Đối với các quốc gia đang phát triển có trình độ phát triển trung bình, theo anh (chị) họ nên định hướng hệ thống công nghệ quốc gia của họ theo loại hình công nghệ nào trong 3 loại hình công nghệ: lạc hậu, trung gian, hiện đại? Tại sao?

Please follow and like us:

Hệ thống công nghệ là một hệ thống mở, nó tồn tại, phát triển và phát huy vai trò của mình trong mối quan hệ tương hỗ với các hệ thống là môi trường của nó như các hệ thống Chính trị luật pháp, kinh tế, môi trường tự nhiên, văn hóa-xã hội…

Đối với các quốc gia đang phát triển có trình độ phát triển trung bình, theo em nên định hướng hệ thống công nghệ quốc gia của họ theo loại hình công nghệ trung gian và hiện đại trong 3 loại hình công nghệ lạc hậu, trung gian, hiện đại. Vì: nhờ vào cách phân loại này mà các quốc gia đang phát triển có trình độ phát triển trung bình biết hệ thống công nghệ quốc gia của họ cần phát triển như nào trong tương lai. Cũng nhờ vào cách phân loại định hướng hệ thống công nghệ quốc gia theo 02 loại trên để quốc gia có tầm nhìn về công nghệ trong tương lai, để có thể có các chính sách phù hợp cho việc phát triển công nghệ. Chúng ta có thể thấy việc định hướng hệ thống công nghệ giúp rất nhiều vào sự phát triển của đất nước. Hàn Quốc với một hệ thống công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới đã giúp Quốc gia này vươn lên hàng đầu châu Á về kinh tế nhưng với Triều Tiên thì với một hệ thống công nghệ lạc hậu (Trừ vũ khí hạt nhân) thì nền kinh tế vẫn còn rất khó khăn.

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *