Giá trị thặng dư siêu ngạch là gì? Vì sao nói giá trị thặng dư siêu ngạch là một hình thức biến tướng của giá trị thăng dư tương đối?

Please follow and like us:

Giá trị thặng dư siêu ngạch là gì? Vì sao nói giá trị thặng dư siêu ngạch là một hình thức biến tướng của giá trị thăng dư tương đối?

Giá trị thặng dư siêu ngạch là phần giá trị thặng dư thu được do áp dụng khoa học công nghệ mới sớm hơn các doanh nghiệp khác làm cho giá trị cá biệt của sản phẩm hàng hóa công ty này thấp hơn giá trị thị trường.

Giá trị thặng dư siêu ngạch là biến tướng của GTTD tương đối

Giá trị thặng du tương đối – GTTD tương đối là giá trị thặng dư thu được do rút ngắn thời gian lao động tất yếu bằng cách nâng cao năng suất lao động trong ngành sản xuất ra tư liệu sinh hoạt để hạ thấp giá trị sức lao động, nhờ đó tăng thời gian lao động thặng dư lên ngay trong điều kiện độ dài ngày lao động, cường độ lao động vẫn như cũ.

So sánh giá trị thặng dư siêu ngạch với GTTD tương đối

Với giá trị thặng dư siêu ngạch:

Được tạo ra hay nói rõ nguồn gốc là do tăng năng suất lao động cá biệtDo nhà tư bán cá biệt thu đượcLà phần giá trị thặng dư dôi thêm do doanh nghiệp áp dụng khoa học công nghệ vào trong sản xuất, hỗ trợ người lao động giúp cho người lao động tạo ra năng suất lao độngTuy là hiện tượng tạm thời nhưng lại xuất hiện nhiều trong xã hội

Còn đối với giá trị thặng dư tương đối thì

Do doanh nghiệp do rút ngắn thời gian lao động tất yếu trong điều kiện thời gian lao động của ngày lao động không đổi, nhờ đó tăng thời gian lao động thặng dư.Để tạo ra giá trị thặng dư tương đối thì phải hạ thấp giá trị sức lao động bằng cách giảm giá trị tư liệu sinh hoạt và dịch vụ cần thiết cho người lao động.

Bản chất của giá trị thặng dư siêu ngạch

Như vậy thì giá trị thặng dư siêu ngạch là biến tướng của giá trị thặng dư tương đối bởi có nguồn gốc đều như nhau và giá trị thặng dư siêu ngạch là do áp dụng công nghệ mà áp dụng công nghệ cũng chỉ để rút ngắn thời gian lao động của công nhân nhưng vẫn tạo ra nhiều sản phẩm mà thôi. Hay nói cách khác là giá trị thặng dự siêu ngạch chính là 1 biện pháp để tạo ra giá trị thăng dư tương đối.

Please follow and like us:

Một trả lời tới to “Giá trị thặng dư siêu ngạch là gì? Vì sao nói giá trị thặng dư siêu ngạch là một hình thức biến tướng của giá trị thăng dư tương đối?”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *