Có bao nhiêu nội dung cần thẩm định trong 1 dự án?

Please follow and like us:

Có bao nhiêu nội dung cần thẩm định trong 1 dự án?

  • Thẩm định chủ đầu tư, thẩm định khía cạnh pháp lý và thị trường của dự án đầu tư
  • Thẩm định kỹ thuật và tổ chức quản lý nhân sự của dự án
  • Thẩm định tài chính của dự án
  • Thẩm định khía cạnh kinh tế xã hội của dự án
Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *