Kinh tế công cộng_109

Please follow and like us:

Kinh tế công cộng_109

Một sinh viên viết trong luận văn của mình như sau: “Việc quy định mức trần học phí đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo đang hạn chế quyền tự chủ của các trường đại học”. Câu văn này là
Select one:
a. một nhận định chuẩn tắc.
b. một nhận định thực chứng.
c. một nhận định phản ánh quan điểm, thái độ của cá nhân sinh viên.
d. một nhận định không thể kiểm chứng.
Phản hồi
Phương án đúng là: một nhận định thực chứng. Vì Tham khảo tính chất của phân tích thực chứng, mục 1.4.3 a. (phương pháp nghiên cứu môn học), (Bài giảng text)

The correct answer is: một nhận định thực chứng.

. Một trạng thái cân bằng của nền kinh tế được coi đạt hiệu quả theo tiêu chuẩn Pareto khi tại đó, nền kinh tế đạt
Select one:

a. hiệu quả Pareto trong tiêu dùng (phân phối/trao đổi).
b. hiệu quả Pareto trong sản xuất.
c. đồng thời đạt cả ba điều kiện hiệu quả sản xuất, trao đổi và hỗn hợp.
d. hiệu quả Pareto hỗn hợp.
Phản hồi
Phương án đúng là: đồng thời đạt cả ba điều kiện hiệu quả sản xuất, trao đổi và hỗn hợp. Vì Tham khảo mục 1.2.1. b (các điều kiện đạt hiệu quả Pareto) và Phụ lục của bài, (Bài giảng text)

The correct answer is: đồng thời đạt cả ba điều kiện hiệu quả sản xuất, trao đổi và hỗn hợp.

Các điểm đạt hiệu quả sản xuất sẽ nằm … đường giới hạn khả năng sản xuất
Select one:

a. không đủ dữ kiện để khẳng định
b. bên ngoài
c. bên trong
d. ngay tại
Phản hồi
Phương án đúng là: ngay tại. Vì Tham khảo phần minh họa hoàn thiện và hiệu quả Pareto (Slide bài giảng)

Tỉ suất thay thế biên cho biết
Select one:

a. khả năng thay thế lẫn nhau giữa hai đầu vào để tạo ra mức sản lượng không đổi.
b. khả năng thay thế lẫn nhau trong việc sản xuất giữa hai hàng hoá với quỹ đầu vào cho trước.
c. không ý nào trong ba ý (a), (b) và (c).
d. khả năng thay thế lẫn nhau giữa hai hàng hoá để tạo ra mức thoả dụng không đổi.
Phản hồi
Phương án đúng là: khả năng thay thế lẫn nhau giữa hai hàng hoá để tạo ra mức thoả dụng không đổi. Vì Tương tự câu 21 và ôn lại kiến thức Kinh tế học vi mô

The correct answer is: khả năng thay thế lẫn nhau giữa hai hàng hoá để tạo ra mức thoả dụng không đổi.

Một sinh viên viết trong luận văn của mình như sau: “Việc quy định mức trần học phí đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo là không cần thiết vì nó đang hạn chế quyền tự chủ của các trường đại học”. Câu văn này là
Select one:

a. một nhận định chuẩn tắc.
b. một nhận định dựa trên bằng chứng.
c. một nhận định mang tính quy luật.
d. một nhận định thực chứng.
Phản hồi
Phương án đúng là: một nhận định chuẩn tắc. Vì Tham khảo tính chất của phân tích chuẩn tắc, mục 1.4.3 b. (phương pháp nghiên cứu môn học), (Bài giảng text)

The correct answer is: một nhận định chuẩn tắc.

Trường hợp nào dưới đây được coi là thất bại của thị trường?
Select one:

a. Cung cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người dân
b. Tổng công ty điện lực thống nhất quản lý việc sản xuất và kinh doanh điện
c. tất cả các trường hợp kể trên.
d. Xây dựng các công trình giao thông đường bộ
Phản hồi
Phương án đúng là: tất cả các trường hợp kể trên. Vì Tham khảo khái niệm về thất bại thị trường, mục 1.2.3 (Bài giảng text)

The correct answer is: tất cả các trường hợp kể trên.

Thất bại thị trường diễn ra khi cơ chế thị trường không phân bổ được nguồn lực theo
Select one:

a. mục tiêu tối đa hoá phúc lợi xã hội.
b. sự thao túng của các công ty đa quốc gia.
c. sự chi phối của những hiệp hội lớn của tiêu dùng.
d. chỉ đạo của Chính phủ.
Phản hồi
Phương án đúng là: mục tiêu tối đa hoá phúc lợi xã hội. Vì Tham khảo khái niệm về thất bại thị trường,mục 1.2.3, (Bài giảng text)

The correct answer is: mục tiêu tối đa hoá phúc lợi xã hội.

. Mô hình nền kinh tế được theo đuổi phổ biến nhất trên thế giới hiện nay là mô hình nền kinh tế
Select one:

a. hỗn hợp
b. kế hoạch hoá tập trung
c. tự cấp tự túc
d. thị trường thuần tuý
Phản hồi
Phương án đúng là: hỗn hợp. Vì Tham khảo mục 1.1.2 (các mô hình tổ chức kinh tế), phần nói về nền kinh tế hỗn hợp, (Bài giảng text)

The correct answer is: hỗn hợp

Một nền kinh tế gồm hai cá nhân là A và B, tiêu dùng hai loại hàng hoá là X và Y. Nếu MRSXYA = 2, còn MRSXYB = 4 thì để tạo ra hoàn thiện Pareto trong tiêu dùng cần
Select one:

a. chỉ cần chuyển Y từ cá nhân A sang cá nhân B, còn không cần chuyển Y theo chiều ngược lại
b. chỉ cần chuyển X từ cá nhân A sang cá nhân B, còn không cần chuyển Y theo chiều ngược lại
c. chuyển X từ cá nhân B sang cá nhân A và chuyển Y từ cá nhân A sang cá nhân B
d. chuyển X từ cá nhân A sang cá nhân B và chuyển Y từ cá nhân B sang cá nhân A
Phản hồi
Phương án đúng là: chuyển X từ cá nhân A sang cá nhân B và chuyển Y từ cá nhân B sang cá nhân A. Vì Tham khảo hướng dẫn làm bài tập cuối bài (bài 1)

The correct answer is: chuyển X từ cá nhân A sang cá nhân B và chuyển Y từ cá nhân B sang cá nhân A

Một nền kinh tế có quỹ đầu vào vốn và lao động không đổi, đang sản xuất ra hai loại hàng hoá X và Y để phân phối cho hai cá nhân A và B. Nếu MRTXY = ¼, còn MRSXYA = MRSXYB = 4 thì để tạo ra hoàn thiện Pareto hỗn hợp, nền kinh tế sẽ cần
Select one:

a. chỉ cần giảm sản xuất Y, còn giữ nguyên mức sản xuất X
b. giảm sản xuất X và tăng sản xuất Y
c. chỉ cần giảm sản xuất X, còn giữ nguyên mức sản xuất Y
d. giảm sản xuất Y và tăng sản xuất X
Phản hồi
Phương án đúng là: giảm sản xuất Y và tăng sản xuất X. Vì Tham khảo hướng dẫn làm bài tập cuối bài (bài 3)

The correct answer is: giảm sản xuất Y và tăng sản xuất X

Tỉ suất thay thế kỹ thuật biên cho biết
Select one:

a. khả năng thay thế lẫn nhau giữa hai đầu vào để tạo ra mức sản lượng không đổi.
b. không ý nào trong ba ý (a), (b) và (c).
c. khả năng thay thế lẫn nhau trong việc sản xuất giữa hai hàng hoá với quỹ đầu vào cho trước.
d. khả năng thay thế lẫn nhau giữa hai hàng hoá để tạo ra mức thoả dụng không đổi.
Phản hồi
Phương án đúng là: khả năng thay thế lẫn nhau giữa hai đầu vào để tạo ra mức sản lượng không đổi. Vì Tương tự câu 21 và ôn lại kiến thức Kinh tế học vi mô

The correct answer is: khả năng thay thế lẫn nhau giữa hai đầu vào để tạo ra mức sản lượng không đổi.

Trường hợp nào dưới đây không phải là một hoàn thiện Pareto?
Select one:

a. Cán bộ công chức thành phố ủng hộ một ngày lương cho chương trình hỗ trợ nạn nhân chất độc màu da cam.
b. Chính phủ kiên quyết thắt chặt các quy định về vệ sinh, an toàn thực phẩm.
c. Nhà nước tăng thuế thuốc lá để hạn chế tác hại của việc hút thuốc.
d. Bộ Giao thông vận tải triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng trên các tuyến đường có đặt trạm thu phí.
Phản hồi
Phương án đúng là: Cán bộ công chức thành phố ủng hộ một ngày lương cho chương trình hỗ trợ nạn nhân chất độc màu da cam. Vì Tham khảo tính chất của hoàn thiện Pareto và câu hỏi thảo luận, (Slide bài giảng)

Trường hợp nào dưới đây, chính phủ không cần can thiệp hoặc chỉ can thiệp ở phạm vi hạn chế nhất?
Select one:

a. giao dịch thương mại điện tử
b. mua bán và chuyển giao công nghệ
c. giaodịch mua bán xe ô tô mới
d. giáo dục tiểu học
Phản hồi
Phương án đúng là: giao dịch mua bán xe ô tô mới. Vì Tham khảo mục 1.2.3 (thất bại của thị trường – cơ sở để chính phủ can thiệp vào nền kinh tế), (Bài giảng text)
The correct answer is: giao dịch mua bán xe ô tô mới

Theo điều kiện biên về tính hiệu quả, nguyên nhân khiến thị trường phân bổ nguồn lực chưa đạt mức hiệu quả xã hội (trong những trường hợp thất bại thị trường) là do
Select one:

a. phải có cả (a) và (b) xảy ra đồng thời
b. chỉ cần ít nhất (a) hoặc (b) xảy ra
c. chi phí biên xã hội khác chi phí biên tư nhân (MSC ≠ MPC)
d. lợi ích biên xã hội khác lợi ích biên tư nhân (MSB ≠ MPB)
Phản hồi
Phương án đúng là: chỉ cần ít nhất (a) hoặc (b) xảy ra. Vì Tham khảo mục 1.2.1 c (điều kiện biên về tính hiệu quả), (Bài giảng text)
The correct answer is: chỉ cần ít nhất (a) hoặc (b) xảy ra

Tỉ suất thay thế kỹ thuật biên cho biết
Select one:

a. không ý nào trong ba ý (a), (b) và (c).
b. khả năng thay thế lẫn nhau trong việc sản xuất giữa hai hàng hoá với quỹ đầu vào cho trước.
c. khả năng thay thế lẫn nhau giữa hai hàng hoá để tạo ra mức thoả dụng không đổi.
d. khả năng thay thế lẫn nhau giữa hai đầu vào để tạo ra mức sản lượng không đổi.
Phản hồi
Phương án đúng là: khả năng thay thế lẫn nhau giữa hai đầu vào để tạo ra mức sản lượng không đổi. Vì Tương tự câu 21 và ôn lại kiến thức Kinh tế học vi mô
The correct answer is: khả năng thay thế lẫn nhau giữa hai đầu vào để tạo ra mức sản lượng không đổi.

Trong mô hình cung-cầu, đường cầu đồng thời cũng là đường phản ánh
Select one:

a. tổng chi phí của cá nhân.
b. Chi phí biên của cá nhân.
c. tổng lợi ích của cá nhân.
d. lợi ích biên của cá nhân.
Phản hồi
Phương án đúng là: lợi ích biên của cá nhân. Vì Tham khảo mục 1.2.1 c (điều kiện biên về tính hiệu quả), (Bài giảng text) và ôn lại kiến thức Kinh tế học vi mô
The correct answer is: lợi ích biên của cá nhân.

Tính chất nào dưới đây không phải là tính chất của phân tích chuẩn tắc?
Select one:

a. Không thể kiểm chứng khách quan
b. Thể hiện rõ quan điểm cá nhân về phương án chính sách
c. Dựa trên các giá trị, chuẩn mực, thước đo riêng của người phân tích
d. Mô tả tính quy luật vận động của sự vật, hiện tượng
Phản hồi
Phương án đúng là: Mô tả tính quy luật vận động của sự vật, hiện tượng Vì Tham khảo tính chất của phân tích chuẩn tắc, mục 1.4.3 b. (phương pháp nghiên cứu môn học), (Bài giảng text)
The correct answer is: Mô tả tính quy luật vận động của sự vật, hiện tượng

Một nền kinh tế gồm hai ngành sản xuất là X và Y, sử dụng hai loại đầu vào là L và K. Nếu MRTSLKX = 2/3, còn MRTSLKY = 1/3 thì để tạo ra hoàn thiện Pareto trong sản xuất cần
Select one:

a. chỉ cần chuyển L từ ngành X sang ngành Y, còn không cần chuyển K theo chiều ngược lại
b. chỉ cần chuyển K từ ngành X sang ngành Y, còn không cần chuyển L theo chiều ngược lại
c. chuyển L từ ngành X sang ngành Y và chuyển K từ ngành Y sang ngành X
d. chuyển K từ ngành X sang ngành Y và chuyển L từ ngành Y sang ngành X
Phản hồi
Phương án đúng là: chuyển K từ ngành X sang ngành Y và chuyển L từ ngành Y sang ngành X. Vì Tham khảo hướng dẫn làm bài tập cuối bài (bài 2)
The correct answer is: chuyển K từ ngành X sang ngành Y và chuyển L từ ngành Y sang ngành X

Trường hợp nào dưới đây cần sự can thiệp của chính phủ?
Select one:

a. Bà Phương bối rối không biết các loại thuốc được bán trên thị trường có thực sự công hiệu như quảng cáo hay không.
b. Chị Hoa đề nghị cửa hàng hoàn lại tiền mua một chiếc váy vì váy bị lỗi.
c. Ông Ngọc phàn nàn vì giá gas hiện đã tăng quá nhanh so với khả năng thu nhập của ông.
d. Anh Chinh không mua được vé xem bóng đá vì vé đã được bán hết từ tuần trước.
Phản hồi
Phương án đúng là: Bà Phương bối rối không biết các loại thuốc được bán trên thị trường có thực sự công hiệu như quảng cáo hay không. Vì Tương tự câu 12
The correct answer is: Bà Phương bối rối không biết các loại thuốc được bán trên thị trường có thực sự công hiệu như quảng cáo hay không.

Để hạn chế tình trạng tắc nghẽn giao thông nội đô, chính quyền thành phố đã có chính sách mở rộng mạng lưới xe buýt công cộng. Dịch vụ xe buýt công cộng là
Select one:

a. hàng hoá cá nhân
b. hàng hoá xa xỉ
c. hàng hoá công cộng
d. hàng hoá thứ cấp
Phản hồi
Phương án đúng là: hàng hoá cá nhân. Vì Tham khảo mục 1.2.3 (thất bại của thị trường – cơ sở để chính phủ can thiệp vào nền kinh tế), phần hàng hoá công cộng, (Bài giảng text)
The correct answer is: hàng hoá cá nhân

Trường hợp nào dưới đây là một hoàn thiện Pareto?

Select one:
a. Nhà nước tăng thuế thuốc lá để hạn chế tác hại của việc hút thuốc.
b. Chính phủ kiên quyết thắt chặt các quy định về vệ sinh, an toàn thực phẩm.
c. Cán bộ công chức thành phố ủng hộ một ngày lương cho chương trình hỗ trợ nạn nhân chất độc màu da cam. đáp án đúng
d. Bộ Giao thông vận tải triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng trên các tuyến đường có đặt trạm thu phí.
Phản hồi
Phương án đúng là: Cán bộ công chức thành phố ủng hộ một ngày lương cho chương trình hỗ trợ nạn nhân chất độc màu da cam. Vì Tham khảo tính chất của hoàn thiện Pareto và câu hỏi thảo luận, (Slide bài giảng)
The correct answer is: Cán bộ công chức thành phố ủng hộ một ngày lương cho chương trình hỗ trợ nạn nhân chất độc màu da cam.

Tỉ suất chuyển đổi biên:

Select one:
a. khả năng thay thế lẫn nhau giữa hai đầu vào để tạo ra mức sản lượng không đổi.
b. khả năng thay thế lẫn nhau giữa hai hàng hoá để tạo ra mức thoả dụng không đổi.
c. khả năng thay thế lẫn nhau trong việc sản xuất giữa hai hàng hoá với quỹ đầu vào cho trước. đáp án đúng
d. không ý nào trong ba ý (a), (b) và (c).
Phản hồi
Phương án đúng là: khả năng thay thế lẫn nhau trong việc sản xuất giữa hai hàng hoá với quỹ đầu vào cho trước. Vì Tương tự câu 21 và ôn lại kiến thức Kinh tế học vi mô
The correct answer is: khả năng thay thế lẫn nhau trong việc sản xuất giữa hai hàng hoá với quỹ đầu vào cho trước.

Trong nền kinh tế hỗn hợp, chính phủ có vai trò

Select one:
a. ngăn ngừa, cản trở sự phát triển của thị trường cạnh tranh.
b. hỗ trợ, thúc đẩy sự phát triển của thị trường cạnh tranh. Đáp án đúng
c. là bệ đỡ cho các doanh nghiệp nhà nước phát triển để lấn át doanh nghiệp tư nhân.
d. duy trì vị thế độc tôn,”thống trị” của mình đối với xã hội.
Phản hồi
Phương án đúng là: hỗ trợ, thúc đẩy sự phát triển của thị trường cạnh tranh. Vì Tham khảo mục 1.4.1 (đối tượng nghiên cứu của môn học), (Bài giảng text).
The correct answer is: hỗ trợ, thúc đẩy sự phát triển của thị trường cạnh tranh.

Trường hợp nào dưới đây không phải một hoàn thiện Pareto?

Select one:
a. Hội Chữ thập đỏ tổ chức quyên góp để ủng hộ người dân vùng bị bão lụt.
b. Mặt trận Tổ quốc vận động nhân dân đóng góp cho Quỹ vì người nghèo.
c. Bà Lan đóng tiền công đức xây dựng đền chùa.
d. Chính phủ đánh thuế vào người có thu nhập cao để có ngân sách trợ cấp cho người nghèo. đáp án đúng
Phản hồi
Phương án đúng là: Chính phủ đánh thuế vào người có thu nhập cao để có ngân sách trợ cấp cho người nghèo. Vì Tham khảo tính chất của hoàn thiện Pareto và câu hỏi thảo luận, (Slide bài giảng)
The correct answer is: Chính phủ đánh thuế vào người có thu nhập cao để có ngân sách trợ cấp cho người nghèo.

Định lý kinh tế học phúc lợi được xem xét trong những điều kiện nhất định. “Điều kiện nhất định” đó ở đây hàm ý

Select one:
a. Chỉ một trong hai ý trên.
b. Nền kinh tế được phân tích trong điều kiện ổn định, không có sự dao động theo chu kỳ kinh tế.
c. Nền kinh tế được phân tích trong điều kiện đóng, không có giao lưu với các quốc gia khác.
d. Cả hai ý trên. Đáp án đúng
Phản hồi
Phương án đúng là: Cả hai ý trên. Vì Tham khảo mục 1.2.2 (định lý cơ bản của Kinh tế học phúc lợi), (Bài giảng text)
The correct answer is: Cả hai ý trên.

Tính chất nào dưới đây không phải là tính chất của phân tích thực chứng?

Select one:
a. Có tính khách quan, trung lập
b. Mô tả tính quy luật vận động của sự vật, hiện tượng
c. Dựa trên các nguồn thông tin, bằng chứng được thu thập một cách khoa học
d. Nêu rõ quan điểm cá nhân về phương án giải quyết vấn đề đáp án đúng
Phản hồi
Phương án đúng là: Nêu rõ quan điểm cá nhân về phương án giải quyết vấn đề. Vì Tham khảo tính chất của phân tích thực chứng, mục 1.4.3 a. (phương pháp nghiên cứu môn học), (Bài giảng text)
The correct answer is: Nêu rõ quan điểm cá nhân về phương án giải quyết vấn đề

. Một trạng thái cân bằng của nền kinh tế được coi đạt hiệu quả theo tiêu chuẩn Pareto khi tại đó, nền kinh tế đạt
Select one:
a. hiệu quả Pareto hỗn hợp.
b. hiệu quả Pareto trong tiêu dùng (phân phối/trao đổi).
c. hiệu quả Pareto trong sản xuất.
d. đồng thời đạt cả ba điều kiện hiệu quả sản xuất, trao đổi và hỗn hợp.
Phản hồi
Phương án đúng là: đồng thời đạt cả ba điều kiện hiệu quả sản xuất, trao đổi và hỗn hợp. Vì Tham khảo mục 1.2.1. b (các điều kiện đạt hiệu quả Pareto) và Phụ lục của bài, (Bài giảng text)
The correct answer is: đồng thời đạt cả ba điều kiện hiệu quả sản xuất, trao đổi và hỗn hợp.

Đúng

Các quyết định công cộng phải trải qua một quy trình chính trị phức tạp mới có thể được thông qua. Quy trình chính trị đó có thể
Select one:
a. khiến một chính sách tồi đối với xã hội được chấp thuận.
b. gây ra một trong hai tình huống trên.
c. khiến một chính sách tốt cho xã hội bị bác bỏ.
d. ngăn chặn tất cả các khả năng xảy ra một trong hai tình huống trên.
Phản hồi
Phương án đúng là: gây ra một trong hai tình huống trên. Vì Tham khảo mục 1.3.2. d (những hạn chế của chính phủ khi can thiệp), (Bài giảng text)
The correct answer is: gây ra một trong hai tình huống trên.

Một nền kinh tế có quỹ đầu vào vốn và lao động không đổi, đang sản xuất ra hai loại hàng hoá X và Y để phân phối cho hai cá nhân A và B. Nếu MRTXY = ¼, còn MRSXYA = MRSXYB = 4 thì để tạo ra hoàn thiện Pareto hỗn hợp, nền kinh tế sẽ cần
Select one:
a. chỉ cần giảm sản xuất X, còn giữ nguyên mức sản xuất Y
b. chỉ cần giảm sản xuất Y, còn giữ nguyên mức sản xuất X
c. giảm sản xuất Y và tăng sản xuất X
d. giảm sản xuất X và tăng sản xuất Y
Phản hồi
Phương án đúng là: giảm sản xuất Y và tăng sản xuất X. Vì Tham khảo hướng dẫn làm bài tập cuối bài (bài 3)
The correct answer is: giảm sản xuất Y và tăng sản xuất X

. Tư tưởng chính trong Định lý cơ bản của kinh tế học phúc lợi phù hợp nhất với quan điểm
Select one:
a. Chủ động điều tiết kinh tế vĩ mô bằng các chính sách trọng cầu của Maynard Keynes.
b. Kết hợp hai bàn tay của Paul Samuelson.
c. Lợi thế so sánh của David Ricardo.
d. Bàn tay vô hình của Adam Smith. Đáp án đúng
Phản hồi
Phương án đúng là: Bàn tay vô hình của Adam Smith. Vì Tham khảo mục 1.2.2 (định lý cơ bản của Kinh tế học phúc lợi), (Bài giảng text)
The correct answer is: Bàn tay vô hình của Adam Smith.

Trường hợp nào dưới đây không phải là một hoàn thiện Pareto?
Select one:
a. Nhà nước tăng thuế thuốc lá để hạn chế tác hại của việc hút thuốc.
b. Cán bộ công chức thành phố ủng hộ một ngày lương cho chương trình hỗ trợ nạn nhân chất độc màu da cam.
c. Chính phủ kiên quyết thắt chặt các quy định về vệ sinh, an toàn thực phẩm.
d. Bộ Giao thông vận tải triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng trên các tuyến đường có đặt trạm thu phí.
Phản hồi
Phương án đúng là: Cán bộ công chức thành phố ủng hộ một ngày lương cho chương trình hỗ trợ nạn nhân chất độc màu da cam. Vì Tham khảo tính chất của hoàn thiện Pareto và câu hỏi thảo luận, (Slide bài giảng)
The correct answer is: Cán bộ công chức thành phố ủng hộ một ngày lương cho chương trình hỗ trợ nạn nhân chất độc màu da cam.

Đúng

Tổn thất phúc lợi xã hội chỉ xuất hiện khi thị trường sản xuất tại mức sản lượng mà
Select one:
a. chi phí biên xã hội lớn hơn lợi ích biên xã hội (MSC > MSB)
b. MSB)
c. chi phí biên xã hội bằng lợi ích biên xã hội (MSC
d. chi phí biên xã hội khác lợi ích biên xã hội (MSC ≠ MSB)
e. chi phí biên xã hội nhỏ hơn lợi ích biên xã hội (MSC < MSB)
Phản hồi
Phương án đúng là: chi phí biên xã hội khác lợi ích biên xã hội (MSC ≠ MSB). Vì Tham khảo mục 1.2.1 c (điều kiện biên về tính hiệu quả), (Bài giảng text)
The correct answers are: chi phí biên xã hội khác lợi ích biên xã hội (MSC ≠ MSB), MSB)

Trường hợp nào dưới đây, chính phủ không cần can thiệp hoặc chỉ can thiệp ở phạm vi hạn chế nhất?
Select one:
a. giao dịch mua bán xe ô tô mới
b. giáo dục tiểu học
c. mua bán và chuyển giao công nghệ
d. giao dịch thương mại điện tử
Phản hồi
Phương án đúng là: giao dịch mua bán xe ô tô mới. Vì Tham khảo mục 1.2.3 (thất bại của thị trường – cơ sở để chính phủ can thiệp vào nền kinh tế), (Bài giảng text)
The correct answer is: giao dịch mua bán xe ô tô mới

Đúng

Tỉ suất thay thế kỹ thuật biên cho biết
Select one:
a. không ý nào trong ba ý (a), (b) và (c).
b. khả năng thay thế lẫn nhau giữa hai đầu vào để tạo ra mức sản lượng không đổi.
c. khả năng thay thế lẫn nhau giữa hai hàng hoá để tạo ra mức thoả dụng không đổi.
d. khả năng thay thế lẫn nhau trong việc sản xuất giữa hai hàng hoá với quỹ đầu vào cho trước.
Phản hồi
Phương án đúng là: khả năng thay thế lẫn nhau giữa hai đầu vào để tạo ra mức sản lượng không đổi. Vì Tương tự câu 21 và ôn lại kiến thức Kinh tế học vi mô
The correct answer is: khả năng thay thế lẫn nhau giữa hai đầu vào để tạo ra mức sản lượng không đổi.

Đúng

Trường hợp nào dưới đây cần sự can thiệp của chính phủ?
Select one:
a. Ông Ngọc phàn nàn vì giá gas hiện đã tăng quá nhanh so với khả năng thu nhập của ông.
b. Anh Chinh không mua được vé xem bóng đá vì vé đã được bán hết từ tuần trước.
c. Bà Phương bối rối không biết các loại thuốc được bán trên thị trường có thực sự công hiệu như quảng cáo hay không.
d. Chị Hoa đề nghị cửa hàng hoàn lại tiền mua một chiếc váy vì váy bị lỗi.
Phản hồi
Phương án đúng là: Bà Phương bối rối không biết các loại thuốc được bán trên thị trường có thực sự công hiệu như quảng cáo hay không. Vì Tương tự câu 12
The correct answer is: Bà Phương bối rối không biết các loại thuốc được bán trên thị trường có thực sự công hiệu như quảng cáo hay không.

Trong điều kiện cạnh tranh hoàn hảo, cơ chế thị trường không có khả năng thực hiện yêu cầu nào sau đây?
Select one:
a. Phân bổ nguồn lực vào cách sử dụng có hiệu quả nhất
b. Cho phép các doanh nghiệp theo đuổi mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận.
c. Cho phép các cá nhân theo đuổi mục tiêu tối đa hoá độ thoả dụng.
d. Phân phối thu nhập đảm bảo sự công bằng giữa các chủ thể.
Phản hồi
Phương án đúng là: Phân phối thu nhập đảm bảo sự công bằng giữa các chủ thể. Vì Tham khảo mục 1.2.2 b (hạn chế của các tiêu chuẩn Pareto và Định lý cơ bản của kinh tế học phúc lợi), (Bài giảng text)
The correct answer is: Phân phối thu nhập đảm bảo sự công bằng giữa các chủ thể.

Trường hợp nào dưới đây được coi là một thất bại của chính phủ?

Select one:
a. Việc chính phủ ban hành thuế bảo vệ môi trường tuy hạn chế được hành vi gây ô nhiễm nhưng lại gây ra tổn thất phúc lợi xã hội do thuế.
b. Việc chính phủ triển khai Chương trình giảm nghèo toàn diện đã giúp nhiều hộ gia đình ở vùng sâu vùng xa thoát nghèo.
c. Việc chính phủ tăng mức phạt đối với người đi xe máy vi phạm luật giao thông đã làm tăng hành vi “thoả thuận ngầm” giữa người vi phạm và cảnh sát giao thông. Đáp án đúng
d. Việc chính phủ triển khai Chính phủ điện tử đã giúp giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính.
Phản hồi
Phương án đúng là: Việc chính phủ tăng mức phạt đối với người đi xe máy vi phạm luật giao thông đã làm tăng hành vi “thoả thuận ngầm” giữa người vi phạm và cảnh sát giao thông. Vì Tham khảo mục 1.2.3 (thất bại của thị trường – cơ sở để chính phủ can thiệp vào nền kinh tế), (Bài giảng text)
The correct answer is: Việc chính phủ tăng mức phạt đối với người đi xe máy vi phạm luật giao thông đã làm tăng hành vi “thoả thuận ngầm” giữa người vi phạm và cảnh sát giao thông.

Trường hợp nào dưới đây thể hiện rõ nhất một thất bại chung của cả thị trường và chính phủ?

Select one:
a. Thiếu khả năng kiểm soát hành vi của cá nhân
b. Ràng buộc do quá trình ra quyết định chính trị gây nên.
c. Thiếu khả năng kiểm soát hành vi của công chức trong bộ máy nhà nước
d. Thiếu thông tin đáp án đúng
Phản hồi
Phương án đúng là: Thiếu thông tin. Vì Tham khảo mục 1.2.3 (thất bại của thị trường – cơ sở để chính phủ can thiệp vào nền kinh tế) và mục 1.3.2.d (những hạn chế của chính phủ khi can thiệp), (Bài giảng text)
The correct answer is: Thiếu thông tin

Một nền kinh tế gồm hai cá nhân A và B. Trường hợp phân bổ lại nguồn lực nào dưới đây là một hoàn thiện Pareto so với cách phân bổ nguồn lực ban đầu?
Select one:
a. làm cho độ thoả dụng của A tăng và giữ nguyên độ thoả dụng của B.
b. cả ba trường hợp trên đều đúng
c. làm cho độ thoả dụng của A tăng và giữ nguyên độ thoả dụng của B.
d. làm cho độ thoả dụng của B tăng và giữ nguyên độ thoả dụng của A.
Phản hồi
Phương án đúng là: cả ba trường hợp trên đều đúng. Vì Tham khảo mục 1.2.1 a (hiệu quả và hoàn thiện Pareto), (Bài giảng text)
The correct answer is: cả ba trường hợp trên đều đúng

Một nền kinh tế gồm hai cá nhân A và B. Trường hợp phân bổ lại nguồn lực nào dưới đây là một hoàn thiện Pareto so với cách phân bổ nguồn lực ban đầu? New

Select one:
a. làm cho độ thoả dụng của A tăng và giữ nguyên độ thoả dụng của B.
b. làm cho độ thoả dụng của B tăng và giữ nguyên độ thoả dụng của A.
c. làm cho độ thoả dụng của A tăng và B đều tăng
d. cả ba trường hợp trên đều đúng
Phản hồi
Vì Tham khảo mục 1.2.1 a (hiệu quả và hoàn thiện Pareto), (Bài giảng text)

The correct answer is: làm cho độ thoả dụng của A tăng và B đều tăng
Chính phủ khi tham gia vào nền kinh tế thị trường có thể đóng vai trò như một

Select one:
a. người sản xuất lớn
b. người điều tiết hoạt động trong nền kinh tế
c. người tiêu dùng lớn
d. cả ba vai trò nói trên. Đáp án đúng
Phản hồi
Phương án đúng là: cả ba vai trò nói trên. Vì Tham khảo mục 1.1.3 (chính phủ trong vòng tuần hoàn kinh tế) (Bài giảng text và slide bài giảng)
The correct answer is: cả ba vai trò nói trên.

Các quyết định công cộng phải trải qua một quy trình chính trị phức tạp mới có thể được thông qua. Quy trình chính trị đó có thể
Select one:
a. gây ra một trong hai tình huống trên.
b. khiến một chính sách tốt cho xã hội bị bác bỏ.
c. khiến một chính sách tồi đối với xã hội được chấp thuận.
d. ngăn chặn tất cả các khả năng xảy ra một trong hai tình huống trên.
Phản hồi
Phương án đúng là: gây ra một trong hai tình huống trên. Vì Tham khảo mục 1.3.2. d (những hạn chế của chính phủ khi can thiệp), (Bài giảng text)
The correct answer is: gây ra một trong hai tình huống trên.

Đúng

Trường hợp nào dưới đây được coi là thất bại của thị trường?
Select one:
a. Cung cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người dân
b. Xây dựng các công trình giao thông đường bộ
c. tất cả các trường hợp kể trên.
d. Tổng công ty điện lực thống nhất quản lý việc sản xuất và kinh doanh điện
Phản hồi
Phương án đúng là: tất cả các trường hợp kể trên. Vì Tham khảo khái niệm về thất bại thị trường, mục 1.2.3 (Bài giảng text)
The correct answer is: tất cả các trường hợp kể trên.

Đúng

Một nền kinh tế có quỹ đầu vào vốn và lao động không đổi, đang sản xuất ra hai loại hàng hoá X và Y để phân phối cho hai cá nhân A và B. Nếu MRTXY = ¼, còn MRSXYA = MRSXYB = 4 thì để tạo ra hoàn thiện Pareto hỗn hợp, nền kinh tế sẽ cần
Select one:
a. chỉ cần giảm sản xuất Y, còn giữ nguyên mức sản xuất X
b. giảm sản xuất Y và tăng sản xuất X
c. giảm sản xuất X và tăng sản xuất Y
d. chỉ cần giảm sản xuất X, còn giữ nguyên mức sản xuất Y
Phản hồi
Phương án đúng là: giảm sản xuất Y và tăng sản xuất X. Vì Tham khảo hướng dẫn làm bài tập cuối bài (bài 3)
The correct answer is: giảm sản xuất Y và tăng sản xuất X

Đúng

Tổn thất phúc lợi xã hội chỉ xuất hiện khi thị trường sản xuất tại mức sản lượng mà
Select one:
a. chi phí biên xã hội nhỏ hơn lợi ích biên xã hội (MSC < MSB)
b. chi phí biên xã hội lớn hơn lợi ích biên xã hội (MSC > MSB)
c. MSB)
d. chi phí biên xã hội bằng lợi ích biên xã hội (MSC
e. chi phí biên xã hội khác lợi ích biên xã hội (MSC ≠ MSB)
Phản hồi
Phương án đúng là: chi phí biên xã hội khác lợi ích biên xã hội (MSC ≠ MSB). Vì Tham khảo mục 1.2.1 c (điều kiện biên về tính hiệu quả), (Bài giảng text)
The correct answers are: chi phí biên xã hội khác lợi ích biên xã hội (MSC ≠ MSB), MSB)

Trường hợp nào dưới đây không phải là một hoàn thiện Pareto?
Select one:
a. Nhà nước tăng thuế thuốc lá để hạn chế tác hại của việc hút thuốc.
b. Cán bộ công chức thành phố ủng hộ một ngày lương cho chương trình hỗ trợ nạn nhân chất độc màu da cam.
c. Chính phủ kiên quyết thắt chặt các quy định về vệ sinh, an toàn thực phẩm.
d. Bộ Giao thông vận tải triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng trên các tuyến đường có đặt trạm thu phí.
Phản hồi
Phương án đúng là: Cán bộ công chức thành phố ủng hộ một ngày lương cho chương trình hỗ trợ nạn nhân chất độc màu da cam. Vì Tham khảo tính chất của hoàn thiện Pareto và câu hỏi thảo luận, (Slide bài giảng)
The correct answer is: Cán bộ công chức thành phố ủng hộ một ngày lương cho chương trình hỗ trợ nạn nhân chất độc màu da cam.

. Một trạng thái cân bằng của nền kinh tế được coi đạt hiệu quả theo tiêu chuẩn Pareto khi tại đó, nền kinh tế đạt
Select one:
a. đồng thời đạt cả ba điều kiện hiệu quả sản xuất, trao đổi và hỗn hợp.
b. hiệu quả Pareto hỗn hợp.
c. hiệu quả Pareto trong tiêu dùng (phân phối/trao đổi).
d. hiệu quả Pareto trong sản xuất.
Phản hồi
Phương án đúng là: đồng thời đạt cả ba điều kiện hiệu quả sản xuất, trao đổi và hỗn hợp. Vì Tham khảo mục 1.2.1. b (các điều kiện đạt hiệu quả Pareto) và Phụ lục của bài, (Bài giảng text)
The correct answer is: đồng thời đạt cả ba điều kiện hiệu quả sản xuất, trao đổi và hỗn hợp.

 

Theo điều kiện biên về tính hiệu quả, nguyên nhân khiến thị trường phân bổ nguồn lực chưa đạt mức hiệu quả xã hội (trong những trường hợp thất bại thị trường) là do
Select one:
a. lợi ích biên xã hội khác lợi ích biên tư nhân (MSB ≠ MPB)
b. phải có cả (a) và (b) xảy ra đồng thời
c. chi phí biên xã hội khác chi phí biên tư nhân (MSC ≠ MPC)
d. chỉ cần ít nhất (a) hoặc (b) xảy ra
Phản hồi
Phương án đúng là: chỉ cần ít nhất (a) hoặc (b) xảy ra. Vì Tham khảo mục 1.2.1 c (điều kiện biên về tính hiệu quả), (Bài giảng text)
The correct answer is: chỉ cần ít nhất (a) hoặc (b) xảy ra

Q = 200 + 40P có thể là phương trình đường MC của:

Select one:
a. Không có trường hợp nào trong hai trường hợp trên
b. Trường hợp độc quyền thường
c. Trường hợp độc quyền tự nhiên
d. Có thể của cả hai trường hợp trên đáp án đúng
Phản hồi
Phương án đúng là: Có thể của cả hai trường hợp trên. Vì Xem lại kiến thức kinh tế học vi mô
The correct answer is: Có thể của cả hai trường hợp trên

Giải pháp nào Chính phủ sẽ can thiệp khi xuất hiện ngoại ứng tích cực?

Select one:
a. Chỉ cho phép các đối tượng xả thải tương đương ở mức sản lượng tối ưu xã hội
b. Bán các giấy phép xả thải cho các đối tượng
c. Trợ cấp cho các đối tượng đáp án đúng
d. Không có đáp án nào đúng
Phản hồi
Phương án đúng là: Trợ cấp cho các đối tượng. Vì Xem mục 2.2.3 (Ngoại ứng tích cực) trong Bài giảng text
The correct answer is: Trợ cấp cho các đối tượng

Giải pháp nào Chính phủ sẽ can thiệp khi xuất hiện ngoại ứng tiêu cực?
Select one:
a. Trợ cấp cho các đối tượng gây ô nhiễm
b. Đánh thuế để trừng phạt các đối tượng gây ô nhiễm
c. Cả 3 đều đúng
d. Chỉ cho phép các đối tượng gây ô nhiễm xả thải ở mức sản lượng tối ưu xã hội
Phản hồi
Phương án đúng là: Cả 3 đều đúng. Vì Xem mục 2.2.2b (Các giải pháp khắc phục ngoại ứng tiêu cực) trong Bài giảng text
The correct answer is: Cả 3 đều đúng

Giải pháp đặt giá trần bằng chi phí biên trong độc quyền tự nhiên sẽ:

Select one:
a. Không có đáp án nào đúng
b. Không khắc phục được tổn thất phúc lợi xã hội
c. Khắc phục được toàn bộ tổn thất phúc lợi xã hội đáp án đúng
d. Khắc phục được một phần tổn thất phúc lợi xã hội
Phản hồi
Phương án đúng là: Khắc phục được toàn bộ tổn thất phúc lợi xã hội. Vì Xem mục 2.1.2b (Các chiến lược điều tiết độc quyền tự nhiên của chính phủ) trong Bài giảng text
The correct answer is: Khắc phục được toàn bộ tổn thất phúc lợi xã hội

Giải pháp nào Chính phủ sẽ can thiệp khi xuất hiện ngoại ứng tích cực?

Select one:
a. Bán các giấy phép xả thải cho các đối tượng gây ô nhiễm
b. Đánh thuế để trừng phạt các đối tượng gây ô nhiễm
c. Chỉ cho phép các đối tượng gây ô nhiễm xả thải tương đương ở mức sản lượng tối ưu xã hội
d. Không có đáp án nào đúng đáp án đúng
Phản hồi
Phương án đúng là: Không có đáp án nào đúng. Vì Xem mục 2.2.3 (Ngoại ứng tích cực) trong Bài giảng text
The correct answer is: Không có đáp án nào đúng

Trong trường hợp ngoại ứng tiêu cực, nếu QTT = 15 tấn, QXH = 20 tấn và các giá trị tại đó MEC = 35 USD/tấn, MSC = 90 USD/tấn, MPC = 55 USD/tấn thì tổng trợ cấp Chính phủ phải chi ra là:

Select one:
a. 175 USD đáp án đúng
b. 275 USD
c. 525 USD
d. 700 USD
Phản hồi
Phương án đúng là: 175 USD. Vì Xem mục 2.2.2b (Các giải pháp khắc phục ngoại ứng tiêu cực) trong Bài giảng text
The correct answer is: 175 USD

Hoàn thành

Giải pháp đặt giá trần bằng chi phí trung bình trong độc quyền tự nhiên sẽ:
Select one:
a. Không có đáp án nào đúng
b. Không khắc phục được tổn thất phúc lợi xã hội
c. Khắc phục được một phần tổn thất phúc lợi xã hội
d. Khắc phục được toàn bộ tổn thất phúc lợi xã hội
Phản hồi
Phương án đúng là: Khắc phục được một phần tổn thất phúc lợi xã hội. Vì Xem mục 2.1.2b (Các chiến lược điều tiết độc quyền tự nhiên của chính phủ) trong Bài giảng text

Giải pháp trao quyền sở hữu tài sản theo định lý Coase chỉ áp dụng được với những ngoại ứng mà:

Select one:
a. Cả 3 điều kiện trên
b. Nguyên nhân gây ra ngoại ứng có thể xác định rõ ràng
c. Chi phí đàm phán về việc trao quyền sở hữu nhỏ
d. Khả năng xác lập quyền sở hữu đối với tài sản tương đối dễ đáp án đúng
Phản hồi
Phương án đúng là: Khả năng xác lập quyền sở hữu đối với tài sản tương đối dễ. Vì Xem mục 2.2.2b (Các giải pháp khắc phục ngoại ứng tiêu cực) trong Bài giảng text
The correct answer is: Khả năng xác lập quyền sở hữu đối với tài sản tương đối dễ

Ngoại ứng tiêu cực gây tác động xấu cho xã hội nên:
Select one:
a. Cả a và b đáp án đúng
b. Chỉ cho phép các đối tượng gây ô nhiễm xả thải tương đương ở mức sản lượng tối ưu xã hội
c. Đánh thuế để trừng phạt các đối tượng gây ô nhiễm
d. Không trợ cấp cho các đối tượng gây ô nhiễm
Phản hồi
Phương án đúng là: Cả a và b. Vì Xem mục 2.2.2b (Các giải pháp khắc phục ngoại ứng tiêu cực) trong Bài giảng text
The correct answer is: Cả a và b

Ngoại ứng gây ra tổn thất phúc lợi xã hội là vì doanh nghiệp gây ra ngoại ứng đã sản xuất mức sản lượng mà tại đó:

Select one:
a. Cả a và b sai
b. Lợi ích xã hội biên nhỏ hơn chi phí xã hội biên
c. Lợi ích xã hội biên lớn hơn chi phí xã hội biên
d. Cả a và b đúng đáp án đúng
Phản hồi
Phương án đúng là: Cả a và b đúng. Vì Xem mục 2.2.2a (Sự phi hiệu quả của ngoại ứng tiêu cực) và mục 2.2.3 (Ngoại ứng tích cực) trong Bài giảng text
The correct answer is: Cả a và b đúng

Vì độc quyền gây tổn thất phúc lợi xã hội nên Chính phủ cần có chính sách:

Select one:
a. Cả a và b đều sai
b. Xóa bỏ độc quyền
c. Kiểm soát độc quyền đáp án đúng
d. Cả a và b đều đúng
Phản hồi
Phương án đúng là: Kiểm soát độc quyền. Vì Xem lại kiến thức kinh tế học vi mô
The correct answer is: Kiểm soát độc quyền

Mức trợ cấp hiệu quả (trợ cấp Pigou) đối với ngoại ứng tích cực bằng:

Select one:
a. Chênh lệch giữa lợi ích xã hội biên và chi phí xã hội biên tại mức sản lượng tối ưu thị trường
b. Chênh lệch giữa lợi ích xã hội biên và lợi ích tư nhân biên tại mức sản lượng tối ưu thị trường
c. Chênh lệch giữa lợi ích xã hội biên và chi phí xã hội biên tại mức sản lượng tối ưu xã hội đáp án đúng
d. Chênh lệch giữa lợi ích xã hội biên và lợi ích tư nhân biên tại mức sản lượng tối ưu xã hội
Phản hồi
Phương án đúng là: Chênh lệch giữa lợi ích xã hội biên và chi phí xã hội biên tại mức sản lượng tối ưu xã hội. Vì Xem mục 2.2.3 (Ngoại ứng tích cực) trong Bài giảng text
The correct answer is: Chênh lệch giữa lợi ích xã hội biên và chi phí xã hội biên tại mức sản lượng tối ưu xã hội

Hoàn thành

Nếu QXH của ngoại ứng tiêu cực là 60 tấn và các giá trị tại đó: MEC = 40 USD/tấn, MPC = 60 USD/tấn và MSC = 100 USD/tấn thì tổng thuế doanh nghiệp phải nộp khi Chính phủ điều tiết là:
Select one:
a. Chưa đủ thông tin để kết luận
b. 6000 USD
c. 2400 USD
d. 3600 USD
Phản hồi
Phương án đúng là: 2400 USD. Vì Xem mục 2.2.2b (Các giải pháp khắc phục ngoại ứng tiêu cực) trong Bài giảng text
The correct answer is: 2400 USD

Hoàn thành

Mức bù lỗ cho mỗi đơn vị hàng hóa khi Chính phủ buộc độc quyền tự nhiên phải bán tại mức giá trần bằng chi phí biên là:
Select one:
a. Không có đáp án nào đúng
b. Chênh lệch giữa chi phí trung bình và chi phí biên ở mức sản lượng tối ưu xã hội
c. Chênh lệch giữa chi phí biên và doanh thu biên ở mức sản lượng tối ưu xã hội
d. Chênh lệch giữa lợi ích biên và chi phí biên ở mức sản lượng tối ưu xã hội
Phản hồi
Phương án đúng là: Chênh lệch giữa chi phí trung bình và chi phí biên ở mức sản lượng tối ưu xã hội. Vì Xem mục 2.1.2a (Sự phi hiệu quả của độc quyền tự nhiên khi chưa bị điều tiết) trong Bài giảng text
The correct answer is: Chênh lệch giữa chi phí trung bình và chi phí biên ở mức sản lượng tối ưu xã hội

Trong trường hợp ngoại ứng tích cực, nếu QTT = 15 tấn, QXH = 20 tấn và các giá trị tại đó MEB = 35 USD/tấn, MSB = 90 USD/tấn, MPB = 55 USD/tấn thì tổng trợ cấp Chính phủ phải chi ra là:

Select one:
a. 700 USD đáp án đúng
b. 525 USD
c. 1800 USD
d. 1100 USD
Phản hồi
Phương án đúng là: 700 USD. Vì Xem mục 2.2.3 (Ngoại ứng tích cực) trong Bài giảng text
The correct answer is: 700 USD

Để khắc phục tình trạng độc quyền tự nhiên, Chính phủ đã áp dụng biện pháp ấn định giá trần cho ngành này. Mức giá trần dự kiến sẽ được tính toán bằng với mức chi phí bình quân tối thiểu của ngành. Chính sách này sẽ khiến hãng độc quyền tự nhiên:

Select one:
a. Chấp nhận vì sẽ nhận được mức lợi nhuận tài chính tương đương với các doanh nghiệp khác đáp án đúng
b. Phản đối vì chỉ hòa vốn và không có lãi
c. Đóng cửa vì thua lỗ
d. Tăng mức sản lượng ngang bằng với mức sản lượng khi thị trường là cạnh tranh hoàn hảo
Phản hồi
Phương án đúng là: Chấp nhận vì sẽ nhận được mức lợi nhuận tài chính tương đương với các doanh nghiệp khác. Vì Xem mục 2.1.2b (Các chiến lược điều tiết độc quyền tự nhiên của chính phủ) trong Bài giảng text
The correct answer is: Chấp nhận vì sẽ nhận được mức lợi nhuận tài chính tương đương với các doanh nghiệp khác

Mức trợ cấp tối ưu đối với ngoại ứng tích cực phải bằng:
Select one:
a. Lợi ích ngoại ứng biên tại mức sản lượng tối ưu thị trường
b. Lợi ích ngoại ứng biên tại mức sản lượng tối ưu xã hội
c. Chi phí ngoại ứng biên tại mức sản lượng tối ưu xã hội
d. Chi phí ngoại ứng biên tại mức sản lượng tối ưu thị trường
Phản hồi
Phương án đúng là: Lợi ích ngoại ứng biên tại mức sản lượng tối ưu xã hội. Vì Xem mục 2.2.3 (Ngoại ứng tích cực) trong Bài giảng text
The correct answer is: Lợi ích ngoại ứng biên tại mức sản lượng tối ưu xã hội
Trong độc quyền tự nhiên, mức sản lượng cung ứng trên thị trường khi Chính phủ đặt giá trần bằng chi phí trung bình sẽ:
Select one:
a. Không có đáp án nào đúng
b. Nhỏ hơn mức sản lượng khi đặt giá trần bằng chi phí biên
c. Bằng với mức sản lượng khi đặt giá trần bằng chi phí biên
d. Lớn hơn mức sản lượng khi đặt giá trần bằng chi phí biên
Phản hồi
Phương án đúng là: Nhỏ hơn mức sản lượng khi đặt giá trần bằng chi phí biên. Vì Xem mục 2.1.2a (Sự phi hiệu quả của độc quyền tự nhiên khi chưa bị điều tiết) trong Bài giảng text
The correct answer is: Nhỏ hơn mức sản lượng khi đặt giá trần bằng chi phí biên

Mức thuế tối ưu đối với ngoại ứng tiêu cực phải bằng:
Select one:
a. Lợi ích ngoại ứng biên tại mức sản lượng tối ưu xã hội
b. Chi phí ngoại ứng biên tại mức sản lượng tối ưu thị trường
c. Lợi ích ngoại ứng biên tại mức sản lượng tối ưu thị trường
d. Chi phí ngoại ứng biên tại mức sản lượng tối ưu xã hội đáp án đúng
Phản hồi
Phương án đúng là: Chi phí ngoại ứng biên tại mức sản lượng tối ưu xã hội. Vì Xem mục 2.2.2b (Các giải pháp khắc phục ngoại ứng tiêu cực) trong Bài giảng text
The correct answer is: Chi phí ngoại ứng biên tại mức sản lượng tối ưu xã hội

Mức trợ cấp tối ưu đối với ngoại ứng tiêu cực phải bằng:

Select one:
a. Lợi ích ngoại ứng biên tại mức sản lượng tối ưu thị trường
b. Chi phí ngoại ứng biên tại mức sản lượng tối ưu xã hội đáp án đúng
c. Chi phí ngoại ứng biên tại mức sản lượng tối ưu thị trường
d. Lợi ích ngoại ứng biên tại mức sản lượng tối ưu xã hội
Phản hồi
Phương án đúng là: Chi phí ngoại ứng biên tại mức sản lượng tối ưu xã hội. Vì Xem mục 2.2.2b (Các giải pháp khắc phục ngoại ứng tiêu cực) trong Bài giảng text
The correct answer is: Chi phí ngoại ứng biên tại mức sản lượng tối ưu xã hội

Giải pháp nào Chính phủ sẽ can thiệp khi xuất hiện ngoại ứng tích cực?

Select one:
a. Trợ cấp đáp án đúng
b. Hình thành thị trường về ô nhiễm
c. Kiểm soát bằng mức chuẩn thải
d. Cả 3 đều đúng
Phản hồi
Phương án đúng là: Trợ cấp. Vì Xem mục 2.2.3 (Ngoại ứng tích cực) trong Bài giảng text
The correct answer is: Trợ cấp

Chi phí ngoại ứng biên được xác định bằng:
Select one:
a. Không có đáp án nào đúng
b. Chênh lệch giữa chi phí xã hội biên và chi phí tư nhân biên
c. Chênh lệch giữa lợi ích xã hội biên và lợi ích tư nhân biên
d. Chênh lệch giữa lợi ích xã hội biên và chi phí xã hội biên
Phản hồi
Phương án đúng là: Chênh lệch giữa chi phí xã hội biên và chi phí tư nhân biên. Vì Xem mục 2.2.2a (Sự phi hiệu quả của ngoại ứng tiêu cực) trong Bài giảng text
The correct answer is: Chênh lệch giữa chi phí xã hội biên và chi phí tư nhân biên

Việc một hộ gia đình trong ngõ mở nhạc to có thể là:

Select one:
a. Ngoại ứng tích cực đối với một hộ khác
b. Ngoại ứng tiêu cực đối với một hộ khác
c. Cả a và b đều sai
d. Cả a và b đều đúng đáp án đúng
Phản hồi
Phương án đúng là: Cả a và b đều đúng. Vì Xem mục 2.2.1 (Khái niệm và đặc điểm của ngoại ứng) trong Bài giảng text
The correct answer is: Cả a và b đều đúng

Giải pháp nào sau đây là khả thi nhất có thể dùng để khắc phục hiện tượng ô nhiễm không khí?

Select one:
a. Cả 3 đều đúng
b. Quy định quyền sở hữu tài sản
c. Dùng dư luận xã hội đáp án đúng
d. Sáp nhập
Phản hồi
Phương án đúng là: Dùng dư luận xã hội. Vì Xem mục 2.2.2b (Các giải pháp khắc phục ngoại ứng tiêu cực) trong Bài giảng text
The correct answer is: Dùng dư luận xã hội

Mức thuế hiệu quả (thuế Pigou) đối với ngoại ứng tiêu cực bằng:

Select one:
a. Chênh lệch giữa lợi ích xã hội biên và chi phí xã hội biên tại mức sản lượng tối ưu thị trường
b. Chênh lệch giữa chi phí xã hội biên và chi phí tư nhân biên tại mức sản lượng tối ưu thị trường
c. Chênh lệch giữa lợi ích xã hội biên và chi phí xã hội biên tại mức sản lượng tối ưu xã hội
d. Chênh lệch giữa chi phí xã hội biên và chi phí tư nhân biên tại mức sản lượng tối ưu xã hội đáp án đúng
Phản hồi
Phương án đúng là: Chênh lệch giữa chi phí xã hội biên và chi phí tư nhân biên tại mức sản lượng tối ưu xã hội. Vì Xem mục 2.2.2b (Các giải pháp khắc phục ngoại ứng tiêu cực) trong Bài giảng text
The correct answer is: Chênh lệch giữa chi phí xã hội biên và chi phí tư nhân biên tại mức sản lượng tối ưu xã hội

Ngoại ứng gây ra tổn thất phúc lợi xã hội là vì doanh nghiệp gây ra ngoại ứng đã sản xuất với:

Select one:
a. Mức sản lượng thấp hơn mức sản lượng xã hội mong muốn
b. Mức sản lượng cao hơn mức sản lượng xã hội mong muốn
c. Cả a và b đúng đáp án đúng
d. Cả a và b sai
Phản hồi
Phương án đúng là: Cả a và b đúng. Vì Xem mục 2.2.2a (Sự phi hiệu quả của ngoại ứng tiêu cực) và mục 2.2.3 (Ngoại ứng tích cực) trong Bài giảng text
The correct answer is: Cả a và b đúng

Để hạn chế nạn phá rừng ở Tây Nguyên, Chính phủ quyết định trợ cấp cho các hộ gia đình sống xung quanh. Khi đó, tổng trợ cấp Chính phủ phải chi ra sẽ là:

Select one:
a. MEC * QXH
b. MEB * QXH
c. MEB * (QXH – QTT)
d. MEC * (QXH – QTT) đáp án đúng
Phản hồi
Phương án đúng là: MEC * (QXH – QTT). Vì Xem mục 2.2.2b (Các giải pháp khắc phục ngoại ứng tiêu cực) trong Bài giảng text
The correct answer is: MEC * (QXH – QTT)

Mục tiêu của các giải pháp can thiệp của Chính phủ trong trường hợp độc quyền thường là nhằm:
Select one:
a. Cả b và c
b. Đưa mức sản lượng về mức tối đa hóa phúc lợi xã hội
c. Khống chế phần lợi nhuận độc quyền
d. Xóa bỏ độc quyền
Phản hồi
Phương án đúng là: Cả b và c. Vì Xem mục 2.1.1c (Các giải pháp can thiệp của Chính phủ) trong Bài giảng text
The correct answer is: Cả b và c

Lợi ích ngoại ứng biên được xác định bằng:

Select one:
a. Chênh lệch giữa lợi ích xã hội biên và chi phí xã hội biên
b. Chênh lệch giữa lợi ích xã hội biên và lợi ích tư nhân biên đáp án đúng
c. Chênh lệch giữa chi phí xã hội biên và chi phí tư nhân biên
d. Không có đáp án nào đúng
Phản hồi
Phương án đúng là: Chênh lệch giữa lợi ích xã hội biên và lợi ích tư nhân biên. Vì Xem mục 2.2.3 (Ngoại ứng tích cực) trong Bài giảng text
The correct answer is: Chênh lệch giữa lợi ích xã hội biên và lợi ích tư nhân biên

Chi phí ngoại ứng biên được xác định bằng:
Select one:
a. Chênh lệch giữa lợi ích xã hội biên và lợi ích tư nhân biên
b. Chênh lệch giữa chi phí xã hội biên và chi phí tư nhân biên
c. Chênh lệch giữa lợi ích xã hội biên và chi phí xã hội biên
d. Không có đáp án nào đúng
Phản hồi
Phương án đúng là: Chênh lệch giữa chi phí xã hội biên và chi phí tư nhân biên. Vì Xem mục 2.2.2a (Sự phi hiệu quả của ngoại ứng tiêu cực) trong Bài giảng text
The correct answer is: Chênh lệch giữa chi phí xã hội biên và chi phí tư nhân biên

. Hà thích nghe nhạc to, và sẵn sàng trả 10 đồng/giờ để được mở đài với âm lượng lớn, nhưng vì anh nghe nhạc trong phòng riêng của mình nên thực tế, Hà không phải trả gì hết. Thủy là hàng xóm của Hà, nhưng chị rất ghét sự ầm ĩ. Vì thế, chị sẵn sàng trả cho Hà 2 đồng/giờ để Hà vặn nhỏ đài xuống. Vì Hà nghe nhạc từ đài phát thanh nên thực ra không ai phải trả tiền khi Hà nghe đài. Vậy, lợi ích xã hội của việc nghe nhạc là:

Select one:
a. 2 đồng.
b. 10 đồng.
c. 8 đồng. đáp án đung
d. 0 đồng.
Phản hồi
Phương án đúng là: 8 đồng. Vì Tham khảo bài giảng Text mục 3.2.3. Mức độ nghiêm trọng của thất bại về thông tin không đối xứng đối với các loại hàng hoá
The correct answer is: 8 đồng.

Thất bại thị trường xuất hiện khi thị trường không mang lại:
Select one:
a. mức sản xuất với chi phí bình quân tối thiểu (AC min).
b. lợi nhuận tối đa cho người sản xuất.
c. hiệu quả mà xã hội mong muốn.
d. mức sản xuất tất cả các loại hàng hóa mà người tiêu dùng muốn
Phản hồi
Phương án đúng là: hiệu quả mà xã hội mong muốn. Vì Tham khảo bài giảng Text mục 3.1.2.a. Cung cấp hàng hóa công cộng thuần túy
The correct answer is: hiệu quả mà xã hội mong muốn.

Đứng trước tình hình tắc nghẽn trên tuyến đường quốc lộ X vào giờ cao điểm đang ngày càng gia tăng, chính phủ quyết định thu phí giao thông để đạt mức lưu lượng giao thông hiệu quả. Khi đó, mức phí giao thông sẽ bằng:

Select one:
a. chi phí tư nhân biên đối với người tham gia giao thông vào giờ cao điểm.
b. tổng chi phí tư nhân biên và chi phí xã hội biên đối vói người tham gia giao thông vào giờ cao điểm.
c. chênh lệch giữa chi phí xã hội biên và chi phí tư nhân biên đối với người tham gia giao thông vào giờ cao điểm. đáp án đúng
d. chi phí xã hội biên đối với người tham gia giao thông vào giờ cao điểm.
Phản hồi
Phương án đúng là: chênh lệch giữa chi phí xã hội biên và chi phí tư nhân biên đối với người tham gia giao thông vào giờ cao điểm. Vì Tham khảo bài giảng Text mục Tham khảo bài giảng Text mục 3.1.1.b Thuộc tính cơ bản của HHCC
The correct answer is: chênh lệch giữa chi phí xã hội biên và chi phí tư nhân biên đối với người tham gia giao thông vào giờ cao điểm.

Nếu mọi yếu tố khác như nhau, số lượng người tiêu dùng một loại hàng hóa cá nhân càng nhiều thì đường cầu tổng hợp về hàng hóa đó:
Select one:
a. càng dốc.
b. có độ dốc không thay đổi.
c. càng thoải.
d. Chưa đủ thông tin để kết luận.
Phản hồi
Phương án đúng là: càng thoải. Vì Tham khảo bài giảng Text mục 3.1.2.a Cung cấp hàng hóa công cộng thuần túy
The correct answer is: càng thoải.

. Chính phủ hỗ trợ kinh phí cho các trường đại học dân lập nhằm khắc phục thất bại nào của thị trường:

Select one:
a. ngoại ứng tích cực
b. b và c đáp án đúng
c. thông tin không đối xứng
d. độc quyền trong giáo dục đại học
Phản hồi
Phương án đúng là: b và c. Vì Tham khảo bài giảng Text phần lời dẫn mục 3.2 Thông tin không đối xứng
The correct answer is: b và c

Vấn đề «kẻ ăn không» xuất hiện đối với các loại hàng hóa:

Select one:
a. cá nhân.
b. công cộng.
c. không có tính chất cạnh tranh trong tiêu dùng.
d. không có tính chất loại trừ trong tiêu dùng. Đáp án đúng
Phản hồi
Phương án đúng là: không có tính chất loại trừ trong tiêu dùng. Vì Tham khảo bài giảng Text mục 3.1.2.a Cung cấp hàng hóa công cộng thuần túy
The correct answer is: không có tính chất loại trừ trong tiêu dùng.

Trường hợp nào dưới đây là một dạng đặc biệt của hàng hóa công cộng:

Select one:
a. ngoại ứng tiêu cực
b. hàng hóa khuyến dụng
c. a và c
d. ngoại ứng tích cực đáp án đúng
Phản hồi
Phương án đúng là: ngoại ứng tích cực. Vì Tham khảo bài giảng Text phần lời dẫn mục 3.1 Hàng hóa công cộng
The correct answer is: ngoại ứng tích cực

Định suất đồng đều trong cung cấp công cộng một hàng hóa cá nhân sẽ gây ra:

Select one:
a. hoặc a hoặc b.
b. cả a và b. đáp án đúng
c. tổn thất do tiêu dùng quá nhiều.
d. tổn thất do tiêu dùng quá ít.
Phản hồi
Phương án đúng là: cả a và b. Vì Tham khảo bài giảng Text mục 3.1.3.b Tổn thất phúc lợi do cung cấp công cộng HHCN và giải pháp khắc phục
The correct answer is: cả a và b.

Trường hợp nào dưới đây thể hiện rõ nhất đặc tính của một hàng hóa công cộng có thể loại trừ bằng giá?

Select one:
a. Tất cả các trường hợp kể trên.
b. Kênh truyền hình cáp VCTV1. Đáp án đúng
c. Kênh truyền hình VTV1.
d. Kênh FM (sóng ngắn) của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
Phản hồi
Phương án đúng là: Kênh truyền hình cáp VCTV1. Vì Tham khảo bài giảng Text mục 3.1.1.b Thuộc tính cơ bản của HHCC
The correct answer is: Kênh truyền hình cáp VCTV1.

Một hàng hóa không có tính loại trừ trong tiêu dùng khi:
Select one:
a. không có hàng rào gia nhập nào ngăn cản các doanh nghiệp mới tham gia sản xuất hàng hóa.
b. giá cả của hàng hóa thấp đến mức ai cũng có khả năng mua được hàng hóa.
c. không thể ngăn cản bất kỳ ai khỏi việc hưởng thụ dịch vụ mà hàng hóa đó mang lại. đáp án đúng
d. giá cả của hàng hóa cao đến mức không ai có thể mua được hàng hóa đó.
Phản hồi
Phương án đúng là: không thể ngăn cản bất kỳ ai khỏi việc hưởng thụ dịch vụ mà hàng hóa đó mang lại. Vì Tham khảo bài giảng Text mục 3.1.1.b Thuộc tính cơ bản của HHCC
The correct answer is: không thể ngăn cản bất kỳ ai khỏi việc hưởng thụ dịch vụ mà hàng hóa đó mang lại.

Một khu tập thể gồm 5 gia đình A, B, C, D và E cùng nhau thuê người thu dọn vệ sinh chung. Lợi ích biên mà mỗi gia đình nhận được từ việc thuê người dọn vệ sinh lần lượt là 100, 200, 300, 400 và 500 nghìn đồng. Số tiền tối đa mà các gia đình này muốn trả cho người thu dọn vệ sinh là:

Select one:
a. 1.500.000 đồng đáp án đúng
b. 300.000 đồng
c. 100.000 đồng
d. 500.000 đồng
Phản hồi
Phương án đúng là: 1.500.000 đồng. Vì Tham khảo bài giảng Text mục 3.1.2.a. Cung cấp hàng hóa công cộng thuần túy
The correct answer is: 1.500.000 đồng

Trường hợp nào dưới đây thể hiện rõ nhất đặc tính của một hàng hóa cá nhân?
Select one:
a. Hệ thống tên lửa phòng thủ quốc gia
b. Công viên
c. Hệ thống đường quốc lộ
d. Nước sạch đô thị đáp án đúng
Phản hồi
Phương án đúng là: Nước sạch đô thị.Vì Tham khảo bài giảng Text mục 3.1.1.c HHCC thuần túy và HHCN thuần túy
The correct answer is: Nước sạch đô thị

Một khóa đào tạo về chứng khoán được xếp loại phù hợp nhất vào dạng hàng hóa nào dưới đây?
Select one:
a. Hàng hóa chỉ có thể thẩm định được nhiều năm sau khi dùng.
b. Hàng hóa chỉ có thể thẩm định khi sử dụng.
c. Hàng hóa không thể thẩm định được.
d. Hàng hóa có thể thẩm định trước.
Phản hồi
Phương án đúng là: Hàng hóa chỉ có thể thẩm định khi sử dụng. Vì Tham khảo bài giảng Text mục 3.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ nghiêm trọng của thông tin không đối xứng
The correct answer is: Hàng hóa chỉ có thể thẩm định khi sử dụng.

Hàng hóa công cộng thuần túy là hàng hóa:

Select one:
a. chỉ có tính loại trừ trong tiêu dùng
b. chỉ có tính cạnh tranh trong tiêu dùng
c. vừa có tính cạnh tranh, vừa có tính loại trừ trong tiêu dùng
d. không có tính cạnh tranh cũng không có tính loại trừ trong tiêu dung đáp án đúng
Phản hồi
Phương án đúng là: không có tính cạnh tranh cũng không có tính loại trừ trong tiêu dung. Vì Tham khảo bài giảng Text mục 3.1.1.b Thuộc tính cơ bản của HHCC
The correct answer is: không có tính cạnh tranh cũng không có tính loại trừ trong tiêu dung

Nếu do thông tin không đối xứng nên công nhân không thể biết rõ như giám đốc về việc liệu công ty đã lắp đặt đủ hệ thống an toàn lao động như đã hứa hay chưa thì công ty sẽ có xu hướng
Select one:
a. không lắp đặt hệ thống an toàn lao động nào cả.
b. lắp đặt ít thiết bị an toàn lao động hơn mức hiệu quả cần thiết.
c. lắp đặt thiết bị an toàn lao động bằng mức hiệu quả cần thiết.
d. lắp đặt nhiều thiết bị an toàn lao động hơn mức hiệu quả cần thiết.
Phản hồi
Phương án đúng là: lắp đặt ít thiết bị an toàn lao động hơn mức hiệu quả cần thiết. Vì Tham khảo bài giảng Text phần lời dẫn mục 3.2. Thông tin không đối xứng
The correct answer is: lắp đặt ít thiết bị an toàn lao động hơn mức hiệu quả cần thiết.

Tư nhân cung cấp một hàng hóa là việc hàng hóa đó:

Select one:
a. được cung cấp bằng cơ chế phi thị trường
b. được cung cấp bằng cơ chế thị trường
c. do khu vực công cộng đứng ra cung cấp
d. do tư nhân đứng ra cung cấp đáp án đúng
Phản hồi
Phương án đúng là: do tư nhân đứng ra cung cấp. Vì Tham khảo bài giảng Text mục 3.1.2.b Cung cấp HHCC không thuần túy
The correct answer is: do tư nhân đứng ra cung cấp

Cung cấp tư nhân một hàng hóa là việc hàng hóa đó:
Select one:
a. được cung cấp bằng cơ chế phi thị trường
b. do tư nhân đứng ra cung cấp
c. do khu vực công cộng đứng ra cung cấp
d. được cung cấp bằng cơ chế thị trường đáp án đún
Phản hồi
Phương án đúng là: được cung cấp bằng cơ chế thị trường. Vì Tham khảo bài giảng Text mục 3.1.2.b Cung cấp HHCC không thuần túy
The correct answer is: được cung cấp bằng cơ chế thị trường

Nếu mọi yếu tố khác như nhau, số lượng người tiêu dùng một loại hàng hóa công cộng càng nhiều thì đường cầu tổng hợp về hàng hóa đó:
Select one:
a. có độ dốc không thay đổi.
b. càng dốc. đáp án đúng
c. càng thoải.
d. Chưa đủ thông tin để kết luận.
Phản hồi
Phương án đúng là: càng dốc. Vì Tham khảo bài giảng Text mục 3.1.2.a Cung cấp hàng hóa công cộng thuần túy
The correct answer is: càng dốc.

Cung cấp công cộng một hàng hóa là hình thức cung cấp hàng hóa:
Select one:
a. có tính chất hàng hóa công cộng.
b. cho toàn bộ công chúng.
c. theo cơ chế phi thị trường.
d. trực tiếp bằng các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước.
Phản hồi
Phương án đúng là: theo cơ chế phi thị trường. Vì Tham khảo bài giảng Text phần lời dẫn mục 3.1.3. Cung cấp công cộng HHCN
The correct answer is: theo cơ chế phi thị trường.

Công cộng cung cấp một hàng hóa là việc hàng hóa đó:

Select one:
a. do khu vực công cộng đứng ra cung cấp đáp án đúng
b. được cung cấp bằng cơ chế thị trường
c. do tư nhân đứng ra cung cấp
d. được cung cấp bằng cơ chế phi thị trường
Phản hồi
Phương án đúng là: do khu vực công cộng đứng ra cung cấp. Vì Tham khảo bài giảng Text mục 3.1.2.b Cung cấp HHCC không thuần túy
The correct answer is: do khu vực công cộng đứng ra cung cấp

. Một hàng hóa có tính cạnh tranh trong tiêu dùng khi:

Select one:
a. có nhiều doanh nghiệp cùng cạnh tranh nhau trong sản xuất hàng hóa.
b. có thể loại trừ bất kể người mua nào khỏi việc tiêu dùng hàng hóa.
c. việc tiêu dùng của một cá nhân bất kỳ đều làm giảm lượng hàng hóa sẵn có dành cho những cá nhân còn lại đáp án đúng
d. có nhiều người tiêu dùng cùng mong muốn được mua loại hàng hóa đó.
Phản hồi
Phương án đúng là: việc tiêu dùng của một cá nhân bất kỳ đều làm giảm lượng hàng hóa sẵn có dành cho những cá nhân còn lại. Vì Tham khảo bài giảng Text mục 3.1.1.b Thuộc tính cơ bản của HHCC
The correct answer is: việc tiêu dùng của một cá nhân bất kỳ đều làm giảm lượng hàng hóa sẵn có dành cho những cá nhân còn lại

Trường hợp nào dưới đây là một thí dụ về vấn đề kẻ ăn không?
Select one:
a. Thảo mời các gia đình hàng xóm nếu muốn có thể cho con cái sang bơi ở bể bơi gia đình của mình.
b. Hương quyết định không mua xe máy nữa mà đi làm bằng xe buýt.
c. Quang quyết định không đóng tiền vệ sinh tự nguyện hàng tháng cho phường nữa vì cho rằng bớt một khoản tiền nhỏ của mình cũng chẳng làm cho dịch vụ đó bị ảnh hưởng.
d. Cả ba thí dụ trên đều đúng.
Phản hồi
Phương án đúng là: Quang quyết định không đóng tiền vệ sinh tự nguyện hàng tháng cho phường nữa vì cho rằng bớt một khoản tiền nhỏ của mình cũng chẳng làm cho dịch vụ đó bị ảnh hưởng. Vì Tham khảo bài giảng Text mục Tham khảo bài giảng Text mục 3.1.2.a Cung cấp hàng hóa công cộng thuần túy
The correct answer is: Quang quyết định không đóng tiền vệ sinh tự nguyện hàng tháng cho phường nữa vì cho rằng bớt một khoản tiền nhỏ của mình cũng chẳng làm cho dịch vụ đó bị ảnh hưởng.

. Nếu một hàng hóa không có tính cạnh tranh trong tiêu dùng thì
Select one:
a. sẽ phát sinh hiện tượng kẻ ăn không.
b. cả ba kết luận trên đều đúng.
c. chi phí biên để sản xuất thêm một đơn vị hàng hóa bằng 0.
d. chi phí biên để phục vụ thêm một người tiêu dùng bằng 0. Đáp án đúng
Phản hồi
Phương án đúng là: chi phí biên để phục vụ thêm một người tiêu dùng bằng 0. Vì Tham khảo bài giảng Text mục 3.1.1.c HHCC thuần túy và HHCN thuần túy
The correct answer is: chi phí biên để phục vụ thêm một người tiêu dùng bằng 0.

Chị Bích muốn thuê gia sư về phụ đạo thêm môn toán cho con, nhưng chị không biết ai là gia sư tốt nên đành nhờ các trung tâm gia sư tìm hộ. Đây là một thí dụ về:

Select one:
a. ngoại ứng tiêu cực
b. thông tin hoàn hảo
c. thông tin không hoàn hảo đáp án đúng
d. ngoại ứng tích cực
Phản hồi
Phương án đúng là: thông tin không hoàn hảo. Vì Tham khảo bài giảng Text phần lời dẫn mục 3.2. Thông tin không đối xứng
The correct answer is: thông tin không hoàn hảo

Trường hợp nào dưới đây là thí dụ về thất bại do thông tin không đối xứng gây ra?

Select one:
a. Thái mua một đĩa CD do một ban nhạc mới trình diễn, nhưng sau khi mua về thì thấy hối hận vì nghe không thấy hay.
b. Hoa mua một chiếc quần bò bị chật do không có thời gian để thử trước khi mua.
c. Phương biết chiếc xe máy của mình có tật ở bộ phát điện, nhưng vẫn bán được với giá cao cho một người không biết điều đó. đáp án đúng
d. Hân quyết định mua một máy tính xách tay chứ không mua máy tính để bàn, để đề phòng trường hợp có thể phải mang máy tính đi công tác thường xuyên.
Phản hồi
Phương án đúng là: Phương biết chiếc xe máy của mình có tật ở bộ phát điện, nhưng vẫn bán được với giá cao cho một người không biết điều đó. Vì Tham khảo bài giảng Text phần lời dẫn mục 3.2. Thông tin không đối xứng
The correct answer is: Phương biết chiếc xe máy của mình có tật ở bộ phát điện, nhưng vẫn bán được với giá cao cho một người không biết điều đó.

Hàng hóa cá nhân thuần túy là hàng hóa:

Select one:
a. không có tính cạnh tranh cũng không có tính loại trừ trong tiêu dung
b. vừa có tính cạnh tranh, vừa có tính loại trừ trong tiêu dùng đáp án đúng
c. chỉ có tính loại trừ trong tiêu dùng
d. chỉ có tính cạnh tranh trong tiêu dùng
Phản hồi
Phương án đúng là: vừa có tính cạnh tranh, vừa có tính loại trừ trong tiêu dung. Vì Tham khảo bài giảng Text mục 3.1.1.c HHCC thuần túy và HHCN thuần túy
The correct answer is: vừa có tính cạnh tranh, vừa có tính loại trừ trong tiêu dùng

Hàng hóa cá nhân có thể được cung cấp công cộng:

Select one:
a. vì mục đích nhân đạo
b. Cả a và b đáp án đúng
c. khi tổn thất do việc cung cấp công cộng lớn hơn tổn thất do cung cấp cá nhân.
d. khi tổn thất do việc cung cấp công cộng nhỏ hơn tổn thất do cung cấp cá nhân.
Phản hồi
Phương án đúng là: Cả a và b. Vì Tham khảo bài giảng Text mục 3.1.3.a Lý do HHCN được cung cấp công cộng
The correct answer is: Cả a và b

. Mức độ trong sạch của môi trường khu vực nội thành Hà Nội là một:

Select one:
a. hàng hóa công cộng có khả năng tắc nghẽn.
b. hàng hóa cá nhân thuần túy.
c. hàng hóa công cộng có thể loại trừ bằng giá.
d. hàng hóa công cộng thuần túy. Đáp án đúng
Phản hồi
Phương án đúng là: hàng hóa công cộng thuần túy. Vì Tham khảo bài giảng Text mục 3.1.1.c HHCC thuần túy và HHCN thuần túy
The correct answer is: hàng hóa công cộng thuần túy.

Nếu do thông tin không đối xứng nên công nhân không thể biết rõ như giám đốc về việc liệu công ty đã lắp đặt đủ hệ thống an toàn lao động như đã hứa hay chưa thì công ty sẽ có xu hướng
Select one:
a. không lắp đặt hệ thống an toàn lao động nào cả.
b. lắp đặt thiết bị an toàn lao động bằng mức hiệu quả cần thiết.
c. lắp đặt ít thiết bị an toàn lao động hơn mức hiệu quả cần thiết.
d. lắp đặt nhiều thiết bị an toàn lao động hơn mức hiệu quả cần thiết.
Phản hồi
Phương án đúng là: lắp đặt ít thiết bị an toàn lao động hơn mức hiệu quả cần thiết. Vì Tham khảo bài giảng Text phần lời dẫn mục 3.2. Thông tin không đối xứng
The correct answer is: lắp đặt ít thiết bị an toàn lao động hơn mức hiệu quả cần thiết.

Đúng

Nếu mọi yếu tố khác như nhau, số lượng người tiêu dùng một loại hàng hóa cá nhân càng nhiều thì đường cầu tổng hợp về hàng hóa đó:
Select one:
a. có độ dốc không thay đổi.
b. càng dốc.
c. Chưa đủ thông tin để kết luận.
d. càng thoải.
Phản hồi
Phương án đúng là: càng thoải. Vì Tham khảo bài giảng Text mục 3.1.2.a Cung cấp hàng hóa công cộng thuần túy
The correct answer is: càng thoải.

Một cách phân phối lại làm tăng độ thỏa dụng của người nghèo lên 1 đơn vị thỏa dụng và tăng độ thỏa dụng của người giàu lên 3 đơn vị thỏa dụng thì thì:

Select one:
a. Chưa kết luận được về việc thuyết cực đại thấp nhất sẽ chấp nhận hay không cách phân phối lại trên.
b. Thuyết cực đại thấp nhất sẽ không chấp nhận vì điều đó làm tăng lợi ích người giàu
c. Thuyết cực đại thấp nhất sẽ không chấp nhận vì điều đó làm khoảng cách giàu nghèo mở rộng
d. Thuyết cực đại thấp nhất sẽ chấp nhận vì điều đó làm tăng lợi ích người nghèo đáp án đúng
Phản hồi
Phương án đúng là: Thuyết cực đại thấp nhất sẽ chấp nhận vì điều đó làm tăng lợi ích người nghèo. Vì Tham khảo bài giảng Text mục 4.2.2. Thuyết cực đại thấp nhất (Thuyết Rawls)
The correct answer is: Thuyết cực đại thấp nhất sẽ chấp nhận vì điều đó làm tăng lợi ích người nghèo

Nhược điểm của thước đo đói nghèo theo thu nhập so với thước đo theo chi tiêu là
Select one:
a. do tính chất bấp bênh theo thời vụ của thu nhập. đáp án đúng
b. khó tách được thu nhập của các thành viên khác nhau trong hộ gia đình.
c. buộc người kê khai phải nhớ lại mức thu nhập từ năm trước.
d. do ảnh hưởng của lạm phát làm mất giá thu nhập thực tế.
Phản hồi
Phương án đúng là: do tính chất bấp bênh theo thời vụ của thu nhập. Vì Tham khảo bài giảng Text mục 4.4.1.b Thước đo đói nghèo
The correct answer is: do tính chất bấp bênh theo thời vụ của thu nhập.

Trường phái năng lực coi đói nghèo là tình trạng:
Select one:
a. các phương án trên đúng
b. cá nhân không có tiếng nói, không có quyền lực
c. cá nhân không đủ lương thực thực phẩm thiết yếu
d. cá nhân không được hưởng mức phúc lợi kinh tế tối thiểu theo chuẩn mực xã hội
Phản hồi
Phương án đúng là: các phương án trên đúng. Vì Tham khảo bài giảng Text mục 4.4.1.a Đói nghèo và các trường phái tiếp cận về đói nghèo
The correct answer is: các phương án trên đúng

Câu nói của Bác Hồ: “Tôi muốn dân ta ai cũng có cơm ăn, ai cũng có áo mặc, ai cũng được học hành” phản ánh chính xác nhất quan điểm của trường phái nào dưới đây?
Select one:
a. Trường phái năng lực.
b. Trường phái phúc lợi.
c. Trường phái nhu cầu cơ bản. đáp án đúng
d. Cả ba trường phái trên.
Phản hồi
Phương án đúng là: Trường phái nhu cầu cơ bản. Vì Tham khảo bài giảng Text mục 4.4.1.a Đói nghèo và các trường phái tiếp cận về đói nghèo
The correct answer is: Trường phái nhu cầu cơ bản.

Quan điểm: “Giữa công bằng xã hội và hiệu quả không nhất thiết phải có mâu thuẫn” cho rằng phân phối lại thu nhập từ người giàu sang người nghèo

Select one:
a. cả ba lập luận trên đều đúng. Đáp án đúng
b. tạo ra sự đoàn kết trong cộng đồng cùng phấn đấu vì mục tiêu cải thiện phúc lợi xã hội.
c. sẽ kích thích tiêu dùng các hàng hóa nhu yếu phẩm.
d. giúp người nghèo trở thành lực lượng lao động tích cực trong xã hội.
Phản hồi
Phương án đúng là: cả ba lập luận trên đều đúng. Vì Tham khảo bài giảng Text mục 4.3.2. Quan điểm cho rằng hiệu quả và công bằng không nhất thiết phải có mâu thuẫn
The correct answer is: cả ba lập luận trên đều đúng.

Chỉ số phản ánh tình trạng một bộ phận dân cư có mức sống dưới mức trung bình của cộng đồng được gọi là

Select one:
a. ngưỡng nghèo tuyệt đối.
b. ngưỡng nghèo tương đối. đáp án đúng
c. ngưỡng nghèo quốc gia.
d. ngưỡng nghèo quốc tế.
Phản hồi
Phương án đúng là: ngưỡng nghèo tương đối. Vì Tham khảo bài giảng Text mục 4.4.1.b Thước đo đói nghèo
The correct answer is: ngưỡng nghèo tương đối.

Đường Lorenz càng phình rộng chứng tỏ sự bất bình đẳng trong phân phối thu nhập

Select one:
a. không đổi.
b. chưa kết luận được.
c. càng giảm.
d. càng tăng. Đáp án đúng
Phản hồi
Phương án đúng là: càng tăng. Vì Tham khảo bài giảng Text mục 4.1.2.a Đường Lorenz
The correct answer is: càng tăng.

Đường phản ánh các kết hợp khác nhau về độ thỏa dụng của cá nhân cùng tạo ra một mức phúc lợi xã hội như nhau được gọi là:

Select one:
a. hàm phúc lợi xã hội.
b. đường khả năng thỏa dụng.
c. đường khả năng sản xuất.
d. đường bàng quan xã hội. đáp án đúng
Phản hồi
Phương án đúng là: đường bàng quan xã hội. Vì Tham khảo bài giảng Text phần lời dẫn mục 4.2. Các lý thuyết về phân phối lại thu nhập
The correct answer is: đường bàng quan xã hội.

Hàm phúc lợi xã hội theo thuyết vị lợi coi phúc lợi xã hội bằng

Select one:
a. độ thỏa dụng của người có mức phúc lợi thấp nhất.
b. tổng độ thỏa dụng của các thành viên trong xã hội. đáp án đúng
c. tổng độ thỏa dụng biên của các thành viên trong xã hội.
d. độ thỏa dụng của người có mức phúc lợi cao nhất.
Phản hồi
Phương án đúng là: tổng độ thỏa dụng của các thành viên trong xã hội. Vì Tham khảo bài giảng Text mục 4.2.1. Thuyết vị lợi
The correct answer is: tổng độ thỏa dụng của các thành viên trong xã hội.

Trường phái phúc lợi coi đói nghèo là tình trạng:

Select one:
a. cá nhân không được hưởng mức phúc lợi kinh tế tối thiểu theo chuẩn mực xã hội đáp án đúng
b. cá nhân không đủ lương thực thực phẩm thiết yếu
c. cá nhân không đủ điều kiện sinh hoạt cơ bản
d. cá nhân không được hưởng và thỏa mãn những hàng hóa, dịch vụ mà xã hội cho rằng mọi cá nhân có quyền được hưởng, không phụ thuộc thu nhập của họ
Phản hồi
Phương án đúng là: cá nhân không được hưởng mức phúc lợi kinh tế tối thiểu theo chuẩn mực xã hội. Vì Tham khảo bài giảng Text mục 4.4.1.a Đói nghèo và các trường phái tiếp cận về đói nghèo
The correct answer is: cá nhân không được hưởng mức phúc lợi kinh tế tối thiểu theo chuẩn mực xã hội

Nếu một cách phân phối lại làm cho độ thỏa dụng của người giàu giảm 3 đơn vị lợi ích và độ thỏa dụng của người nghèo tăng thêm 2 đơn vị lợi ích thì cách phân phối lại đó được thuyết nào dưới đây chấp nhận?
Select one:
a. thuyết cực đại thấp nhất.
b. quan điểm bình quân đồng đều.
c. quan điểm phi cá nhân chủ nghĩa.
d. thuyết vị lợi.
Phản hồi
Phương án đúng là: thuyết cực đại thấp nhất. Vì Tham khảo bài giảng Text mục 4.2.2. Thuyết cực đại thấp nhất (Thuyết Rawls)
The correct answer is: thuyết cực đại thấp nhất.

Đường bàng quan xã hội theo thuyết cực đại thấp nhất có hình dạng

Select one:
a. đường thẳng dốc lên như đường cung.
b. đường gấp khúc hình thước thợ. Đáp án đúng
c. đường thẳng dốc xuống như đường cầu.
d. chữ U ngược.
Phản hồi
Phương án đúng là: đường gấp khúc hình thước thợ. Vì Tham khảo bài giảng Text mục 4.2.2. Thuyết cực đại thấp nhất (Thuyết Rawls)
The correct answer is: đường gấp khúc hình thước thợ.

Đường phản ánh mức thỏa dụng tối đa của một cá nhân khi cho trước mức thỏa dụng của các thành viên khác trong xã hội được gọi là

Select one:
a. đường khả năng sản xuất.
b. đường bàng quan xã hội.
c. hàm phúc lợi xã hội.
d. đường khả năng thỏa dụng. đáp án đúng
Phản hồi
Phương án đúng là: đường khả năng thỏa dụng. Vì Tham khảo bài giảng Text phần lời dẫn mục 4.2. Các lý thuyết về phân phối lại thu nhập
The correct answer is: đường khả năng thỏa dụng.

Thước đo nào dưới đây cho biết độ sâu của nghèo đói?
Select one:
a. Tỉ lệ nghèo.
b. Bình phương khoảng nghèo.
c. Khoảng nghèo. Đáp án đúng
d. Cả ba thước đo nói trên.
Phản hồi
Phương án đúng là: Khoảng nghèo. Vì Tham khảo bài giảng Text mục 4.4.1.b Thước đo đói nghèo
The correct answer is: Khoảng nghèo.

Nếu một cách phân phối lại làm cho độ thỏa dụng của người giàu tăng thêm 3 đơn vị lợi ích và độ thỏa dụng của người nghèo giảm 2 đơn vị lợi ích thì cách phân phối lại đó được thuyết nào dưới đây chấp nhận?
Select one:
a. thuyết vị lợi.
b. quan điểm bình quân đồng đều.
c. quan điểm phi cá nhân chủ nghĩa.
d. thuyết cực đại thấp nhất.
Phản hồi
Phương án đúng là: thuyết vị lợi. Vì Tham khảo bài giảng Text mục 4.2.1. Thuyết vị lợi
The correct answer is: thuyết vị lợi.

Điều kiện tối đa hóa phúc lợi xã hội theo thuyết cực đại thấp nhất là

Select one:
a. độ thỏa dụng của mọi thành viên trong xã hội bằng nhau. Đáp án đúng
b. độ thỏa dụng biên của mọi thành viên trong xã hội bằng nhau.
c. thu nhập của mọi thành viên trong xã hội bằng nhau.
d. độ thỏa dụng trung bình của mọi thành viên trong xã hội bằng nhau.
Phản hồi
Phương án đúng là: độ thỏa dụng của mọi thành viên trong xã hội bằng nhau. Vì Tham khảo bài giảng Text mục 4.2.2. Thuyết cực đại thấp nhất (Thuyết Rawls)
The correct answer is: độ thỏa dụng của mọi thành viên trong xã hội bằng nhau.

Đường bàng quan xã hội theo thuyết vị lợi có hình dạng

Select one:
a. đường thẳng dốc lên như đường cung.
b. đường thẳng dốc xuống như đường cầu. đáp án đúng
c. chữ U ngược.
d. đường gấp khúc hình thước thợ.
Phản hồi
Phương án đúng là: đường thẳng dốc xuống như đường cầu. Vì Tham khảo bài giảng Text mục 4.2.1. Thuyết vị lợi
The correct answer is: đường thẳng dốc xuống như đường cầu.

Nhận định cho rằng: “Nghèo là tình trạng thu nhập của cá nhân nằm dưới chuẩn nghèo do nhà nước qui định” phản ánh chính xác nhất quan điểm của trường phái nào dưới đây?
Select one:
a. Trường phái năng lực.
b. Trường phái phúc lợi.
c. Trường phái nhu cầu cơ bản.
d. Cả ba trường phái trên.
Phản hồi
Phương án đúng là: Trường phái phúc lợi. Vì Tham khảo bài giảng Text mục 4.4.1.a Đói nghèo và các trường phái tiếp cận về đói nghèo
The correct answer is: Trường phái phúc lợi.

Đúng

Quan điểm phổ biến hiện nay cho rằng, biểu hiện của sự nghèo khổ là:
Select one:
a. cả ba khía cạnh trên đều đúng.
b. không được tiếp cận các dịch vụ cơ bản như giáo dục, y tế.
c. sự khốn cùng về vật chất.
d. dễ bị tổn thương, không có tiếng nói và bất lực.
Phản hồi
Phương án đúng là: cả ba khía cạnh trên đều đúng. Vì Tham khảo bài giảng Text phần lời dẫn mục 4.2. Các lý thuyết về phân phối lại thu nhập
The correct answer is: cả ba khía cạnh trên đều đúng.

Đứng trước các cú sốc trong nền kinh tế (khủng hoảng, suy thoái, thiên tai, dịch bệnh…), người nghèo là đối tượng dễ phải chịu tác động mạnh nhất khiến họ rất khó thoát nghèo. Đặc tính này được gọi là
Select one:
a. người nghèo không được trao quyền.
b. người nghèo dễ bị tổn thương. Đáp án đúng
c. người nghèo không có tài sản.
d. người nghèo không có tiếng nói.
Phản hồi
Phương án đúng là: người nghèo dễ bị tổn thương. Vì Tham khảo bài giảng Text mục 4.4.2. Vai trò của Chính phủ trong giảm nghèo
The correct answer is: người nghèo dễ bị tổn thương.

Sai

Hàm phúc lợi xã hội theo thuyết Rawls coi phúc lợi xã hội bằng
Select one:
a. độ thỏa dụng của người có mức phúc lợi thấp nhất.
b. tổng độ thỏa dụng biên của các thành viên trong xã hội.
c. độ thỏa dụng của người có mức phúc lợi cao nhất.
d. tổng độ thỏa dụng của các thành viên trong xã hội.
Phản hồi
Phương án đúng là: độ thỏa dụng của người có mức phúc lợi thấp nhất. Vì Tham khảo bài giảng Text mục 4.2.2. Thuyết cực đại thấp nhất (Thuyết Rawls)
The correct answer is: độ thỏa dụng của người có mức phúc lợi thấp nhất.

Hệ số Gini
Select one:
a. luôn là một thước đo nhất quán về sự bất bình đẳng trong phân phối thu nhập.
b. có thể so sánh giữa các quốc gia và các thời kỳ. đáp án đúng
c. có thể nhận các giá trị từ 0 đến ∞.
d. có thể phân tách theo các tiêu chí phân tổ khác nhau như nông thôn, thành thị…, sau đó cộng lại để có hệ số Gini tổng hợp.
Phản hồi
Phương án đúng là: có thể so sánh giữa các quốc gia và các thời kỳ. Vì Tham khảo bài giảng Text mục 4.1.2.b Hệ số Gini
The correct answer is: có thể so sánh giữa các quốc gia và các thời kỳ.

Điều kiện tối đa hóa phúc lợi xã hội theo thuyết vị lợi là

Select one:
a. tổng độ thỏa dụng của mọi thành viên trong xã hội bằng nhau.
b. độ thỏa dụng biên của mọi thành viên trong xã hội bằng nhau. Đáp án đúng
c. thu nhập của mọi thành viên trong xã hội bằng nhau.
d. độ thỏa dụng trung bình của mọi thành viên trong xã hội bằng nhau.
Phản hồi
Phương án đúng là: độ thỏa dụng biên của mọi thành viên trong xã hội bằng nhau. Vì Tham khảo bài giảng Text mục 4.2.1. Thuyết vị lợi
The correct answer is: độ thỏa dụng biên của mọi thành viên trong xã hội bằng nhau.

Chiến lược xóa đói giảm nghèo chung của thế giới hiện nay đang tập trung vào việc

Select one:
a. cả a và b. đáp án đúng
b. tăng thuế thu nhập đánh vào người giàu.
c. mở rộng cơ hội và trao quyền cho người nghèo.
d. tăng cường mạng lưới an sinh xã hội.
Phản hồi
Phương án đúng là: cả a và b. Vì Tham khảo bài giảng Text mục 4.4.2. Vai trò của Chính phủ trong giảm nghèo
The correct answer is: cả a và b.

Chuẩn nghèo chung cao hơn chuẩn nghèo về lương thực, thực phẩm (LTTP) là do
Select one:
a. Chuẩn nghèo chung tính theo thu nhập, chuẩn nghèo LTTP tính theo chi tiêu.
b. Chuẩn nghèo chung tính theo phương pháp quốc tế, chuẩn nghèo LTTP tính theo phương pháp của Việt Nam.
c. Chuẩn nghèo chung tính theo thu nhập, chuẩn nghèo LTTP tính bằng sản lượng thóc qui đổi.
d. Chuẩn nghèo chung tính thêm nhu cầu chi tiêu phi LTTP.
Phản hồi
Phương án đúng là: Chuẩn nghèo chung tính thêm nhu cầu chi tiêu phi LTTP. Vì Tham khảo bài giảng Text mục 4.4.1.b Thước đo đói nghèo
The correct answer is: Chuẩn nghèo chung tính thêm nhu cầu chi tiêu phi LTTP.

Nước A có hệ số gini g = 0,2; nước B có hệ số gini g = 0,7. Kết luận nào sau đây đúng?
Select one:
a. Nước A và nước B có diện nghèo như nhau
b. Chưa đủ cơ sở để kết luận nước A hay nước B có phân phối thu nhập bình đẳng hơn đáp án đúng
c. Nước A có diện nghèo lớn hơn nước B
d. Nước A có diện nghèo nhỏ hơn nước B
Phản hồi
Phương án đúng là: Chưa đủ cơ sở để kết luận nước A hay nước B có phân phối thu nhập bình đẳng hơn. Vì Tham khảo bài giảng Text mục 4.1.2.b. Hệ số Gini
The correct answer is: Chưa đủ cơ sở để kết luận nước A hay nước B có phân phối thu nhập bình đẳng hơn

Thước đo nào dưới đây cho biết diện rộng của nghèo đói?

Select one:
a. Khoảng nghèo.
b. Tỉ lệ nghèo. Đáp án đúng
c. Cả ba thước đo nói trên.
d. Bình phương khoảng nghèo.
Phản hồi
Phương án đúng là: Tỉ lệ nghèo. Vì Tham khảo bài giảng Text mục 4.4.1.b Thước đo đói nghèo
The correct answer is: Tỉ lệ nghèo.

Nhận định cho rằng: “Nghèo là hèn, là người nghèo không có tiếng nói và luôn cảm thấy bất lực” phù hợp nhất với quan điểm của trường phái nào dưới đây?
Select one:
a. Trường phái nhu cầu cơ bản.
b. Trường phái phúc lợi.
c. Trường phái năng lực.
d. Cả ba trường phái trên.
Phản hồi
Phương án đúng là: Trường phái năng lực. Vì Tham khảo bài giảng Text mục 4.4.1.a Đói nghèo và các trường phái tiếp cận về đói nghèo
The correct answer is: Trường phái năng lực.

Trường phái nhu cầu cơ bản coi đói nghèo là tình trạng:

Select one:
a. cá nhân không được hưởng và thỏa mãn những hàng hóa, dịch vụ mà xã hội cho rằng mọi cá nhân có quyền được hưởng, không phụ thuộc thu nhập của họ đáp án đúng
b. cá nhân không đủ thu nhập để đáp ứng một mức sống tối thiểu
c. cá nhân không đủ điều kiện sinh hoạt cơ bản
d. cá nhân không đủ lương thực thực phẩm thiết yếu
Phản hồi
Phương án đúng là: cá nhân không được hưởng và thỏa mãn những hàng hóa, dịch vụ mà xã hội cho rằng mọi cá nhân có quyền được hưởng, không phụ thuộc thu nhập của họ. Vì Tham khảo bài giảng Text mục 4.4.1.a Đói nghèo và các trường phái tiếp cận về đói nghèo
The correct answer is: cá nhân không được hưởng và thỏa mãn những hàng hóa, dịch vụ mà xã hội cho rằng mọi cá nhân có quyền được hưởng, không phụ thuộc thu nhập của họ

Thuyết cực đại thấp nhất chỉ quan tâm đến phúc lợi của

Select one:
a. tất cả mọi thành viên trong xã hội.
b. người trung lưu trong xã hội.
c. người nghèo nhất trong xã hội. đáp án đúng
d. người giàu nhất trong xã hội.
Phản hồi
Phương án đúng là: người nghèo nhất trong xã hội. Vì Tham khảo bài giảng Text mục 4.2.2. Thuyết cực đại thấp nhất (Thuyết Rawls)
The correct answer is: người nghèo nhất trong xã hội.

Quan điểm: “Giữa công bằng và hiệu quả có mâu thuẫn với nhau” cho rằng phân phối lại thu nhập

Select one:
a. không phù hợp với nguyên tắc cạnh tranh của thị trường.
b. cả ba lập luận trên đều đúng.
c. chỉ nhằm phục vụ lợi ích của một số nhà chính trị muốn nhận được sự ủng hộ từ các cử tri nghèo.
d. sẽ làm mất mát nguồn lực xã hội do những thất thoát trong quá trình triển khai. Đáp án đúng
Phản hồi
Phương án đúng là: Vì Tham khảo bài giảng Text mục 4.3.1. Quan điểm cho rằng hiệu quả và công bằng có mẫu thuẫn
The correct answer is: sẽ làm mất mát nguồn lực xã hội do những thất thoát trong quá trình triển khai.

Xét tuyển sinh vào đại học theo khu vực và đối tượng là một hình thức đảm bảo nguyên tắc:

Select one:
a. bình quân đồng đều (cào bằng).
b. công bằng dọc. đáp án đúng
c. cả ba trường hợp trên đều đúng.
d. công bằng ngang.
Phản hồi
Phương án đúng là: công bằng dọc. Vì Tham khảo bài giảng Text mục 4.1.1. Khái niệm công bằng
The correct answer is: công bằng dọc.

Nhược điểm của thước đo đói nghèo theo chi tiêu so với thước đo theo thu nhập là

Cho biết thu nhập cộng dồn của các nhóm dân cư theo ngũ phân vị của một quốc gia lần lượt là: 5%, 15%, 25%, 60% và 100%. Hệ số Gini trong phân phối thu nhập của quốc gia này bằng:

a. 0.19
b. 0.31
c. Đáp án khác
d. 0.38 đáp án đúng
Phản hồi
Phương án đúng là: 0.31. Vì Tham khảo bài giảng Text mục 4.1.2.b. Hệ số Gini
The correct answer is: 0.38

Chuẩn nghèo chung cao hơn chuẩn nghèo về lương thực, thực phẩm (LTTP) là do
Select one:
a. Chuẩn nghèo chung tính theo thu nhập, chuẩn nghèo LTTP tính theo chi tiêu.
b. Chuẩn nghèo chung tính thêm nhu cầu chi tiêu phi LTTP.
c. Chuẩn nghèo chung tính theo phương pháp quốc tế, chuẩn nghèo LTTP tính theo phương pháp của Việt Nam.
d. Chuẩn nghèo chung tính theo thu nhập, chuẩn nghèo LTTP tính bằng sản lượng thóc qui đổi.
Phản hồi
Phương án đúng là: Chuẩn nghèo chung tính thêm nhu cầu chi tiêu phi LTTP. Vì Tham khảo bài giảng Text mục 4.4.1.b Thước đo đói nghèo
The correct answer is: Chuẩn nghèo chung tính thêm nhu cầu chi tiêu phi LTTP.

Nhận định cho rằng: “Nghèo là hèn, là người nghèo không có tiếng nói và luôn cảm thấy bất lực” phù hợp nhất với quan điểm của trường phái nào dưới đây?
Select one:
a. Trường phái phúc lợi.
b. Trường phái nhu cầu cơ bản.
c. Cả ba trường phái trên.
d. Trường phái năng lực.
Phản hồi
Phương án đúng là: Trường phái năng lực. Vì Tham khảo bài giảng Text mục 4.4.1.a Đói nghèo và các trường phái tiếp cận về đói nghèo
The correct answer is: Trường phái năng lực.

Quan điểm phổ biến hiện nay cho rằng, biểu hiện của sự nghèo khổ là:
Select one:
a. cả ba khía cạnh trên đều đúng.
b. không được tiếp cận các dịch vụ cơ bản như giáo dục, y tế.
c. sự khốn cùng về vật chất.
d. dễ bị tổn thương, không có tiếng nói và bất lực.
Phản hồi
Phương án đúng là: cả ba khía cạnh trên đều đúng. Vì Tham khảo bài giảng Text phần lời dẫn mục 4.2. Các lý thuyết về phân phối lại thu nhập
The correct answer is: cả ba khía cạnh trên đều đúng.

Trường phái năng lực coi đói nghèo là tình trạng:
Select one:
a. cá nhân không đủ lương thực thực phẩm thiết yếu
b. các phương án trên đúng
c. cá nhân không có tiếng nói, không có quyền lực
d. cá nhân không được hưởng mức phúc lợi kinh tế tối thiểu theo chuẩn mực xã hội
Phản hồi
Phương án đúng là: các phương án trên đúng. Vì Tham khảo bài giảng Text mục 4.4.1.a Đói nghèo và các trường phái tiếp cận về đói nghèo
The correct answer is: các phương án trên đúng

Nếu một cách phân phối lại làm cho độ thỏa dụng của người giàu giảm 3 đơn vị lợi ích và độ thỏa dụng của người nghèo tăng thêm 2 đơn vị lợi ích thì cách phân phối lại đó được thuyết nào dưới đây chấp nhận?
Select one:
a. quan điểm phi cá nhân chủ nghĩa.
b. thuyết vị lợi.
c. quan điểm bình quân đồng đều.
d. thuyết cực đại thấp nhất.
Phản hồi
Phương án đúng là: thuyết cực đại thấp nhất. Vì Tham khảo bài giảng Text mục 4.2.2. Thuyết cực đại thấp nhất (Thuyết Rawls)
The correct answer is: thuyết cực đại thấp nhất.

Trong biểu quyết theo đa số, hai hiện tượng nào luôn đi kèm với nhau?

Select one:
a. bỏ phiếu cho điểm và cử tri trung gian
b. nghịch lý biểu quyết và quay vòng biểu quyết đáp án đúng
c. cân bằng biểu quyết và cử tri đa đỉnh
d. bỏ phiếu đấu cặp và liên minh trong biểu quyết
Phản hồi
Phương án đúng là: nghịch lý biểu quyết và quay vòng biểu quyết.Vì đọc mục 521 chương 5 ý b
The correct answer is: nghịch lý biểu quyết và quay vòng biểu quyết

Nếu một quyết định bắt buộc phải được tất cả mọi người tham gia biểu quyết cùng nhất trí mới được thông qua thì việc ra quyết định đó đã tuân theo nguyên tắc

Select one:
a. biểu quyết theo đa số
b. không phải là nguyên tắc nào trong số kể trên
c. biểu quyết theo đa số tuyệt đối
d. nhất trí tuyệt đối đáp án đúng
Phản hồi
Phương án đúng là: nhất trí tuyệt đối.Vì đọc mục 521 chương 5 ý a
The correct answer is: nhất trí tuyệt đối

Ánh và Thảo vừa đạt được một thoả thuận về lịch trực nhật phòng làm việc chung của hai người. Thoả thuận đó được gọi là
Select one:
a. lựa chọn kỹ thuật
b. lựa chọn dân sự
c. lựa chọn cá nhân
d. lựa chọn công cộng đáp án đúng
Phản hồi
Phương án đúng là: lựa chọn công cộng.Vì đọc mục 511 chương 5
The correct answer is: lựa chọn công cộng

Kết quả cuối cùng của lựa chọn công cộng sẽ phản ánh đúng lựa chọn của cử tri trung gian. Định lý này được áp dụng trong trường hợp bỏ phiếu theo nguyên tắc

Select one:
a. biểu quyết theo đa số đáp án đúng
b. nhất trí tuyệt đối
c. không áp dụng trong bất cứ nguyên tắc nào nói trên
d. biểu quyết theo đa số tuyệt đối
Phản hồi
Phương án đúng là: biểu quyết theo đa số.Vì đọc mục 521 chương 5 mục cử tri trung gian và định lý cử tri trung gian
The correct answer is: biểu quyết theo đa số

Quay vòng trong biểu quyết là hiện tượng các phương án biểu quyết được

Select one:
a. sắp xếp theo vòng tròn để cho “đấu” với nhau.
b. “đấu” theo cặp, nhưng không có phương án nào “thắng” trong mọi cặp đấu.đáp án đúng
c. xáo trộn và rút thăm ngẫu nhiên để “đấu với nhau”.
d. sắp xếp để “đấu” với nhau qua nhiều vòng. Phương án nào “thắng” nhiều nhất trong tất cả các vòng sẽ được chọn.
Phản hồi
Phương án đúng là: “đấu” theo cặp, nhưng không có phương án nào “thắng” trong mọi cặp đấu.Vì đọc mục 521 chương 5 ý b về hiện tượng quay vòng
The correct answer is: “đấu” theo cặp, nhưng không có phương án nào “thắng” trong mọi cặp đấu.

Nếu có một cử tri có lựa chọn đa đỉnh thì biểu quyết theo thể thức đấu cặp trong nguyên tắc biểu quyết theo đa số sẽ

Select one:
a. không có phương án trả lời nào ở trên là đúng
b. chắc chắn dẫn đến cân bằng biểu quyết
c. không chắc dẫn đến cân bằng biểu quyết đáp án đúng
d. chắc chắn dẫn đến quay vòng biểu quyết
Phản hồi
Phương án đúng là: không chắc dẫn đến cân bằng biểu quyết.Vì đọc mục 521 chương 5 ý b về hiện tượng quay vòng trong biểu quyết
The correct answer is: không chắc dẫn đến cân bằng biểu quyết

Một giải đấu quần vợt được tổ chức theo thể thức đấu loại trực tiếp. Người thắng cuộc ở vòng trước sẽ được quyền vào thi đấu vòng trong cho đến khi tìm được nhà vô địch. Giải đấu này đang áp dụng thể thức tương tự như

Select one:
a. bỏ phiếu cùng lúc
b. bỏ phiếu cho điểm kết hợp liên minh trong biểu quyết
c. bỏ phiếu cho điểm
d. bỏ phiếu đấu cặp đáp án đúng
Phản hồi
Phương án đúng là: bỏ phiếu đấu cặp.Vì đọc mục 521 chương 5 ý b
The correct answer is: bỏ phiếu đấu cặp

Trường hợp nào dưới đây chắc chắn đảm bảo sẽ có cân bằng biểu quyết nếu tổ chức bỏ phiếu theo hình thức “đấu cặp” trong nguyên tắc bỏ phiếu theo đa số?
Select one:
a. mọi cử tri đều được phép mua bán phiếu bầu (hay còn gọi là liên minh).
b. mọi cử tri đều không gian lận trong bỏ phiếu
c. mọi cử tri đều tuân thủ quy luật lợi ích biên giảm dần
d. mọi cử tri đều không mua bán ngầm phiếu bầu (hay còn gọi là liên minh).
Phản hồi
Phương án đúng là: mọi cử tri đều tuân thủ quy luật lợi ích biên giảm dần.Vì đọc mục 521 chương 5 ý b về hiện tượng quay vòng trong biểu quyết
The correct answer is: mọi cử tri đều tuân thủ quy luật lợi ích biên giảm dần

Nếu tất cả các cử tri đều có lựa chọn đơn đỉnh thì biểu quyết theo thể thức đấu cặp trong nguyên tắc biểu quyết theo đa số sẽ

Select one:
a. không có phương án trả lời nào ở trên là đúng
b. chắc chắn dẫn đến cân bằng biểu quyết đáp án đúng
c. không chắc dẫn đến cân bằng biểu quyết
d. chắc chắn dẫn đến quay vòng biểu quyết
Phản hồi
Phương án đúng là: chắc chắn dẫn đến cân bằng biểu quyết.Vì Câu 8 đọc mục 521 chương 5 ý b về hiện tượng quay vòng
The correct answer is: chắc chắn dẫn đến cân bằng biểu quyết

Lựa chọn công cộng có tính chất
Select one:
a. không thể phân chia
b. bắt buộc (cưỡng chế)
c. có cả hai tính chất nói trên
d. không có tính chất nào như trên
Phản hồi
Phương án đúng là: có cả hai tính chất nói trên.Vì đọc mục 521 chương 5 lợi ích của lựa chọn công cộng
The correct answer is: có cả hai tính chất nói trên

Hạn chế của bỏ phiếu theo nguyên tắc biểu quyết theo đa số là có nguy cơ dẫn đến tình trạng

Select one:
a. không đạt được thoả thuận («giẫm chân tại chỗ»)
b. nhóm đa số áp chế nhóm thiểu số đáp án đúng
c. nhóm thiểu số được ưu tiên hơn nhóm đa số
d. cả hai nhóm thiểu số và đa số liên minh với nhau
Phản hồi
Phương án đúng là: nhóm đa số áp chế nhóm thiểu số.Vì đọc mục 521 chương 5 ý b phần hạn chế của nguyên tắc biểu quyết theo đa số
The correct answer is: nhóm đa số áp chế nhóm thiểu số

Lựa chọn theo nguyên tắc đa số giản đơn sẽ cho phép … miền ra quyết định so với lựa chọn theo nguyên tắc nhất trí tuyệt đối
Select one:
a. mở rộng đáp án đúng
b. có thể xảy ra một trong ba trường hợp trên
c. giữ nguyên
d. thu hẹp
Phản hồi
Phương án đúng là: mở rộng.Vì đọc mục 521 chương 5 về sự áp chế của đa số
The correct answer is: mở rộng

Đỉnh trong lựa chọn của cá nhân là điểm mà tất cả các điểm lựa chọn khác ở xung quanh đều … nó

Select one:
a. bất hợp lý hơn
b. cao hơn
c. ngang bằng
d. thấp hơn đáp án đúng
Phản hồi
Phương án đúng là: thấp hơn.Vì đọc mục 521 chương 5 ý b phần hạn chế của nguyên tắc biểu quyết theo đa số
The correct answer is: thấp hơn

Cân bằng Lindahl chỉ có thể thành công trong thực tế nếu có cơ chế buộc tất cả mọi người phải

Select one:
a. có lựa chọn đa đỉnh
b. bộc lộ chính xác mức sẵn sàng chi trả của mình cho hàng hoá đáp án đúng
c. có lựa chọn đơn đỉnh
d. tuân thủ chỉ đạo chung của chính phủ
Phản hồi
Phương án đúng là: bộc lộ chính xác mức sẵn sàng chi trả của mình cho hàng hoá.Vì đọc mục 521 chương 5 ý a
The correct answer is: bộc lộ chính xác mức sẵn sàng chi trả của mình cho hàng hoá

Thường trực Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc bỏ phiếu theo nguyên tắc

Select one:
a. nhất trí tuyệt đối đáp án đúng
b. biểu quyết theo đa số
c. không theo nguyên tắc nào như trên
d. biểu quyết theo đa số tuyệt đối
Phản hồi
Phương án đúng là: nhất trí tuyệt đối.Vì đọc mục 521 chương 5 ý a
The correct answer is: nhất trí tuyệt đối

Cử tri trung gian là cử tri

Select one:
a. không đảng phái.
b. có sự lựa chọn nằm ở giữa tập hợp lựa chọn của các cử tri đáp án đúng
c. có mức thu nhập bằng trung bình cộng thu nhập của tất cả các cử tri
d. bỏ phiếu trắng trong các phiên biểu quyết
Phản hồi
Phương án đúng là: có sự lựa chọn nằm ở giữa tập hợp lựa chọn của các cử tri.Vì đọc mục 521 chương 5 mục cử tri trung gian và định lý cử tri trung gian
The correct answer is: có sự lựa chọn nằm ở giữa tập hợp lựa chọn của các cử tri

Nguyên tắc bỏ phiếu nào dễ dẫn đến tình trạng “án binh bất động” nhất?

Select one:
a. biểu quyết theo đa số tuyệt đối
b. biểu quyết theo đa số
c. áp đặt của người lãnh đạo
d. nhất trí tuyệt đối đáp án đúng
Phản hồi
Phương án đúng là: nhất trí tuyệt đối.Vì đọc mục 521 chương 5 ý a về tính khả thi của mô hình Lindalh
The correct answer is: nhất trí tuyệt đối

Nếu một cá nhân nhất quán với quy luật độ thoả dụng biên giảm dần trong lựa chọn các phương án thì cá nhân đó sẽ có

Select one:
a. lựa chọn đơn đỉnh đáp án đúng
b. hoặc a hoặc b.
c. lựa chọn đa đỉnh
d. cả a và b đều sai.
Phản hồi
Phương án đúng là: lựa chọn đơn đỉnh.Vì đọc mục 521 chương 5 ý b về hiện tượng quay vòng trong biểu quyết
The correct answer is: lựa chọn đơn đỉnh

Trong một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm Chủ tịch của một câu lạc bộ, ban tổ chức tuyên bố: “Nếu đạt được quá hai phần ba số thành viên Câu lạc bộ bỏ phiếu bất tín nhiệm thì Chủ tịch sẽ phải từ chức”. Như vậy, Câu lạc bộ này đang áp dụng nguyên tắc bỏ phiếu

Select one:
a. áp đảo
b. biểu quyết theo đa số
c. biểu quyết theo đa số tuyệt đối đáp án đúng
d. nhất trí tuyệt đối
Phản hồi
Phương án đúng là: biểu quyết theo đa số tuyệt đối.Vì đọc mục 521 chương 5 ý c
The correct answer is: biểu quyết theo đa số tuyệt đối

Nếu một quyết định chỉ cần có quá nửa số người tham gia biểu quyết cùng nhất trí là được thông qua thì việc ra quyết định đó đã tuân theo nguyên tắc
Select one:
a. biểu quyết theo đa số đáp án đúng
b. biểu quyết theo đa số tuyệt đối
c. không phải là nguyên tắc nào trong số kể trên
d. nhất trí tuyệt đối
Phản hồi
Phương án đúng là: biểu quyết theo đa số.Vì đọc mục 521 chương 5 ý b
The correct answer is: biểu quyết theo đa số

Nếu một quyết định phải được một tỉ lệ lớn hơn tỉ lệ “quá bán” số người tham gia biểu quyết cùng nhất trí mới được thông qua thì việc ra quyết định đó đã tuân theo nguyên tắc

Select one:
a. không phải là nguyên tắc nào trong số kể trên
b. biểu quyết theo đa số tuyệt đối đáp án đúng
c. nhất trí tuyệt đối
d. biểu quyết theo đa số
Phản hồi
Phương án đúng là: biểu quyết theo đa số tuyệt đối.Vì đọc mục 521 chương 5 ý c
The correct answer is: biểu quyết theo đa số tuyệt đối

Định lý Bất khả thi của Arrow là kết quả của việc Arrow
Select one:
a. đi tìm một cơ chế lựa chọn công cộng lý tưởng đáp án đúng
b. đi tìm nguyên nhân dẫn đến hiện tượng cử tri có lựa chọn đa đỉnh
c. chứng minh cho sự không tưởng của nguyên tắc nhất trí tuyệt đối
d. chứng minh cho sự kém hiệu quả của nguyên tắc bỏ phiếu theo đa số
Phản hồi
Phương án đúng là: đi tìm một cơ chế lựa chọn công cộng lý tưởng.Vì đọc mục 523 chương 5
The correct answer is: đi tìm một cơ chế lựa chọn công cộng lý tưởng

Nguyên tắc bỏ phiếu… quy định một lựa chọn phải nhận được một tỉ lệ phiếu bầu đồng ý cao hơn 50% và thấp hơn 100% mới được thông qua

Select one:
a. theo áp đặt của người lãnh đạo
b. nhất trí tuyệt đối
c. theo đa số tuyệt đối đáp án đúng
d. theo đa số
Phản hồi
Phương án đúng là: theo đa số tuyệt đối.Vì đọc mục 521 chương 5 ý c
The correct answer is: theo đa số tuyệt đối

Một cách gọi khác của liên minh trong biểu quyết là

Select one:
a. nghịch lý biểu quyết
b. lựa chọn đa đỉnh
c. lựa chọn đơn đỉnh
d. mua bán phiếu bầu đáp án đúng
Phản hồi
Phương án đúng là: mua bán phiếu bầu.Vì đọc mục 522 chương 5 ý c Liên minh trong biểu quyết theo đa số
The correct answer is: mua bán phiếu bầu

Lợi ích của hành động tập thể là ở chỗ, nhờ có hành động, xã hội có thể tiến từ một điểm phân bổ nguồn lực không hiệu quả đến một điểm phân bổ nguồn lực khác
Select one:
a. là hoàn thiện Pareto so với điểm ban đầu
b. tương đương với điểm phân bổ ban đầu
c. gần với đường giới hạn khả năng sản xuất hơn
d. là hiệu quả Pareto
Phản hồi
Phương án đúng là: gần với đường giới hạn khả năng sản xuất hơn.Vì đọc mục 511 chương 5
The correct answer is: gần với đường giới hạn khả năng sản xuất hơn

Đúng

Bản chất Định lý bất khả thi của Arrow là ông cho rằng không có cách nào
Select one:
a. ra quyết định công cộng được.
b. có được một nguyên tắc lựa chọn công cộng đáp ứng được tất cả các tiêu chuẩn về hiệu quả, công bằng và dân chủ.
c. Cả ba ý trên đều đúng.
d. hài lòng được tất cả các cử tri
Phản hồi
Phương án đúng là: có được một nguyên tắc lựa chọn công cộng đáp ứng được tất cả các tiêu chuẩn về hiệu quả, công bằng và dân chủ.Vì đọc mục 523 chương 5
The correct answer is: có được một nguyên tắc lựa chọn công cộng đáp ứng được tất cả các tiêu chuẩn về hiệu quả, công bằng và dân chủ.

Mặc dù qui trình bầu cử là trung thực và các cử tri đều nhất quán về phương án lựa chọn của mình, nhưng kết quả bầu cử vẫn có thể bị thao túng bởi cá nhân sắp xếp lịch trình bỏ phiếu. Vấn đề này được gọi là

Select one:
a. quay vòng biểu quyết
b. cân bằng biểu quyết
c. nghịch lý biểu quyết đáp án đúng
d. liên minh trong biểu quyết
Phản hồi
Phương án đúng là: nghịch lý biểu quyết.Vì đọc mục 521 chương 5 ý b về hiện tượng quay vòng trong biểu quyết
The correct answer is: nghịch lý biểu quyết

Lựa chọn đơn đỉnh là lựa chọn của cá nhân mà nếu di chuyển sang trái trong biểu đồ lựa chọn của anh ta, độ thoả dụng của anh ta sẽ giảm dần. Nếu di chuyển sang phải thì độ thoả dụng của anh ta

Select one:
a. lúc đầu sẽ giảm, sau đó tăng
b. sẽ tăng dần
c. lúc đầu sẽ tăng, sau đó giảm
d. cũng sẽ giảm dần đáp án đúng
Phản hồi
Phương án đúng là: cũng sẽ giảm dần.Vì đọc mục 521 chương 5 ý b phần hạn chế của nguyên tắc biểu quyết theo đa số
The correct answer is: cũng sẽ giảm dần

Lựa chọn đa đỉnh là lựa chọn của cá nhân mà nếu di chuyển theo một hướng nhất định nào đó trong biểu đồ lựa chọn của anh ta thì độ thoả dụng của anh ta cũng sẽ

Select one:
a. lúc đầu giảm, sau đó tăng đáp án đúng
b. giảm dần
c. lúc đầu tăng, sau đó giảm
d. tăng dần
Phản hồi
Phương án đúng là: lúc đầu giảm, sau đó tăng.Vì đọc mục 521 chương 5 ý b phần hạn chế của nguyên tắc biểu quyết theo đa số
The correct answer is: lúc đầu giảm, sau đó tăng

Liên minh trong biểu quyết có thể dẫn đến kết quả làm phúc lợi xã hội

Select one:
a. giữ nguyên
b. tăng
c. giảm
d. một trong ba phương án đều đúng đáp án đúng
Phản hồi
Phương án đúng là: một trong ba phương án đều đúng.Vì đọc mục 522 chương 5 ý c Liên minh trong biểu quyết theo đa số
The correct answer is: một trong ba phương án đều đúng

Thể thức nào dưới đây vừa cho phép cử tri đưa ra thứ tự xếp hạng các phương án mà mình ưa thích, vừa bộc lộ được mức độ ưa thích tương đối của mình đối với từng phương án?

Select one:
a. Bỏ phiếu đấu cặp
b. Bỏ phiếu cùng lúc
c. Bỏ phiếu cho điểm đáp án đúng
d. Áp đặt của người lãnh đạo
Phản hồi
Phương án đúng là: Bỏ phiếu cho điểm.Vì đọc mục 522 chương 5 ý a Nguyên tắc biểu quyết cùng lúc và biểu quyết cho điểm
The correct answer is: Bỏ phiếu cho điểm

Lựa chọn công cộng có tính chất
Select one:
a. có cả hai tính chất nói trên
b. bắt buộc (cưỡng chế)
c. không có tính chất nào như trên
d. không thể phân chia
Phản hồi
Phương án đúng là: có cả hai tính chất nói trên.Vì đọc mục 521 chương 5 lợi ích của lựa chọn công cộng
The correct answer is: có cả hai tính chất nói trên

Bản chất Định lý bất khả thi của Arrow là ông cho rằng không có cách nào
Select one:
a. ra quyết định công cộng được.
b. hài lòng được tất cả các cử tri
c. có được một nguyên tắc lựa chọn công cộng đáp ứng được tất cả các tiêu chuẩn về hiệu quả, công bằng và dân chủ.
d. Cả ba ý trên đều đúng.
Phản hồi
Phương án đúng là: có được một nguyên tắc lựa chọn công cộng đáp ứng được tất cả các tiêu chuẩn về hiệu quả, công bằng và dân chủ.Vì đọc mục 523 chương 5
The correct answer is: có được một nguyên tắc lựa chọn công cộng đáp ứng được tất cả các tiêu chuẩn về hiệu quả, công bằng và dân chủ.

Thể thức bỏ phiếu nào dưới đây cho phép các cử tri chỉ cần tham gia một lần bỏ phiếu là đã có thể tìm ra phương án được quyết định theo nguyên tắc bỏ phiếu theo đa số?

Select one:
a. Cả (b) và (c) đáp án đúng
b. Bỏ phiếu cho điểm
c. Bỏ phiếu cùng lúc
d. Bỏ phiếu đấu cặp
Phản hồi
Phương án đúng là: Cả (b) và (c).Vì đọc mục 522 chương 5 ý a Nguyên tắc biểu quyết cùng lúc và biểu quyết cho điểm
The correct answer is: Cả (b) và (c)

Lợi ích của hành động tập thể là ở chỗ, nhờ có hành động, xã hội có thể tiến từ một điểm phân bổ nguồn lực không hiệu quả đến một điểm phân bổ nguồn lực khác
Select one:
a. tương đương với điểm phân bổ ban đầu
b. là hiệu quả Pareto
c. gần với đường giới hạn khả năng sản xuất hơn
d. là hoàn thiện Pareto so với điểm ban đầu
Phản hồi
Phương án đúng là: gần với đường giới hạn khả năng sản xuất hơn.Vì đọc mục 511 chương 5
The correct answer is: gần với đường giới hạn khả năng sản xuất hơn

Trường hợp nào dưới đây chắc chắn đảm bảo sẽ có cân bằng biểu quyết nếu tổ chức bỏ phiếu theo hình thức “đấu cặp” trong nguyên tắc bỏ phiếu theo đa số?
Select one:
a. mọi cử tri đều được phép mua bán phiếu bầu (hay còn gọi là liên minh).
b. mọi cử tri đều tuân thủ quy luật lợi ích biên giảm dần
c. mọi cử tri đều không mua bán ngầm phiếu bầu (hay còn gọi là liên minh).
d. mọi cử tri đều không gian lận trong bỏ phiếu
Phản hồi
Phương án đúng là: mọi cử tri đều tuân thủ quy luật lợi ích biên giảm dần.Vì đọc mục 521 chương 5 ý b về hiện tượng quay vòng trong biểu quyết
The correct answer is: mọi cử tri đều tuân thủ quy luật lợi ích biên giảm dần

Việc cho phép các doanh nghiệp mua bán giấy phép xả thải nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường là một giải pháp thuộc nhóm chính sách:

Select one:
a. hợp thức hóa thị trường. đáp án đúng
b. quy định khung.
c. tự do hóa thị trường.
d. mô phỏng thị trường.
Phản hồi
Phương án đúng là: hợp thức hóa thị trường. Vì Mục 6.2 – Nhóm công cụ chính sách tạo cơ chế thúc đẩy thị trường (Bài giảng)
The correct answer is: hợp thức hóa thị trường.

Việc các doanh nghiệp tư nhân tham gia xây cầu theo hình thức BOT là hình thức chính phủ:

Select one:
a. Cung cấp trực tiếp qua các doanh nghiệp Nhà nước.
b. Thuê ngoài trực tiếp. đáp án đúng
c. Thuê ngoài gián tiếp
d. Cung cấp trực tiếp qua bộ máy hành chính sự nghiệp.
Phản hồi
Phương án đúng là: Thuê ngoài trực tiếp. Vì Mục 6.4 – Nhóm công cụ chính sách sử dụng khu vực kinh tế nhà nước tham gia cung ứng hàng hóa dịch vụ (Bài giảng)
The correct answer is: Thuê ngoài trực tiếp.

Việc những người có bảo hiểm y tế không quan tâm bảo vệ sức khoẻ của mình là hành vi

Select one:
a. Không phải các trường hợp trên.
b. Lựa chọn ngược.
c. Lợi dụng bảo lãnh cố ý làm liều. đáp án đúng
d. Hội chứng bên thứ ba trả tiền.
Phản hồi
Phương án đúng là: Lợi dụng bảo lãnh cố ý làm liều. Vì Mục 6.5.1 – Hạn chế của Bảo hiểm (Bài giảng)
The correct answer is: Lợi dụng bảo lãnh cố ý làm liều.

Quan điểm phổ biến hiện nay cho rằng, biểu hiện của sự nghèo khổ là:
Select one:
a. không được tiếp cận các dịch vụ cơ bản như giáo dục, y tế.
b. dễ bị tổn thương, không có tiếng nói và bất lực.
c. cả ba khía cạnh trên đều đúng.
d. sự khốn cùng về vật chất.
Phản hồi
Phương án đúng là: cả ba khía cạnh trên đều đúng. Vì Tham khảo bài giảng Text phần lời dẫn mục 4.2. Các lý thuyết về phân phối lại thu nhập
The correct answer is: cả ba khía cạnh trên đều đúng.

Trường hợp nào dưới đây chắc chắn đảm bảo sẽ có cân bằng biểu quyết nếu tổ chức bỏ phiếu theo hình thức “đấu cặp” trong nguyên tắc bỏ phiếu theo đa số?
Select one:
a. mọi cử tri đều không mua bán ngầm phiếu bầu (hay còn gọi là liên minh).
b. mọi cử tri đều không gian lận trong bỏ phiếu
c. mọi cử tri đều tuân thủ quy luật lợi ích biên giảm dần
d. mọi cử tri đều được phép mua bán phiếu bầu (hay còn gọi là liên minh).
Phản hồi
Phương án đúng là: mọi cử tri đều tuân thủ quy luật lợi ích biên giảm dần.Vì đọc mục 521 chương 5 ý b về hiện tượng quay vòng trong biểu quyết
The correct answer is: mọi cử tri đều tuân thủ quy luật lợi ích biên giảm dần

Sự mất mát về phúc lợi xã hội mà không thể bù đắp được bằng doanh thu thuế được gọi là

Select one:
a. tổn thất phúc lợi của thuế. Đáp án đúng
b. thất thu thuế.
c. gánh nặng thuế của xã hội.
d. gánh nặng quá mức của thuế.
Phản hồi
Phương án đúng là: tổn thất phúc lợi của thuế. Vì Mục 6.3.1.a – Phân tích về tác động của thuế (Bài giảng)
The correct answer is: tổn thất phúc lợi của thuế.

Mọi yếu tố khác như nhau, trong điều kiện thị trường hàng hóa bình thường, nếu gánh nặng thuế của người tiêu dùng lớn hơn gánh nặng thuế của người sản xuất thì

Select one:
a. tổn thất thuế về phía người tiêu dùng cũng lớn hơn tổn thất thuế về phía người sản xuất. đáp án đúng
b. tổn thất thuế về phía người tiêu dùng sẽ nhỏ hơn hoặc bằng tổn thất thuế về phía người sản xuất.
c. tổn thất thuế về phía người tiêu dùng cũng lớn hơn hoặc bằng tổn thất thuế về phía người sản xuất.
d. tổn thất thuế về phía người tiêu dùng sẽ nhỏ hơn tổn thất thuế về phía người sản xuất.
Phản hồi
Phương án đúng là: tổn thất thuế về phía người tiêu dùng cũng lớn hơn tổn thất thuế về phía người sản xuất. Vì Hình 6.6 – Mục 6.3.1 – Phân tích tác động của Thuế (Bài giảng và slide)
The correct answer is: tổn thất thuế về phía người tiêu dùng cũng lớn hơn tổn thất thuế về phía người sản xuất.

Quy định về giá trần:

Select one:
a. Luôn bảo vệ được cho lợi ích của người sản xuất.
b. Luôn bảo vệ được cho lợi ích của người tiêu dùng.
c. Mục đích để bảo vệ được lợi ích của người sản xuất nhưng không phải lúc nào cũng đạt được.
d. Mục đích để bảo vệ được lợi ích của người tiêu dùng nhưng không phải lúc nào cũng đạt được. đáp án đúng
Phản hồi
Phương án đúng là: Mục đích để bảo vệ được lợi ích của người tiêu dùng nhưng không phải lúc nào cũng đạt được. Vì Mục 6.1.2.a – Quy định về giá – Giá trần (Bài giảng và slide)
The correct answer is: Mục đích để bảo vệ được lợi ích của người tiêu dùng nhưng không phải lúc nào cũng đạt được.

Giải pháp nào có thể kết hợp với chính sách giá sàn để khiến chính sách này hiệu quả?
Select one:
a. Kết hợp với chính sách kiểm soát về lượng để hạn chế dư cung.
b. Chính phủ mua lượng dư cung và viện trợ cho quốc gia khác.
c. Chính phủ mua lượng dư cung và bán lại với giá rẻ hơn.
d. Các biện pháp trên đều không đạt được hiệu quả.
Phản hồi
Phương án đúng là: Các biện pháp trên đều không đạt được hiệu quả. Vì Mục 6.1.2.a – Quy định về giá – Giá sàn (Bài giảng và slide)
The correct answer is: Các biện pháp trên đều không đạt được hiệu quả.
Nếu một cách phân phối lại làm cho độ thỏa dụng của người giàu tăng thêm 3 đơn vị lợi ích và độ thỏa dụng của người nghèo giảm 2 đơn vị lợi ích thì cách phân phối lại đó được thuyết nào dưới đây chấp nhận?
Select one:
a. quan điểm bình quân đồng đều.
b. thuyết vị lợi.
c. quan điểm phi cá nhân chủ nghĩa.
d. thuyết cực đại thấp nhất.
Phản hồi
Phương án đúng là: thuyết vị lợi. Vì Tham khảo bài giảng Text mục 4.2.1. Thuyết vị lợi
The correct answer is: thuyết vị lợi.

Chỉ số đếm đầu là tên gọi khác của thước đo đói nghèo nào dưới đây?

Select one:
a. Bình phương khoảng nghèo.
b. Khoảng nghèo.
c. Ngưỡng nghèo
d. Tỉ lệ nghèo. Đáp án đúng
Phản hồi
Phương án đúng là: Tỉ lệ nghèo. Vì Tham khảo bài giảng Text mục 4.4.1.b Thước đo đói nghèo
The correct answer is: Tỉ lệ nghèo.

Việc Quốc hội thông qua Luật Thể dục, thể thao sửa đổi, theo đó chính thức hợp thức hóa đặt cược thể thao là một chính sách nhằm:

Select one:
a. Mô phỏng thị trường.
b. Hỗ trợ hình thành thị trường.
c. Không phải 3 dạng trên.
d. Tự do hóa thị trường. đáp án đúng
Phản hồi
Phương án đúng là: Tự do hóa thị trường. Vì Mục 6.2 – Nhóm công cụ chính sách tạo cơ chế thúc đẩy thị trường (Bài giảng)
The correct answer is: Tự do hóa thị trường.

Nếu mọi yếu tố khác như nhau, trong điều kiện bình thường, đường cung càng co giãn thì thuế đánh vào bên cầu:
Select one:
a. do người sản xuất chịu càng nhiều hơn.
b. chưa kết luận được người sản xuất hay người tiêu dùng chịu nhiều hơn
c. chia đều cho người sản xuất và người tiêu dùng.
d. do người tiêu dùng chịu càng nhiều hơn.
Phản hồi
Phương án đúng là: do người tiêu dùng chịu càng nhiều hơn. Vì Hình 6.6 – Mục 6.3.1 – Phân tích tác động của Thuế (Bài giảng và slide)
The correct answer is: do người tiêu dùng chịu càng nhiều hơn.

Trong điều kiện thị trường bình thường và các yếu tố khác như nhau, nếu đường cung co giãn nhiều, đường cầu co giãn ít thì phân bổ thuế hoặc trợ cấp của người sản xuất so với người tiêu dùng sẽ là:

Select one:
a. ít thuế, nhiều trợ cấp
b. Nhiều thuế, ít trợ cấp
c. Nhiều thuế, nhiều trợ cấp
d. ít thuế, ít trợ cấp đáp án đúng
Phản hồi
Phương án đúng là: ít thuế, ít trợ cấp. Vì Hình 6.6 – Mục 6.3.1 – Thuế và Mục 6.3.2 – Trợ cấp (Bài giảng và slide)
The correct answer is: ít thuế, ít trợ cấp

Chính phủ cấp kinh phí để các tổ chức phi lợi nhuận cung ứng hàng hóa dịch vụ gọi là hình thức

Select one:
a. Thuê ngoài gián tiếp. đáp án đúng
b. Cung cấp trực tiếp qua bộ máy hành chính sự nghiệp.
c. Cung cấp trực tiếp qua các doanh nghiệp Nhà nước.
d. Thuê ngoài trực tiếp.
Phản hồi
Phương án đúng là: Thuê ngoài gián tiếp. Vì Mục 6.4 – Nhóm công cụ chính sách sử dụng khu vực kinh tế nhà nước tham gia cung ứng hàng hóa dịch vụ (Bài giảng)
The correct answer is: Thuê ngoài gián tiếp.

Tôn trọng và bảo vệ quyền sở hữu tư nhân về tài sản là một biện pháp nhằm
Select one:
a. Mô phỏng thị trường.
b. Kiểm soát thị trường.
c. Hỗ trợ sự hình thành của thị trường. đáp án đúng
d. Tự do hóa thị trường.
Phản hồi
Phương án đúng là: Hỗ trợ sự hình thành của thị trường. Vì Mục 6.2 – Nhóm công cụ chính sách tạo cơ chế thúc đẩy thị trường (Bài giảng)
The correct answer is: Hỗ trợ sự hình thành của thị trường.

Hình thức thuê ngoài gián tiếp thông qua các tổ chức phi lợi nhuận có ưu điểm là:
Select one:
a. Họ dễ kêu gọi sự đóng góp tự nguyện của các thành phần xã hội khác.
b. Họ không có động cơ tối đa hoá lợi nhuận.
c. Tất cả các lý do trên.
d. Họ thường linh hoạt hơn trong việc cung ứng dịch vụ.
Phản hồi

Quy định về giá sàn:

Select one:
a. Luôn bảo vệ được cho lợi ích của người tiêu dùng.
b. Mục đích để bảo vệ được lợi ích của người sản xuất nhưng không phải lúc nào cũng đạt được. đáp án đúng
c. Luôn bảo vệ được cho lợi ích của người sản xuất.
d. Mục đích để bảo vệ được lợi ích của người tiêu dùng nhưng không phải lúc nào cũng đạt được.
Phản hồi
Phương án đúng là: Mục đích để bảo vệ được lợi ích của người sản xuất nhưng không phải lúc nào cũng đạt được. Vì Mục 6.1.2.a – Quy định về giá – Giá sàn (Bài giảng và slide)
The correct answer is: Mục đích để bảo vệ được lợi ích của người sản xuất nhưng không phải lúc nào cũng đạt được.

Bảo hiểm bắt buộc của chính phủ sẽ góp phần khắc phục được hiện tượng

Select one:
a. Kẻ ăn không.
b. Hội chứng bên thứ ba trả tiền.
c. Lựa chọn ngược. đáp án đúng
d. Lợi dụng bảo lãnh, cố ý làm liều.
Phản hồi
Phương án đúng là: Lựa chọn ngược. Vì Mục 6.5.1.a – Bảo hiểm bắt buộc (Bài giảng)

Đấu giá là một biện pháp nhằm:

Select one:
a. Kiểm soát trực tiếp.
b. Tự do hoá thị trường.
c. Mô phỏng thị trường. đáp án đúng
d. Hỗ trợ sự hình thành của thị trường.
Phản hồi
Phương án đúng là: Mô phỏng thị trường. Vì Mục 6.2.3 – Mô phỏng thị trường (Bài giảng)
The correct answer is: Mô phỏng thị trường.

Quy định “cấp giấy phép hành nghề” của Chính phủ thuộc nhóm chính sách:

Select one:
a. Tự do hoá thị trường.
b. Hỗ trợ sự hình thành của thị trường.
c. Kiểm soát trực tiếp. đáp án đúng
d. Mô phỏng thị trường.
Phản hồi
Phương án đúng là: Kiểm soát trực tiếp. Vì Mục 6.1.2.c – Quy định về cung cấp thông tin (Bài giảng)
The correct answer is: Kiểm soát trực tiếp.

Nếu mọi yếu tố khác như nhau, trong điều kiện bình thường, đường cung càng co giãn thì trợ cấp bên cầu mang lại:

Select one:
a. chưa kết luận được mang lại lợi ích nhiều cho người sản xuất hay tiêu dùng.
b. lợi ích hơn cho người sản xuất càng lớn hơn lợi ích cho người tiêu dùng.
c. lợi ích hơn cho người tiêu dùng càng lớn hơn lợi ích cho người sản xuất. đáp án đúng
d. lợi ích cho người sản xuất và người tiêu dùng như nhau.
Phản hồi
Phương án đúng là: lợi ích hơn cho người tiêu dùng càng lớn hơn lợi ích cho người sản xuất. Vì Hình 6.6 – Mục 6.3.2 – Phân tích tác động của Trợ cấp (Bài giảng và slide)
The correct answer is: lợi ích hơn cho người tiêu dùng càng lớn hơn lợi ích cho người sản xuất.

Lý do cơ bản nhất khiến rất ít các công ty tư nhân tham gia lĩnh vực bảo hiểm y tế tự nguyện là:

Select one:
a. Hội chứng bên thứ ba trả tiền.
b. Hành vi lợi dụng bảo lãnh cố ý làm liều.
c. Hiện tượng lựa chọn ngược. đáp án đúng
d. Hiện tượng kẻ ăn không.
Phản hồi
Phương án đúng là: Hiện tượng lựa chọn ngược. Vì Mục 6.5.1 – Hạn chế của Bảo hiểm (Bài giảng)
The correct answer is: Hiện tượng lựa chọn ngược.

Việc người gửi tiền có xu hướng thích gửi tiền vào những ngân hàng đã tham gia Quỹ Bảo hiểm Tín dụng Ngân hàng hơn mà không cần biết hoạt động của những ngân hàng này ra sao là biểu hiện của hành vi:

Select one:
a. Không phải các hành vi trên.
b. Hội chứng bên thứ ba trả tiền.
c. Lợi dụng bảo lãnh, cố ý làm liều. đáp án đúng
d. Lựa chọn ngược.
Phản hồi
Phương án đúng là: Lợi dụng bảo lãnh, cố ý làm liều. Vì Mục 6.5.1 – Hạn chế của Bảo hiểm (Bài giảng)
The correct answer is: Lợi dụng bảo lãnh, cố ý làm liều.

Nếu mọi yếu tố khác như nhau, trong điều kiện bình thường, đường cung càng co giãn thì thuế đánh vào bên cầu:
Select one:
a. do người tiêu dùng chịu càng nhiều hơn.
b. chưa kết luận được người sản xuất hay người tiêu dùng chịu nhiều hơn
c. chia đều cho người sản xuất và người tiêu dùng.
d. do người sản xuất chịu càng nhiều hơn.
Phản hồi
Phương án đúng là: do người tiêu dùng chịu càng nhiều hơn. Vì Hình 6.6 – Mục 6.3.1 – Phân tích tác động của Thuế (Bài giảng và slide)
The correct answer is: do người tiêu dùng chịu càng nhiều hơn.

Đúng

Việc cung ứng hàng hoá, dịch vụ bằng DNNN xuất phát từ những lý do:
Select one:
a. Tất cả các lý do trên.
b. DNNN là một nhân tố quan trọng góp phần vào sự tăng trưởng chung của nền kinh tế.
c. DNNN là một công cụ để góp phần khắc phục các thất bại của thị trường và thực hiện công bằng xã hội.
d. DNNN có lợi thế so sánh so với các doanh nghiệp cùng loại thuộc các khu vực khác của nền kinh tế.
Phản hồi
Phương án đúng là: Tất cả các lý do trên. Vì Mục 6.4.1.a – Cung ứng qua các doanh nghiệp nhà nước (Bài giảng)
The correct answer is: Tất cả các lý do trên.

Người dân bị mất đất được nhận tiền giải phóng mặt bằng khi thực hiện các dự án bất động sản là hình thức:

Select one:
a. trợ cấp khó khăn.
b. bảo hiểm.
c. dự trữ quốc gia.
d. đền bù tạm thời. đáp án đúng
Phản hồi
Phương án đúng là: đền bù tạm thời. Vì Mục 6.5.2 – Giảm nhẹ nguy cơ tổn thương (Bài giảng)
The correct answer is: đền bù tạm thời.

Nếu mọi yếu tố khác như nhau, trong điều kiện bình thường, đường cung co giãn ít, đường cầu co giãn nhiều thì thuế sẽ khiến cho

Select one:
a. tổn thất thuế chia đều giữa người sản xuất và người tiêu dùng.
b. tổn thất thuế về phía người tiêu dùng lớn hơn tổn thất về phía người sản xuất.
c. chưa kết luận được tổn thất thuế về phía bên nào lớn hơn.
d. tổn thất thuế về phía người sản xuất lớn hơn tổn thất về phía người tiêu dùng. Đáp án đúng
Phản hồi
Phương án đúng là: tổn thất thuế về phía người sản xuất lớn hơn tổn thất về phía người tiêu dùng. Vì Hình 6.6 – Mục 6.3.1 – Phân tích tác động của Thuế (Bài giảng và slide)
The correct answer is: tổn thất thuế về phía người sản xuất lớn hơn tổn thất về phía người tiêu dùng.

Nếu mọi yếu tố khác như nhau, trong điều kiện bình thường, đường cầu càng thoải thì trợ cấp bên cung mang lại:
Select one:
a. lợi ích hơn cho người tiêu dùng càng lớn hơn lợi ích cho người sản xuất.
b. chưa kết luận được mang lại lợi ích nhiều cho người sản xuất hay tiêu dùng.
c. lợi ích hơn cho người sản xuất càng lớn hơn lợi ích cho người tiêu dùng.
d. lợi ích cho người sản xuất và người tiêu dùng như nhau.
Phản hồi
Phương án đúng là: lợi ích hơn cho người sản xuất càng lớn hơn lợi ích cho người tiêu dung. Vì Hình 6.6 – Mục 6.3.1 – Phân tích tác động của Trợ cấp (Bài giảng và slide)
The correct answer is: lợi ích hơn cho người sản xuất càng lớn hơn lợi ích cho người tiêu dùng.
Trường hợp nào dưới đây, chính phủ không cần can thiệp hoặc chỉ can thiệp ở phạm vi hạn chế nhất?
Select one:
a. giao dịch thương mại điện tử
b. mua bán và chuyển giao công nghệ
c. giao dịch mua bán xe ô tô mới
d. giáo dục tiểu học
Phản hồi
Phương án đúng là: giao dịch mua bán xe ô tô mới. Vì Tham khảo mục 1.2.3 (thất bại của thị trường – cơ sở để chính phủ can thiệp vào nền kinh tế), (Bài giảng text)
The correct answer is: giao dịch mua bán xe ô tô mới

Đúng

Theo điều kiện biên về tính hiệu quả, nguyên nhân khiến thị trường phân bổ nguồn lực chưa đạt mức hiệu quả xã hội (trong những trường hợp thất bại thị trường) là do
Select one:
a. phải có cả (a) và (b) xảy ra đồng thời
b. chỉ cần ít nhất (a) hoặc (b) xảy ra
c. chi phí biên xã hội khác chi phí biên tư nhân (MSC ≠ MPC)
d. lợi ích biên xã hội khác lợi ích biên tư nhân (MSB ≠ MPB)
Phản hồi
Phương án đúng là: chỉ cần ít nhất (a) hoặc (b) xảy ra. Vì Tham khảo mục 1.2.1 c (điều kiện biên về tính hiệu quả), (Bài giảng text)
The correct answer is: chỉ cần ít nhất (a) hoặc (b) xảy ra

Đúng

Tỉ suất thay thế kỹ thuật biên cho biết
Select one:
a. không ý nào trong ba ý (a), (b) và (c).
b. khả năng thay thế lẫn nhau trong việc sản xuất giữa hai hàng hoá với quỹ đầu vào cho trước.
c. khả năng thay thế lẫn nhau giữa hai hàng hoá để tạo ra mức thoả dụng không đổi.
d. khả năng thay thế lẫn nhau giữa hai đầu vào để tạo ra mức sản lượng không đổi.
Phản hồi
Phương án đúng là: khả năng thay thế lẫn nhau giữa hai đầu vào để tạo ra mức sản lượng không đổi. Vì Tương tự câu 21 và ôn lại kiến thức Kinh tế học vi mô
The correct answer is: khả năng thay thế lẫn nhau giữa hai đầu vào để tạo ra mức sản lượng không đổi.

Trường hợp nào dưới đây cần sự can thiệp của chính phủ?
Select one:
a. Bà Phương bối rối không biết các loại thuốc được bán trên thị trường có thực sự công hiệu như quảng cáo hay không.
b. Chị Hoa đề nghị cửa hàng hoàn lại tiền mua một chiếc váy vì váy bị lỗi.
c. Ông Ngọc phàn nàn vì giá gas hiện đã tăng quá nhanh so với khả năng thu nhập của ông.
d. Anh Chinh không mua được vé xem bóng đá vì vé đã được bán hết từ tuần trước.
Phản hồi
Phương án đúng là: Bà Phương bối rối không biết các loại thuốc được bán trên thị trường có thực sự công hiệu như quảng cáo hay không. Vì Tương tự câu 12
The correct answer is: Bà Phương bối rối không biết các loại thuốc được bán trên thị trường có thực sự công hiệu như quảng cáo hay không.

Sai

Để hạn chế tình trạng tắc nghẽn giao thông nội đô, chính quyền thành phố đã có chính sách mở rộng mạng lưới xe buýt công cộng. Dịch vụ xe buýt công cộng là
Select one:
a. hàng hoá cá nhân
b. hàng hoá xa xỉ
c. hàng hoá công cộng
d. hàng hoá thứ cấp
Phản hồi
Phương án đúng là: hàng hoá cá nhân. Vì Tham khảo mục 1.2.3 (thất bại của thị trường – cơ sở để chính phủ can thiệp vào nền kinh tế), phần hàng hoá công cộng, (Bài giảng text)
The correct answer is: hàng hoá cá nhân

 

Mô hình kế hoạch hoá tập trung phát huy tác dụng tích cực nhất của nói trong bối cảnh nền kinh tế

Select one:
a. tự cung tự cấp
b. thời chiến. đáp án đúng
c. thị trường tự do.
d. mở cửa, hội nhập quốc tế.
Phản hồi
Phương án đúng là: thời chiến Vì Tham khảo mục 1.1.2 (các mô hình tổ chức kinh tế), phần nói về nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung, (Bài giảng text)
The correct answer is: thời chiến.

. Một trạng thái cân bằng của nền kinh tế được coi đạt hiệu quả theo tiêu chuẩn Pareto khi tại đó, nền kinh tế đạt
Select one:
a. hiệu quả Pareto hỗn hợp.
b. hiệu quả Pareto trong tiêu dùng (phân phối/trao đổi).
c. hiệu quả Pareto trong sản xuất.
d. đồng thời đạt cả ba điều kiện hiệu quả sản xuất, trao đổi và hỗn hợp.
Phản hồi
Phương án đúng là: đồng thời đạt cả ba điều kiện hiệu quả sản xuất, trao đổi và hỗn hợp. Vì Tham khảo mục 1.2.1. b (các điều kiện đạt hiệu quả Pareto) và Phụ lục của bài, (Bài giảng text)
The correct answer is: đồng thời đạt cả ba điều kiện hiệu quả sản xuất, trao đổi và hỗn hợp.

Đúng

Các quyết định công cộng phải trải qua một quy trình chính trị phức tạp mới có thể được thông qua. Quy trình chính trị đó có thể
Select one:
a. khiến một chính sách tồi đối với xã hội được chấp thuận.
b. gây ra một trong hai tình huống trên.
c. khiến một chính sách tốt cho xã hội bị bác bỏ.
d. ngăn chặn tất cả các khả năng xảy ra một trong hai tình huống trên.
Phản hồi
Phương án đúng là: gây ra một trong hai tình huống trên. Vì Tham khảo mục 1.3.2. d (những hạn chế của chính phủ khi can thiệp), (Bài giảng text)
The correct answer is: gây ra một trong hai tình huống trên.

Một nền kinh tế có quỹ đầu vào vốn và lao động không đổi, đang sản xuất ra hai loại hàng hoá X và Y để phân phối cho hai cá nhân A và B. Nếu MRTXY = ¼, còn MRSXYA = MRSXYB = 4 thì để tạo ra hoàn thiện Pareto hỗn hợp, nền kinh tế sẽ cần
Select one:
a. chỉ cần giảm sản xuất X, còn giữ nguyên mức sản xuất Y
b. chỉ cần giảm sản xuất Y, còn giữ nguyên mức sản xuất X
c. giảm sản xuất Y và tăng sản xuất X
d. giảm sản xuất X và tăng sản xuất Y
Phản hồi
Phương án đúng là: giảm sản xuất Y và tăng sản xuất X. Vì Tham khảo hướng dẫn làm bài tập cuối bài (bài 3)
The correct answer is: giảm sản xuất Y và tăng sản xuất X

Trường hợp nào dưới đây không phải là một hoàn thiện Pareto?
Select one:
a. Nhà nước tăng thuế thuốc lá để hạn chế tác hại của việc hút thuốc.
b. Cán bộ công chức thành phố ủng hộ một ngày lương cho chương trình hỗ trợ nạn nhân chất độc màu da cam.
c. Chính phủ kiên quyết thắt chặt các quy định về vệ sinh, an toàn thực phẩm.
d. Bộ Giao thông vận tải triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng trên các tuyến đường có đặt trạm thu phí.
Phản hồi
Phương án đúng là: Cán bộ công chức thành phố ủng hộ một ngày lương cho chương trình hỗ trợ nạn nhân chất độc màu da cam. Vì Tham khảo tính chất của hoàn thiện Pareto và câu hỏi thảo luận, (Slide bài giảng)
The correct answer is: Cán bộ công chức thành phố ủng hộ một ngày lương cho chương trình hỗ trợ nạn nhân chất độc màu da cam.

Đúng

Tổn thất phúc lợi xã hội chỉ xuất hiện khi thị trường sản xuất tại mức sản lượng mà
Select one:
a. chi phí biên xã hội lớn hơn lợi ích biên xã hội (MSC > MSB)
b. MSB)
c. chi phí biên xã hội bằng lợi ích biên xã hội (MSC
d. chi phí biên xã hội khác lợi ích biên xã hội (MSC ≠ MSB)
e. chi phí biên xã hội nhỏ hơn lợi ích biên xã hội (MSC < MSB)
Phản hồi
Phương án đúng là: chi phí biên xã hội khác lợi ích biên xã hội (MSC ≠ MSB). Vì Tham khảo mục 1.2.1 c (điều kiện biên về tính hiệu quả), (Bài giảng text)
The correct answers are: chi phí biên xã hội khác lợi ích biên xã hội (MSC ≠ MSB), MSB)

Trường hợp nào dưới đây, chính phủ không cần can thiệp hoặc chỉ can thiệp ở phạm vi hạn chế nhất?
Select one:
a. giao dịch mua bán xe ô tô mới
b. giáo dục tiểu học
c. mua bán và chuyển giao công nghệ
d. giao dịch thương mại điện tử
Phản hồi
Phương án đúng là: giao dịch mua bán xe ô tô mới. Vì Tham khảo mục 1.2.3 (thất bại của thị trường – cơ sở để chính phủ can thiệp vào nền kinh tế), (Bài giảng text)
The correct answer is: giao dịch mua bán xe ô tô mới

Đúng

Tỉ suất thay thế kỹ thuật biên cho biết
Select one:
a. không ý nào trong ba ý (a), (b) và (c).
b. khả năng thay thế lẫn nhau giữa hai đầu vào để tạo ra mức sản lượng không đổi.
c. khả năng thay thế lẫn nhau giữa hai hàng hoá để tạo ra mức thoả dụng không đổi.
d. khả năng thay thế lẫn nhau trong việc sản xuất giữa hai hàng hoá với quỹ đầu vào cho trước.
Phản hồi
Phương án đúng là: khả năng thay thế lẫn nhau giữa hai đầu vào để tạo ra mức sản lượng không đổi. Vì Tương tự câu 21 và ôn lại kiến thức Kinh tế học vi mô
The correct answer is: khả năng thay thế lẫn nhau giữa hai đầu vào để tạo ra mức sản lượng không đổi.

Đúng

Trường hợp nào dưới đây cần sự can thiệp của chính phủ?
Select one:
a. Ông Ngọc phàn nàn vì giá gas hiện đã tăng quá nhanh so với khả năng thu nhập của ông.
b. Anh Chinh không mua được vé xem bóng đá vì vé đã được bán hết từ tuần trước.
c. Bà Phương bối rối không biết các loại thuốc được bán trên thị trường có thực sự công hiệu như quảng cáo hay không.
d. Chị Hoa đề nghị cửa hàng hoàn lại tiền mua một chiếc váy vì váy bị lỗi.
Phản hồi
Phương án đúng là: Bà Phương bối rối không biết các loại thuốc được bán trên thị trường có thực sự công hiệu như quảng cáo hay không. Vì Tương tự câu 12
The correct answer is: Bà Phương bối rối không biết các loại thuốc được bán trên thị trường có thực sự công hiệu như quảng cáo hay không.

Trong điều kiện cạnh tranh hoàn hảo, cơ chế thị trường không có khả năng thực hiện yêu cầu nào sau đây?
Select one:
a. Phân bổ nguồn lực vào cách sử dụng có hiệu quả nhất
b. Cho phép các doanh nghiệp theo đuổi mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận.
c. Cho phép các cá nhân theo đuổi mục tiêu tối đa hoá độ thoả dụng.
d. Phân phối thu nhập đảm bảo sự công bằng giữa các chủ thể.
Phản hồi
Phương án đúng là: Phân phối thu nhập đảm bảo sự công bằng giữa các chủ thể. Vì Tham khảo mục 1.2.2 b (hạn chế của các tiêu chuẩn Pareto và Định lý cơ bản của kinh tế học phúc lợi), (Bài giảng text)
The correct answer is: Phân phối thu nhập đảm bảo sự công bằng giữa các chủ thể.

Các quyết định công cộng phải trải qua một quy trình chính trị phức tạp mới có thể được thông qua. Quy trình chính trị đó có thể
Select one:
a. gây ra một trong hai tình huống trên.
b. khiến một chính sách tốt cho xã hội bị bác bỏ.
c. khiến một chính sách tồi đối với xã hội được chấp thuận.
d. ngăn chặn tất cả các khả năng xảy ra một trong hai tình huống trên.
Phản hồi
Phương án đúng là: gây ra một trong hai tình huống trên. Vì Tham khảo mục 1.3.2. d (những hạn chế của chính phủ khi can thiệp), (Bài giảng text)
The correct answer is: gây ra một trong hai tình huống trên.

Đúng

Trường hợp nào dưới đây được coi là thất bại của thị trường?
Select one:
a. Cung cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người dân
b. Xây dựng các công trình giao thông đường bộ
c. tất cả các trường hợp kể trên.
d. Tổng công ty điện lực thống nhất quản lý việc sản xuất và kinh doanh điện
Phản hồi
Phương án đúng là: tất cả các trường hợp kể trên. Vì Tham khảo khái niệm về thất bại thị trường, mục 1.2.3 (Bài giảng text)
The correct answer is: tất cả các trường hợp kể trên.

Đúng

Một nền kinh tế có quỹ đầu vào vốn và lao động không đổi, đang sản xuất ra hai loại hàng hoá X và Y để phân phối cho hai cá nhân A và B. Nếu MRTXY = ¼, còn MRSXYA = MRSXYB = 4 thì để tạo ra hoàn thiện Pareto hỗn hợp, nền kinh tế sẽ cần
Select one:
a. chỉ cần giảm sản xuất Y, còn giữ nguyên mức sản xuất X
b. giảm sản xuất Y và tăng sản xuất X
c. giảm sản xuất X và tăng sản xuất Y
d. chỉ cần giảm sản xuất X, còn giữ nguyên mức sản xuất Y
Phản hồi
Phương án đúng là: giảm sản xuất Y và tăng sản xuất X. Vì Tham khảo hướng dẫn làm bài tập cuối bài (bài 3)
The correct answer is: giảm sản xuất Y và tăng sản xuất X

Đúng

Tổn thất phúc lợi xã hội chỉ xuất hiện khi thị trường sản xuất tại mức sản lượng mà
Select one:
a. chi phí biên xã hội nhỏ hơn lợi ích biên xã hội (MSC < MSB)
b. chi phí biên xã hội lớn hơn lợi ích biên xã hội (MSC > MSB)
c. MSB)
d. chi phí biên xã hội bằng lợi ích biên xã hội (MSC
e. chi phí biên xã hội khác lợi ích biên xã hội (MSC ≠ MSB)
Phản hồi
Phương án đúng là: chi phí biên xã hội khác lợi ích biên xã hội (MSC ≠ MSB). Vì Tham khảo mục 1.2.1 c (điều kiện biên về tính hiệu quả), (Bài giảng text)
The correct answers are: chi phí biên xã hội khác lợi ích biên xã hội (MSC ≠ MSB), MSB)

Trường hợp nào dưới đây không phải là một hoàn thiện Pareto?
Select one:
a. Nhà nước tăng thuế thuốc lá để hạn chế tác hại của việc hút thuốc.
b. Cán bộ công chức thành phố ủng hộ một ngày lương cho chương trình hỗ trợ nạn nhân chất độc màu da cam.
c. Chính phủ kiên quyết thắt chặt các quy định về vệ sinh, an toàn thực phẩm.
d. Bộ Giao thông vận tải triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng trên các tuyến đường có đặt trạm thu phí.
Phản hồi
Phương án đúng là: Cán bộ công chức thành phố ủng hộ một ngày lương cho chương trình hỗ trợ nạn nhân chất độc màu da cam. Vì Tham khảo tính chất của hoàn thiện Pareto và câu hỏi thảo luận, (Slide bài giảng)
The correct answer is: Cán bộ công chức thành phố ủng hộ một ngày lương cho chương trình hỗ trợ nạn nhân chất độc màu da cam.

. Một trạng thái cân bằng của nền kinh tế được coi đạt hiệu quả theo tiêu chuẩn Pareto khi tại đó, nền kinh tế đạt
Select one:
a. đồng thời đạt cả ba điều kiện hiệu quả sản xuất, trao đổi và hỗn hợp.
b. hiệu quả Pareto hỗn hợp.
c. hiệu quả Pareto trong tiêu dùng (phân phối/trao đổi).
d. hiệu quả Pareto trong sản xuất.
Phản hồi
Phương án đúng là: đồng thời đạt cả ba điều kiện hiệu quả sản xuất, trao đổi và hỗn hợp. Vì Tham khảo mục 1.2.1. b (các điều kiện đạt hiệu quả Pareto) và Phụ lục của bài, (Bài giảng text)
The correct answer is: đồng thời đạt cả ba điều kiện hiệu quả sản xuất, trao đổi và hỗn hợp.

Theo điều kiện biên về tính hiệu quả, nguyên nhân khiến thị trường phân bổ nguồn lực chưa đạt mức hiệu quả xã hội (trong những trường hợp thất bại thị trường) là do
Select one:
a. lợi ích biên xã hội khác lợi ích biên tư nhân (MSB ≠ MPB)
b. phải có cả (a) và (b) xảy ra đồng thời
c. chi phí biên xã hội khác chi phí biên tư nhân (MSC ≠ MPC)
d. chỉ cần ít nhất (a) hoặc (b) xảy ra
Phản hồi
Phương án đúng là: chỉ cần ít nhất (a) hoặc (b) xảy ra. Vì Tham khảo mục 1.2.1 c (điều kiện biên về tính hiệu quả), (Bài giảng text)
The correct answer is: chỉ cần ít nhất (a) hoặc (b) xảy ra

Trong ngoại ứng tiêu cực, tổng thuế các hãng gây ô nhiễm sẽ phải nộp khi Chính phủ điều tiết là:
Select one:
a. MEC * QTT
b. MEC * QXH đáp án đúng
c. MEC * (QXH – QTT)
d. Không có đáp án nào đúng
Phản hồi
Phương án đúng là: MEC * QXH. Vì Xem mục 2.2.2b (Các giải pháp khắc phục ngoại ứng tiêu cực) trong Bài giảng text
The correct answer is: MEC * QXH

Giải pháp nào Chính phủ sẽ can thiệp khi xuất hiện ngoại ứng tiêu cực?
Select one:
a. Trợ cấp cho các đối tượng gây ô nhiễm
b. Đánh thuế để trừng phạt các đối tượng gây ô nhiễm
c. Cả 3 đều đúng
d. Chỉ cho phép các đối tượng gây ô nhiễm xả thải ở mức sản lượng tối ưu xã hội
Phản hồi
Phương án đúng là: Cả 3 đều đúng. Vì Xem mục 2.2.2b (Các giải pháp khắc phục ngoại ứng tiêu cực) trong Bài giảng text
The correct answer is: Cả 3 đều đúng

Giải pháp đặt giá trần bằng chi phí trung bình trong độc quyền tự nhiên sẽ:
Select one:
a. Không có đáp án nào đúng
b. Không khắc phục được tổn thất phúc lợi xã hội
c. Khắc phục được một phần tổn thất phúc lợi xã hội
d. Khắc phục được toàn bộ tổn thất phúc lợi xã hội
Phản hồi
Phương án đúng là: Khắc phục được một phần tổn thất phúc lợi xã hội. Vì Xem mục 2.1.2b (Các chiến lược điều tiết độc quyền tự nhiên của chính phủ) trong Bài giảng text
The correct answer is: Khắc phục được một phần tổn thất phúc lợi xã hội

Nếu QXH của ngoại ứng tiêu cực là 60 tấn và các giá trị tại đó: MEC = 40 USD/tấn, MPC = 60 USD/tấn và MSC = 100 USD/tấn thì tổng thuế doanh nghiệp phải nộp khi Chính phủ điều tiết là:
Select one:
a. Chưa đủ thông tin để kết luận
b. 6000 USD
c. 2400 USD
d. 3600 USD
Phản hồi
Phương án đúng là: 2400 USD. Vì Xem mục 2.2.2b (Các giải pháp khắc phục ngoại ứng tiêu cực) trong Bài giảng text
The correct answer is: 2400 USD

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *