Please follow and like us:

Rất nhiều năm trước …. cuộc sống bất an …. tôi thường nghiên cứu sâu về số mệnh , tâm linh và cách cải mệnh ….
Những năm đó cuộc sống đầy u uất và buồn tẻ ….
Tôi nhớ nhất câu nói về số mệnh mình :
Đa mệnh đa tài đa hệ lụy
Phong lưu âu cũng số trời sanh
Lúc đó rất sợ hai chữ “ phong lưu”
Luôn nghĩ hai chữ đó nói về kẻ trăng hoa , đáng bị người đời chê trách…..
Lúc đó cứ trốn chạy số mệnh
Sau này , thấy quý hai chữ “ phong lưu” thì ra …. nó không mang hàm nghĩa xấu xa , bản thân nó hàm nghĩa là: thoải mái, lưu chuyển như gió, bốn phương vẫy vùng
Mấy chữ : Đa mệnh đa tài đa hệ lụy
Gần như đã xử lý xong cái “ đa hệ luỵ” : trước đây cả công việc và tình cảm đều là luỵ người ta , có thực lực nhưng không ai trọng dụng…. tình cảm chân thành mà đối phương chạ tin …. gặp đủ ưu phiền….
Từ khi thấu rõ vô thường , chả thèm sống vì thiên hạ, không đặt cuộc sống của mình vào miệng thế gian ! Đời ta , ta sống , chẳng cần ai hài lòng , không lo ai ghét bỏ . Việc ta làm ta tự biết đúng sai , miệng thiên hạ đâu phải khuôn vàng thước ngọc mà ta lấy nó để đo đời mình ?
Từ khi đó , ta là chính ta , và ta chỉ hạnh phúc , vui vẻ , bình an tự tại khi thực sự được sống với chân như bản thể của mình !
Từ đó lột xác
Trách nhiệm vời gia đình : hoàn thành
Trách nhiệm với bản thân càng phải : hoàn thành
Hai trách nhiệm này phải hoàn thành mỗi ngày và suốt cả đời
Muốn hoàn thành trách nhiệm với gia đình bạn phải hoàn thành với bản thân mình trước nhưng đa số các bạn đều làm ngược lại hoặc không dám hoàn thành bản thân hoặc là chỉ dám rón rén hoàn thành bản thân mình thôi , đúng chăng?

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *