Biểu mức thu phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở có ví dụ tính kèm theo

Please follow and like us:

BIỂU MỨC THU PHÍ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, PHÍ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ CƠ SỞ, VÍ DỤ TÍNH KÈM THEO

 

 1. Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng
  Tổng mức đầu tư dự án (tỷ đồng) ≤ 15 25 50 100 200
  Tỷ lệ % 0,0190 0,0170 0,0150 0,0125 0,0100
  Tổng mức đầu tư dự án (tỷ đồng) 500 1.000 2.000 5.000 ≥10.000
  Tỷ lệ % 0,0075 0,0047 0,0025 0,0020 0,0010
 2. Phí thẩm định thiết kế cơ sở(đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách, dự án PPP và dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn khác): Mức phí thẩm định thiết kế cơ sở bằng 50% mức phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng tại điểm 1 Biểu mức thu.

Ví dụ:

Xác định lệ phí thẩm định dự án của dự án đầu tư xây dựng trung tâm thương mại thị trấn Quốc oai với mức vốn đầu tư ước tính 76 tỷ đồng.

Mức thu là Nit = Nib– ((*())

Trong đó:

= 76 tỷ đồng

= 50 tỷ

= 100 tỷ

Nia =0.0150%

Nib =0.0125%

 • Nit = 0.0125%-( ()*())=0.0137 %
 • Lệ phí phải đóng là = 0.0137%*76=10,42 triệu đồng.

Vậy lệ phí cho dự án này là 10,42 triệu đồng.

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *