Đáp án trắc nghiệm: Luật Dân sự Việt Nam 1 – EL12

Please follow and like us:

Tham gia nhóm Zalo chia sẻ tài liệu tại đây

Các căn cứ làm phát sinh quyền sở hữu của chủ thể này cũng đồng thời là các căn cứ làm chấm dứt quyền sở hữu của chủ thể khác

Sắp đến tết rồi, bạn đã chuẩn bị được gì chưa. Tham khảo ngay dịch vụ in lịch để bàn của Nhóm in để được tư vấn quà tặng dịp tết cho khách hàng và nhân viên nhé. Với dịch vụ in lịch để bàn của Nhóm in thì các bạn cứ yên tâm về chất lượng sản phẩm in lịch để bàn cũng như giá cả, mình đã đặt in lịch để bàn ở đây và thấy chất lượng dịch vụ tại đây cũng khá là tốt và nhân viên tư vấn rất chi là nhiệt tình.

Sai
Các căn hộ trong nhà chung cư là thuộc hình thức sở hữu chung hợp nhất không phân chia
Sai
Các nghĩa vụ của cá nhân chấm dứt khi người đó bị Tòa án tuyên bố mất tích
Sai
Cá nhân có quyền sở hữu mọi tài sản không bị giới hạn về quy mô và số lượng
Sai
Cha mẹ là giám hộ đương nhiên của con chưa thành niên
Sai
Chỉ có chủ sở hữu mới có quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt đối với tài sản
Sai
Chỉ có chủ sở hữu mới có quyền kiện đòi đối với tài sản
Sai
Chiếm hữu không có căn cứ pháp luật là hành vi chiếm hữu không thuộc các trường hợp được quy định tại Điều 183 BLDS 2005
Đúng, theo Điều 189 BLDS 2005
Chiếm hữu tài sản do người khác đánh rơi luôn là chiếm hữu hợp pháp
Sai, theo khoản 4 Điều 183 vì phải đáp ứng điều kiện: phù hợp với quy định của pháp luật

Câu trả lời đúng là:

Chi nhánh của pháp nhân cũng có tư cách pháp nhân
Sai, chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân

Câu trả lời đúng là:

Chủ sở hữu được thực hiện mọi hành vi theo ý chí của mình đối với tài sản
Sai
Chủ sở hữu phải chịu rủi ro đối với tài sản trong mọi trường hơp
Sai, theo Điều 166 BLDS 2005

Câu trả lời đúng là:

Chủ thể của quan hệ PLDS phải độc lập với nhau về tổ chức và tài sản
Đúng
Con dâu không được hưởng di sản thừa kế theo pháp luật của bố/mẹ chồng
Đúng
Con đã thành niên, có khả năng lao động khi bị cha/mẹ lập di chúc truất quyền hưởng di sản thừa kế thì không được hưởng di sản thừa kế
Đúng
Công trình xây dựng gây thiệt hại cho chủ sở hữu các bất động sản liền kế không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu chứng minh đã tuân thủ đúng quy định của pháp luật xây dựng và đã được cấp giấy phép xây dựng
Sai
Di chúc bằng văn bản chỉ được công nhận hiệu lực nếu được công chứng hoặc chứng thực
Sai
Di sản thừa kế được phân chia ngay tại thời điểm mở thừa kế nếu một người thừa kế muốn như vậy
Sai
Di sản thừa kế là tài sản thuộc sở hữu riêng của người chết
Đúng
Doanh nghiệp tư nhân là hình thức sở hữu tư nhân
Đúng
Động sản và bất động sản được sáp nhập với nhau thì tài sản mới tạo thành luôn thuộc về chủ sở hữu của tài sản là bất động sản
Đúng
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là giấy tở có giá

Chọn một câu trả lời:

Sai
Hợp đồng tặng cho tài sản của người được giám hộ là vô hiệu
Đúng, theo khoản 2 Điều 69 BLDS 2005
Hợp đồng thành lập tổ hợp tác là hợp đồng bao gồm hai bên
Sai, Bao gồm ít nhất 3 bên
Hợp tác xã là một loại pháp nhân
Đúng
Khi không còn nhu cầu sử dụng lối đi qua bất động sản liền kề thì chủ sở hữu nhà, người sử dụng đất có quyền sử dụng diện tích dành cho lối đi đó vào các mục đích khác
Sai
Khi một đồng sở hữu chung từ bỏ phần quyền sở hữu của mình thì phần quyền sở hữu đó được xác lập cho các đồng sở hữu chung còn lại
Sai
Khi nhà chung cư bị tiêu hủy thì chủ sở hữu căn hộ bị chấm dứt quyền sở hữu đối với căn hộ và chấm dứt quyền sử dụng diện tích mặt đất của nhà chung cư đó
Sai
Mọi tài sản của chủ sở hữu đều bị xử lý để thực hiện nghĩa vụ của chủ sở hữu
Sai
Mọi tài sản gắn với đất đai đều là bất động sản
Sai, tài sản phải đảm bảo tính gắn liền bền vững và ổn định

Câu trả lời đúng là:

Một người có quyền tháo dỡ nhà, công trình xây dựng liền kề nếu chứng minh chúng có nguy cơ sập đổ sang nhà mình
Sai
Một người không thể lập di chúc viết do không biết chữ thì có thể lập di chúc miệng
Sai
Năng lực chủ thể của pháp nhân mang tính chuyên biệt
Đúng, PN chỉ được thực hiện các giao dịch hay tiến hành các hoạt động khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ hoạt động của PN được ghi trong điều lệ hay quyết định thành lập PN
Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân phát sinh ngay cả khi cá nhân mới tồn tại dưới dạng thai nhi
Sai
Người bị bệnh tâm thần là người bị mất năng lực hành vi dân sự
Sai
Người bị khiếm thính, khiếm thị là người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự
Sai
Người bị mất năng lực hành vi dân sự có quyền lập di chúc thông qua người giám hộ
Sai
Người bị tuyên bố mất tích trở về mọi quyền lợi của họ được khôi phục mặc nhiên
Sai
Người chiếm hữu không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình cũng có quyền sủ dụng hợp pháp đối với tài sản chiếm hữu

Chọn một câu trả lời:

Đúng
Người chiếm hữu không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình là người chiếm hữu không có điều kiện để biết ai là chủ sở hữu của tài sản
Sai
Người có quyền sử dụng đất có quyền hưởng 50% giá trị của tài sản chôn giấu do người khác đã tìm thấy trên đất của mình
Sai
Người đại diện của người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự là người giám hộ
Sai
Người giám hộ không được quyền mua tài sản của người được giám hộ
Sai, theo Khoản 3 Điều 69 BLDS 2005
Người không biết chữ thì không có quyền lập di chúc bằng văn bản
Sai
Người quản lý di sản thừa kế được xác lập quyền sở hữu đối với di sản thừa kế theo thời hiệu
Sai
Người thừa kế chỉ có thể là cá nhân
Sai
Người thừa kế chưa thành niên không phải thực hiện nghĩa vụ về tài sản do người chết để lại
Sai
Nhà nước là chủ sở hữu đối với đất đai
Sai
Pháp nhân chấm dứt kể từ thời điểm bị tòa án tuyên bố phá sản
Sai, theo khoản 2 Điều 99 BLDS 2005
Quan hệ giám hộ chấm dứt khi người giám hộ bị chết

Chọn một câu trả lời:

Sai
Quan hệ PLDS tuyệt đối là quan hệ mà trong đó quyền của một bên chỉ có giá trị đối với chủ thể phía bên kia của quan hệ
Sai
Quyền hưởng cấp dưỡng là quyền tài sản

Chọn một câu trả lời:

Sai, theo Điều 181 BLDS vì không được chuyển giao cho chủ thể khác

Câu trả lời đúng là:

Quyền sở hữu là quyền đối vật
Đúng
Quyền sở hữu là vật quyền
Đúng, quyền của chủ sở hữu đạt được bằng cách tác động trực tiếp vào vật mà không phụ thuộc vào ý chí của bất cứ chủ thể nào

Câu trả lời đúng là:

Quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề phải được đăng ký theo quy định của pháp luật

Chọn một câu trả lời:

Đúng
Quyền ưu tiên mua khi phần quyền sở hữu chung được bán chỉ áp dụng đối với hình thức sở hữu chung theo phần
Sai
Ranh giới giữa các bất động sản liền kề chỉ được xác định khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
Sai
Sổ hộ khẩu là giấy tờ có giá
Sai, là giấy tờ có giá trị

Câu trả lời đúng là:

Sổ tiết kiệm là giấy tờ có giá

Chọn một câu trả lời:

Sai
Sở hữu chung của cộng đồng là sở hữu chung hợp nhất
Đúng
Sở hữu chung của vợ chồng là sở hữu chung hợp nhất có thể phân chia
Đúng
Sở hữu của công ty là sở hữu chung theo phần
Sai
Sở hữu của hợp tác xã là sở hữu chung theo phần của các xã viên
Sai
Sở hữu hợp tác xã là hình thức sở hữu tập thể
Đúng
Tài sản chôn giấu, chìm đắm được tìm thấy luôn thuộc về người phát hiện
Sai
Tài sản của người bị Tòa án tuyên bố chết được chia cho những người thừa kế

Chọn một câu trả lời:

Đúng
Thành viên của hộ gia đình là tất cả những người có tên trong cùng một cuốn sổ hộ khẩu
Sai
Thẻ sinh viên là tài sản
Đúng
Thời điểm chuyển quyền sở hữu đối với tài sản là thời điểm tài sản đó được chuyển giao

Chọn một câu trả lời:

Sai
Thời điểm có hiệu lực của di chúc là thời điểm di chúc được công bố
Sai
Thời điểm mở thừa kế là thời điểm di chúc được công bố
Sai
Thời hiệu yêu cầu thực hiện nghĩa vụ về tài sản do người chết để lại là 3 năm kể từ thời điểm đến hạn thực hiện nghĩa vụ theo thỏa thuận trước đó giữa bên có quyền với người chết.
Sai
Tiền lãi là lợi tức do tiền mang lại

Chọn một câu trả lời:

Đúng
Tiền là vật cùng loại

Chọn một câu trả lời:

Sai, vì tiền và vật là hai loại tài sản khác nhau
Trách nhiệm dân sự của hộ gia đình và của tổ hợp tác là trách nhiệm vô hạn
Đúng
Trách nhiệm dân sự của pháp nhân là trách nhiệm vô hạn
Sai
Trong mọi trường hợp hành vi gây thiệt hại đến tài sản của người khác là hành vi xâm phạm quyền sở hữu
Sai
Trong mọi trường hợp người có ruộng, ao, hồ có quyền sở hữu đối với mọi vật nuôi dưới nước trong ruộng, ao, hồ của mình
Sai
Từ bỏ quyền sở hữu là hành vi pháp lý đơn phương
Đúng, đó là ý chí đơn phương của chủ sở hữu trong việc định đoạt tài sản của mình

Câu trả lời đúng là:

Vật cùng loại và vật đặc định có thể chuyển hóa cho nhau
Đúng, các dấu hiệu có thể phân biệt hay không phân biệt được của tài sản là do ý chí của con người theo Điều 178 BLDS 2005
Vật phụ là một bộ phận chi tiết không tách rời của vật chính

Chọn một câu trả lời:

Đúng
Vật tiêu hao có thể là đối tượng của hợp đồng cho thuê nếu các bên có thỏa thuận

Chọn một câu trả lời:

Sai
Vật vô chủ là vật không xác định được ai là chủ sở hữu
Sai
Việc định đoạt số phận pháp lý của tài sản phải do cá nhân có năng lực hành vi dân sự thực hiện
Đúng, theo Điều 196 BLDS 2005
Vợ là giám hộ đương nhiên của chồng mất năng lực hành vi dân sự
Đúng, theo khoản 1 Điều 62 BLDS 2005
Ý chí của các chủ thể trong QHPLDS mang tính tuyệt đối
Sai, ý chí của chủ thể phải tuân thủ ý chí của Nhà nước, không vi phạm điều cấm của PL, không trái đạo đức xã hội, không ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác
Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *