ luật; Người sử dụng lao động; Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
Phản hồi
Phương án đúng là: Người lao động Việt Nam; người học nghề, tập nghề và người lao động khác được quy định tại Bộ luật; Người sử dụng lao động; Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động. Vì Căn cứ Điều 2 Bộ luật lao động 2012 Text

The correct answer is: Người lao động Việt Nam; người học nghề, tập nghề và người lao động khác được quy định tại Bộ luật; Người sử dụng lao động; Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động.

Luật lao động Việt Nam điều chỉnh quan hệ lao động nào trong những quan hệ lao động sau đây?
Select one:
a. Quan hệ lao động giữa công chức được tuyển dụng với tổ chức chính trị xã hội
b. Quan hệ lao động giữa viên chức với các đơn vị sự nghiệp công lập theo hợp đồng làm việc.
c. Quan hệ lao động giữa người lao động với doanh nghiệp theo hợp đồng lao động theo mùa vụ
d. Tất cả các quan hệ lao động ở đáp án A, B, C
Phản hồi
Phương án đúng là: Quan hệ lao động giữa người lao động với doanh nghiệp theo hợp đồng lao động theo mùa vụ. Vì Quan hệ lao động giữa công chức được tuyển dụng với tổ chức chính trị xã hội thuộc đối tượng điều chỉnh của pháp luật hành chính (Khoản 2 điều 4 Luật cán bộ, công chức 2008),
Quan hệ lao động giữa viên chức với các tổ chức sự nghiệp theo hợp đồng làm việc cũng thuộc đối tượng điều chỉnh của pháp luật hành chính (Điều 2 Luật Viên chức năm 2010).
Quan hệ lao động giữa người lao động với Doanh nghiệp theo hợp đồng lao động mùa vụ thuộc đối tượng điều chỉnh của pháp luật lao động (Điều 1 và Điểm c Khoản 1 Điều 22 Bộ luật lao động 2012). Tham khảo Luật Cán bộ, công chức 2008, Luật Viên chức 2010, Bộ luật lao động 2012 Text

The correct answer is: Quan hệ lao động giữa người lao động với doanh nghiệp theo hợp đồng lao động theo mùa vụ

Luật lao động Việt Nam điều chỉnh quan hệ lao động nào trong những quan hệ lao động sau đây?
Select one:
a. Quan hệ lao động giữa cán bộ được bổ nhiệm giữ chức vụ với cơ quan nhà nước
b. Quan hệ lao động giữa người lao động với đơn vị sự nghiệp công lập theo hợp đồng lao động xác định thời hạn.
c. Quan hệ giữa luật sư với doanh nghiệp theo hợp đồng dịch vụ pháp lý
d. Tất cả các quan hệ lao động ở đáp án A, B, C
Phản hồi
Phương án đúng là: Quan hệ lao động giữa người lao động với đơn vị sự nghiệp công lập theo hợp đồng lao động xác định thời hạn. Vì Quan hệ lao động giữa cán bộ được bổ nhiệm giữ chức vụ với cơ quan nhà nước thuộc đối tượng điều chỉnh của pháp luật hành chính (Khoản 1 điều 4 Luật cán bộ, công chức 2008),
Quan hệ lao động giữa người lao động với đơn vị sự nghiệp công lập theo hợp đồng lao động xác định thời hạn thuộc đối tượng điều chỉnh của pháp luật lao động (Điều 1 và Điểm b Khoản 1 Điều 22 Bộ luật lao động 2012)
Quan hệ giữa luật sư với doanh nghiệp theo hợp đồng dịch vụ pháp lý là quan hệ dịch vụ dân sự được điều chỉnh bởi Bộ luật dân sự 2015 và Luật Luật sư 2006 (sửa đổi bổ sung 2012).
Tham khảo Luật Cán bộ, công chức 2008, Bộ luật lao động 2012, Bộ luật dân sự 2015, Luật Luật sư 2006 (sửa đổi bổ sung 2012) Text

The correct answer is: Quan hệ lao động giữa người lao động với đơn vị sự nghiệp công lập theo hợp đồng lao động xác định thời hạn.

Quan hệ pháp luật nào sau đây là quan hệ pháp luật lao động?
Select one:
a. Quan hệ pháp luật về góp vốn thành lập doanh nghiệp
b. Quan hệ pháp luật về trợ giúp xã hội
c. Quan hệ pháp luật về thuê lại lao động
d. Quan hệ pháp luật về khoán việc dân sự
Phản hồi
Phương án đúng là: Quan hệ pháp luật về thuê lại lao động. Vì Quan hệ pháp luật về thuê lại lao động thuộc quan hệ hợp đồng thuê lại lao động. Tuy nhiên trong quan hệ hợp đồng thuê lại lao động có có 3 bên: doanh nghiệp cho thuê lại lao động, bên thuê lại lao động và người lao động thuê lại Text

The correct answer is: Quan hệ pháp luật về thuê lại lao động

Quan hệ xã hội nào sau đây KHÔNG thuộc đối tượng điều chỉnh của luật lao động?
Select one:
a. Quan hệ xã hội về việc làm
b. Quan hệ quản lý nhà nước về lao động
c. Quan hệ giữa người lao động thuê lại với doanh nghiệp cho thuê lại lao động.
d. Quan hệ giữa cổ đông của công ty cổ phần với công ty cổ phần
Phản hồi
Phương án đúng là: Quan hệ giữa cổ đông của công ty cổ phần với công ty cổ phần. Vì Quan hệ giữa cổ đông với công ty cổ phần là quan hệ kinh doanh thương mại, thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật doanh nghiệp 2014.
Quan hệ A, B là các quan hệ xã hội liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động giữa người lao động làm công ăn lương với người sử dụng lao động và do Luật Lao động điều chỉnh (phân tích theo bài giảng). Quan hệ giữa người lao động thuê lại với doanh nghiệp cho thuê lại lao động là quan hệ hợp đồng lao động do Luật Lao động 2012 điều chỉnh Text

The correct answer is: Quan hệ giữa cổ đông của công ty cổ phần với công ty cổ phần

Nguyên tắc nào sau đây KHÔNG phải nguyên tắc điều chỉnh của pháp luật lao động?
Select one:
a. Nguyên tắc thực hiện bảo hiểm xã hội đối với người lao động
b. Nguyên tắc bảo đảm quyền tự do lựa chọn việc làm, nơi làm việc và chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động.
c. Nguyên tắc bảo đảm quyền đình công của người lao động theo quy định của pháp luật.
d. Nguyên tắc trả lương, trả công căn cứ vào năng suất lao động, chất lượng và hiệu quả công việc nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu do nhà nước quy định
Phản hồi
Phương án đúng là: Nguyên tắc bảo đảm quyền tự do lựa chọn việc làm, nơi làm việc và chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động. Vì Nguyên tắc này sai ở quyền tự do chấm dứt hợp đồng lao động. Người lao động được quyền tự do lựa chọn việc làm, nơi làm việc nhưng phải chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định pháp luật (Điều 36, 37 Bộ luật lao động 2012).
A, C, D là các nguyên tắc được ghi nhận trong pháp luật lao động (phân tích theo bài giảng) Text

The correct answer is: Nguyên tắc bảo đảm quyền tự do lựa chọn việc làm, nơi làm việc và chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động.

Quan hệ xã hội nào sau đây KHÔNG thuộc đối tượng điều chỉnh của luật lao động?
Select one:
a. Quan hệ về dạy nghề
b. Quan hệ về giải quyết tranh chấp lao động
c. Quan hệ giữa thành viên hợp tác xã với hợp tác xã
d. Quan hệ về bảo hiểm xã hội
Phản hồi
Phương án đúng là: Quan hệ giữa thành viên hợp tác xã với hợp tác xã. Vì Quan hệ giữa thành viên hợp tác xã với hợp tác xã là quan hệ sở hữu và quản lý do Luật Hợp tác xã 2012 điều chỉnh.
Quan hệ A, B, D là các quan hệ xã hội liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động giữa người lao động làm công ăn lương với người sử dụng lao động và do Luật Lao động điều chỉnh (phân tích theo bài giảng) Text

The correct answer is: Quan hệ giữa thành viên hợp tác xã với hợp tác xã

Quan hệ pháp luật nào sau đây KHÔNG phải là quan hệ pháp luật lao động?
Select one:
a. Quan hệ pháp luật về giáo dục nghề nghiệp
b. Quan hệ pháp luật về tạo lập quỹ bảo hiểm xã hội
c. Quan hệ pháp luật về đình công
d. Quan hệ pháp luật về hợp đồng dịch vụ.
Phản hồi
Phương án đúng là: Quan hệ pháp luật về hợp đồng dịch vụ. Vì Quan hệ pháp luật về hợp đồng dịch vụ không thuộc đối tượng điều chỉnh của pháp luật lao động. Hợp đồng dịch vụ thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật thương mại hoặc Luật dân sự. Hợp đồng dịch vụ có sự thực hiện công việc, trả công nhưng không có sự quản lý, điều hành công việc của người sử dụng lao động đối với người lao động. Mục đích của hợp đồng dịch vụ là mục đích dân sự hoặc thương mại Text

The correct answer is: Quan hệ pháp luật về hợp đồng dịch vụ.

Quan hệ lao động giữa viên chức nhà nước với tổ chức sự nghiệp thuộc đối tượng điều chỉnh của?
Select one:
a. Pháp luật lao động.
b. Pháp luật hành chính.
c. Pháp luật dân sự
d. Công pháp
Phản hồi
Phương án đúng là: Pháp luật hành chính. Vì Quan hệ lao động giữa viên chức nhà nước với tổ chức sự nghiệp được thiết lập bởi hợp đồng làm việc, điều chỉnh bởi Luật Viên chức 2010. Hợp đồng làm việc có số điểm giống với hợp đồng lao động tuy nhiên viên chức được tuyển dụng cũng theo yêu cầu, chỉ tiêu của tổ chức sự nghiệp, không có sự thỏa thuận Text

The correct answer is: Pháp luật hành chính.

Nguyên tắc nào sau đây không phải nguyên tắc điều chỉnh của pháp luật lao động?
Select one:
a. Nguyên tắc bảo hộ lao động đối với người lao động
b. Nguyên tắc tôn trọng quyền tự do lập hội của người lao động theo quy định của pháp luật.
c. Nguyên tắc bảo đảm quyền đình công của người lao động theo quy định của pháp luật.
d. Nguyên tắc tôn trọng quyền tự do lập hội của người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật.
Phản hồi
Phương án đúng là: Nguyên tắc tôn trọng quyền tự do lập hội của người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật. Vì Quyền tự do lập hội của người sử dụng lao động nằm trong quyền chung về quyền tự do lập hội của công dân tại Điều 25 Hiến pháp 2013 chứ không phải nguyên tắc của pháp luật lao động.
A, B, C là các nguyên tắc được ghi nhận trong pháp luật lao động (phân tích theo bài giảng) Text

The correct answer is: Nguyên tắc tôn trọng quyền tự do lập hội của người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật.

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *