Khái niệm tuyển dụng

Please follow and like us:

Khái niệm tuyển dụng

Tuyển dụng là quá trình tìm được và tuyển chọn được những người lao động có chất lượng tốt luôn là thách thức lâu dài đối với mọi doanh nghiệp. Số cầu lao động sẽ phải tuyển dụng từ bên trong và bên ngoài doanh nghiệp. Tuyển dụng nhân lực có nhiệm vụ tìm đúng người cần, đánh giá chính xác từng ứng củ viên để tuyển người đúng việc, biết rõ khả năng người được tuyển dụng để sử dụng người có hiệu quả.

 

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *