Chính sách ưu đãi tín dụng luôn đi kèm với hạn chế tín dụng

Please follow and like us:

Chính sách ưu đãi tín dụng luôn đi kèm với hạn chế tín dụng

Ý kiến trên là chính xác. Vì khi đưa ra những chính sách ưu đãi về tín dụng đều kèm theo đó những điều kiện về hạn chế đối với khoản tín dụng đó điều này đảm bảo những ưu đãi tín dụng được thực hiện đúng mang đến hiệu quả cho hoạt động kinh doanh tránh được việc trục lợi. Do nguồn vốn ưu đãi hạn chế do đó những chính sahcs ưu đãi tín dung luôn đi kèm với hạn chế tín dụng.
Ví dụ: Ngày 09/9/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 27/2019/QĐ-TTg về tín dụng đối với người lao động tại huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đến năm 2020.
Theo đó, người lao động có hộ khẩu thường trú từ đủ 12 tháng trở lên tại các huyện nghèo, có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; người lao động được phía nước ngoài chấp nhận vào làm việc và đã ký hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với doanh ngiệp, tổ chức sự nghiệp theo quy định của pháp luật thuộc đối tượng vay vốn theo quy định của Quyết định này.
Về mức vốn cho vay: mức vay tối đa bằng 100% chi phí người lao động đóng theo hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đã ký với doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp theo quy định của pháp luật và không phải thực hiện bảo đảm tiền vay.
Về lãi suất cho vay: người lao động thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số được vay với lãi suất bằng 50% lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo do Chính phủ quy định; người lao động khác tại huyện nghèo được vay bằng lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo do Chính phủ quy định.
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/10/2019 và được thực hiện giải ngân đến hết ngày 31/12/2020.
Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009-2020 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định 27/2019/QĐ-TTg có hiệu lực./.
Như vậy trong ví dụ này chính sách ưu đãi tín dụng là lãi suất cho vay bằng 50% lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo. Nhưng hạn chế đi kèm là điều kiện hộ nghèo và mục đích vay vốn phục vụ xuất khẩu lao động tại nước ngoài.

 

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *