Bảng hỏi môn quản trị chất lượng

Please follow and like us:

BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT Ý KIẾN PHỤ HUYNH VỀ CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CỦA TRƯỜNG MẦM NON SONG NGỮ QUỐC TẾ LITTLE SOL MONTESSORI

Kính gửi: Quý phụ huynh trường mầm non song ngũ quốc tế Little Sol Montessori.

Lời đầu tiên nhà trường xin gửi đến quý phụ huynh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và cảm ơn phụ huynh đã đồng hành cùng nhà trường trong công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ trong thời gian qua.

Hiện nay nhà trường đang xây dựng giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tại trường mầm non song ngữ quốc tế Little Sol Montessori.  Do đó thay mặt cho nhà trường chúng tôi thực hiện khảo sát ý kiến phụ huynh về chất lượng đội ngũ giáo viên của trường mầm non song ngũ quốc tế Little Sol Montessori. Quý phụ huynh thân mến, những đóng góp của quý vị là thông tin khách quan và rất quan trọng giúp nhà trường đánh giá được thực tế chất lượng đội ngũ giáo viên của nhà trường từ đó đưa ra được giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên.

Do đó rất mong sự chia sẻ của quý phụ huynh đối với nhà trường:

Tên phụ huynh:……………………………………………………………………………….

Lớp bé theo học:……………………………………………………………………………

Dưới đây là một số câu hỏi khảo sát ý kiến của phụ huynh về chất lượng đội ngũ giáo viên của nhà trường. Xin quý phụ huynh đọc kỹ câu hỏi và đưa ra đánh giá bằng cách đánh dấu (x) vào trạng thái tương ứng.

  1. Rất không hài lòng 3.         Bình thường              5.         Rất hài lòng
  2. Không hài lòng 4.         Hài lòng

 

 

  1 2 3 4 5
Chất lượng đội ngũ giáo viên tiếng việt
1 Công tác quản lý lớp của giáo viên tiếng việt
2 Công tác phối hợp giữa giáo viên với phụ huynh
3 Bé có hứng thú học bài cùng giáo viên tiếng việt
  Chất lượng đội ngũ giáo viên tiếng anh
4 Khả năng sư phạm của giáo viên tiếng anh đã đáp ứng yêu cầu
5 Thời gian giáo viên tiếng anh ở trong lớp đã phù hợp
6 Bé có hứng thú học bài cùng giáo viên tiếng anh
Chất lượng đội ngũ giáo viên nước ngoài
7 Tương tác với phụ huynh về tình hình của bé
8 Thời gian giáo viên nước ngoài ở trong lớp đã phù hợp
9 Ngôn ngữ tiếng anh của giáo viên nước ngoài
10 Bé có hứng thú học bài cùng giáo viên nước ngoài

Cảm ơn quý phụ huynh đã chia sẻ cùng nhà trường. Mọi thông tin phụ huynh cung cấp sẽ là tài liệu quý giá giúp nhà trường nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. Thông tin của quý phụ huynh nhà trường chỉ sử dụng vào mục đích cải thiện chất lượng đội ngũ giáo viên và không sử dụng vào bất kỳ mục đích nào khác.

Xin chân thành cảm ơn!

 

Số liệu dưới đây là số liệu minh họa!

Sau khi thực hiện khảo sart ý kiến của 100 phụ huynh về chất lượng đội ngũ giáo viên của nhà trường. Chúng ta có kết quả tổng hợp trong bảng dưới đây:

  1 2 3 4 5
Chất lượng đội ngũ giáo viên tiếng việt 10 30 10 40 10
1 Công tác quản lý lớp của giáo viên tiếng việt 5 20 4 23 1
2 Công tác phối hợp giữa giáo viên với phụ huynh 4 10 5 8 4
3 Bé có hứng thú học bài cùng giáo viên tiếng việt 1 0 1 9 5
  Chất lượng đội ngũ giáo viên tiếng anh 0 5 6 40 49
4 Khả năng sư phạm của giáo viên tiếng anh đã đáp ứng yêu cầu 0 2 0 11 7
5 Thời gian giáo viên tiếng anh ở trong lớp đã phù hợp 0 4 5 1 15
6 Bé có hứng thú học bài cùng giáo viên tiếng anh 0 4 1 28 27
Chất lượng đội ngũ giáo viên nước ngoài 1 10 37 40 12
7 Tương tác với phụ huynh về tình hình của bé 0 1 15 11 5
8 Thời gian giáo viên nước ngoài ở trong lớp đã phù hợp 0 1 5 2 4
9 Ngôn ngữ tiếng anh của giáo viên nước ngoài 0 5 2 25 1
10 Bé có hứng thú học bài cùng giáo viên nước ngoài 1 3 15 2 2
Tổng (%) 3,67 15 17,67 40 20,66

 

Nhận thấy mức độ hài lòng của phụ huynh ở mức khá cao với tỷ lệ phụ hunh hài lòng với chất lượng giáo viên của nhà trường đạt 40% và phụ huynh rất hài lòng đạt 20,66%.  Tỷ lệ phụ huynh chưa hài lòng cùng chiếm tỷ trọng khá cao là 15% và rất không hài lòng chiếm 3,67% còn lại là những phụ huynh có quan điểm bình thường. Như vậy có thể thấy tỷ lệ hài lòng với chất lượng đội ngũ giáo viên còn khá thấp nhà trường cần tìm giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên.

Xem thêm: Tại đây
Lấy file word phí 10K: Thông tin liên hệ

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *