Đáp án thảo luận chương 1 môn Quản trị học

Please follow and like us:
  1. Nội dung phần thảo luận 1

1.1. Vì sao doanh nghiệp cần tiến hành hoạt động quản trị? Bản chất của quản trị là gì?

1.2. Phân tích các yếu tố của môi trường quản trị? Ý nghĩa của việc phân tích những yếu tố này?

1.3. Trình bày lịch sử phát triển của các lý thuyết quản trị: Tác giả tiêu biểu, quan điểm, chính sách quản trị, nguyên tắc quản trị, kết quả.

  1. Nội dung phần thảo luận 2: Hãy cho biết các nhận định dưới đây đúng hay sai? Giải thích ngắn gọn?

2.1. Học vấn càng cao, quản trị càng giỏi?

2.2. Nghệ thuật quản trị là sự khéo léo lừa gạt được người khác trong quá trình giao tiếp để thu được nhiều lãi?

2.3. Quản trị kinh doanh suy cho cùng là quản trị con người?

2.4. Mọi nhà quản trị cần có 03 kỹ năng: kỹ năng kỹ thuật, kỹ năng nhân sự, kỹ năng tư duy và vai trò của các kỹ năng đối đối với mọi nhà quản trị là như nhau?

2.5. Một điều luật thay đổi có thể là cơ hội cho doanh nghiệp này nhưng cũng có thể là đe dọa đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác?

BÀI TẬP ỨNG DỤNG, LIÊN HỆ THỰC TẾ

Tình huống: ông V sau một đợt đi học ở nước ngoài về quản lý rất tâm đắc một điều là nếu làm một việc gì đấy mà không có kiến thức và hiểu biết kỹ lưỡng sẽ không thể làm tốt được. Từ bài học đó, ông V đưa ra một quyết định chiến lược là mở rộng học tập bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản trị của công ty. Ông mời nhiều chuyên gia trong và ngoài nước tiến hành bồi dưỡng kiến thức cho các cán bộ dưới quyền. Kết quả là tình hình công ty nhích lên được đôi chút nhưng sau đó vài tháng lại dậm chân tại chỗ.

Hỏi :

  1. Theo anh chị, ông V ra quyết định bồi dưỡng kiến thức quản trị cho nhân viên dưới quyền là đúng hay sai? Vì sao?
  2. Nếu đúng thì vì sao kết quả thu được lại không đúng như mong muốn của ông V?
  3. Anh (chị) hãy cho ông V lời khuyên để giải quyết tình huống này có hiệu quả?
  4. Đáp án tham khảo.
    Xem thêm: Tại đây

    Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *