Làm thế nào để mô tả dữ liệu địa lý. Trình bày và so sánh hai mô hình lý luận Vector và Raster.

Please follow and like us:

Làm thế nào để mô tả dữ liệu địa lý. Trình bày và so sánh hai mô hình lý luận Vector và Raster.

  1. Phương pháp mô tả dữ liệu địa lý:

Để mô tả dữ liệu địa lý trước tiên ta phải xác đinh rõ đối tượng muốn mô tả vì thế giới thực vô cùng phức tạp, nếu ta mô tả tất cả thì sẽ rất mất công sức và thời gian mà hiệu quả mô tả lại không cao.

Sau khi xác định được đối tượng cần mô tả thì ta áp dụng chiến lược giản lược hóa và khái quát hóa đối tượng nhằm loại bỏ bớt các chi tiết không cần thiết hay quá tốn kém hoặc quá lớn để lưu trữ.

Cuối cùng là chuẩn hóa thông tin bằng mô hình dữ liệu. Để lập được các mô hình này, ta cần xác định được yếu tố quan trọng nhất là các đặc trưng không gian, các đặc trưng này có thể chia làm 2 loại là đối tượng rời rạc và trường. Ứng với mỗi loại đặc trưng không gian này sẽ có loại mô hình dữ liệu phù hợp. Tuy nhiên ở bước này phải chú ý một điểm là không có mô hình nào là hoàn hảo cho mọi tình huống.

  1. So sánh 2 mô hình Vector và Raster:
  Mô hình Vector Mô hình Raster
Kiểu đặc trưng không gian được biểu diễn Biểu diễn các đối tượng rời rạc Biểu diễn các đặc trưng dạng trường, biến thiên liên tục
Bản chất mô hình + Hình dạng cơ bản: điểm, đường và đa giác

+ Một cặp tọa độ xác định một đặc trưng dạng điểm

+ Hai cặp tọa độ xác định một đặc trưng dạng đường

+ Nhiều cặp tọa độ kết nối với nhau và khép kín xác định một đặc trưng đa giác.

+ Chia bề mặt liên tục thành các ô lưới

+ Định vị tọa độ gốc và gán các giá trị cho các ô.

Tính chất + Chính xác về hình học

 

+ Dữ liệu có dung lượng

 

+ Giữa các vị trí có quan hệ với nhau

+ Không có khả năng tính

toán

+ Không thể cập nhật dữ

liệu

+ Không thể tích hợp dữ

liệu

+ Không chính xác về mặt

hình học

+ Dữ liệu không có dung

lượng

+ Giữa các vị trí không có quan hệ với nhau

+ Có khả năng tính toán

 

+ Có thể cập nhật dữ liệu

 

+ Có thể tích hợp dữ liệu

Nguồn dữ liệu Loại dữ liệu quản trị hành chính

Loại dữ liệu viễn thám

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *